Tuesday, 7 July 2020

«Παιδί και τηλεόραση»


Στη Διαδικτυακή Μελέτη Αγίας Γραφής & Ι.Π. - Online Bible Study, που διοργανώνει ο παρών ιστολόγος, με φορέα την Ελληνορθόδοξη Κοινότητα Αγ. Παντελεήμονος Harrow ΒΔ Λονδίνου, παρουσιάσθηκε τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ομίλησε η Θεολόγος και Ποιήτρια κα. Βασιλική Β. Παππά, με θέμα: "Παιδί και Τηλεόραση"!


Ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση κατά την οποία οι συμμετασχόντες είχαν την ωραία ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια πολύ υψηλού επιπέδου και επιστημονικά κατοχυρωμένη εισήγηση, μέσω της οποίας μελετήθηκαν και ερμηνεύθηκαν πολλά ζητήματα που αφορούν το μεγάλο θέμα της «επικοινωνίας» των παιδιών με την τηλεόραση.


Μετά την ομιλία έγινε μακρά και πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν πολλοί από τους συμμετέχοντες, για τα ζητήματα που εθίγησαν από την έμπειρη ομιλήτρια.

Monday, 6 July 2020

Ἡμερολογιακά σπαράγματα...


λθεια, πς ο πργονο μας φησαν λα τοτα πο βλπω γρω μου, χτματα δηλαδ, δντρα, βραγις καλλιτεχνικ φτιαγμνες, καλβια σεμν κα λιτ, κα ρμαξαν; κενοι φυγαν φνοντς τα τοιμα λα: σκαμμνα, κλαδεμνα, παστρικ κα νοικοκυρεμνα. λα χυρωμνα μσα στ ερ τ Κστρο τς Δημιουργας. μες μνο τν καρπ μελλε ν προυμε...  


Κα τρα, καθς τ᾿ ντικρζεις ρημαγμνα, λογγωμνα, καχεκτικ, ξερ, πον καρδι σου, σφγγεται ψυχ, πελπισα νεβανει μ στεναγμ κα δκρυα π τς ρζες το εναι σου...

Κι στερα εναι κα τοτη νκρωση.


Κποτε, ατν τν καιρ, τν καιρ το θρους πο μσιαζε, κογονταν φωνς νθρπων, κουδουνσματα ζων, πο ργοπατοσαν νηφορζοντας τ μονοπτι, λλ κα κουδουνσματα κοπαδιν πο γυρφερναν, μ τ σφριγμα-πρσταγμα το τσοπνη ν βρον "κλαδ καλ, ροδαμισμνο", γι ν χορτσουν.

Σμερα λα τ χσαμε. Μνο τ᾿ γερκι, τ ζεδωρο κα στερν πομεινρι στν τπο ατ τς δυστυχας, σιγοτριγυρζει νμεσ᾿ π᾿ τς κορυφς τν ψηλκορμων πεκων κα φρνει στν ψυχ κα στ σμα δροσι, θυμαμα βουνσιο κα κποια λπδα...

ούλιος 2005, Κλήμα

π. Κ.Ν. Καλλιανός

Sunday, 5 July 2020

Κυριακή Δ’ Ματθαίου 2020


Συναξάριον.
Τῇ Εʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός µῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ.Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου. Ἦχος γʹ. Τήν ὡραιότητα.
Τήν ἐν σαρκί ζωήν, σοῦ κατεπλάγησαν, Ἀγγέλων τάγµατα, πῶς µετά σώµατος, πρός ἀοράτους συµπλοκάς, ἐχώρησας πανεύφηµε, καί κατετραυµάτισας, τῶν δαιµόνων, τάς φάλαγγας· ὅθεν Ἀθανάσιε, ὁ Χριστός σε ἠµείψατο, πλουσίαις δωρεαῖς· Διό Πάτερ, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡµῶν.Κοντάκιον τοῦ Ὁσίου. Ἦχος πλ. δʹ. Τῇ ὑπερµάχῳ.
Ὡς τῶν ἀΰλων οὐσιῶν θεωρόν ἄριστον, καί πρακτικόν ὑφηγητήν παναληθέστατον, εὐφηµοῦµέν σε ἡ ποίµνη σου, καί βοῶµεν· Μή ἐλλίπῃς ἱκετεύειν πρός τόν Κύριον, λυτρωθῆναι πειρασµῶν καί περιστάσεων, τούς βοῶντάς σοι· Χαίροις Πάτερ, Ἀθανάσιε.

Saturday, 4 July 2020

Ποίηση Φάνη Λελεμψή - 21


Είναι προνόμιο της Τέχνης, ιδιαίτερα δε της Ποίησης, να ενώνει τα στοιχεία της Δημιουργίας, να συνταιριάζει το είναι υλικών και άυλων, ένζωων (έμβιων ή ενόργανων) και άζωων (άβιων ή ανόργανων). Αυτή η διαλεκτική χωράει καλά μέσα στο Ποίημα και στολίζεται επίσης από ανθρώπινα και καρδιακά συναισθήματα.


Ο γνήσιος Δημιουργός, άξιος Ποιητής του Αναπλιού και φίλος Φάνης Λελεμψής, ψάχνοντας και αναζητώντας στα μονοπάτια αυτής της διαλεκτικής, με έμπνευση που προέρχεται από τη Μούσα της επικής Ποίησης, μας προσφέρει στιχούργημα γνήσιας καλλιτεχνικής δημιουργίας.Στην Καλλιόπη!

Τα Δέντρα
δεν υποκύπτουν
στους εκβιασμούς
του αγέρα
Τις νύχτες
μετράνε άστρα
Τα Δέντρα είναι
σαν τις υπάρξεις
που ρίζωσαν
Σαν τις Ομορφιές
που αναθάλλουν
Οι Δεντροστοιχίες
είναι στρατός
παρατεταγμένος
σε δάση.

Φάνης Λελεμψής
3 Ιουλίου 2020

Friday, 3 July 2020

Υπομονή - Συμπάσχουμε


Please be patient - We’re all in this together!


Κατά το πρόσφατο ταξίδι καθήκοντος στην Ουαλία, όταν εισήλθαμε στο Πριγκιπάτο σταματήσαμε σε έναν Σταθμό Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών. Εκεί είδαμε, σε πολλά σημεία του δαπέδου, ένα σήμα που περιείχε τις παραπάνω λέξεις. Μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και για τούτο το φωτογραφίσαμε και το συζητήσαμε.

Το σήμα αυτό περιείχε δύο σημαντικά μηνύματα:

1). ΥΠΟΜΟΝΗ!

Το γεγονός ότι το σήμα αυτό απευθύνεται κυρίως σε Βρετανούς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται σαφώς από το πνεύμα και την αρετή της υπομονής, κάνει το σύνθημα που παρουσιάζεται σε αυτό να έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί προφανώς ζητά (και μάλιστα παρακαλεί) από εξ ορισμού υπομονετικούς ανθρώπους να είναι υπομονετικοί. Που σημαίνει ότι έχει γίνει κατανοητό πως η πανδημία έχει φέρει τους ανθρώπους στα όριά τους και έχουν αρχίσει να χάνουν αυτή την πολύτιμη αρετή τους.

Εδώ θυμόμαστε τον υγιή και έγκυρο λόγο του Οσίου Πατρός ημών Εφραίμ του Σύρου: «Κύριε καί Δέσποτα τῆς ζωῆς μου… πνεῦμα… ὑπομονῆς… χάρισαί μοι τῷ σῷ δούλῳ…».

Επίσης δε, αξίζει να μνημονεύσουμε τον υπέροχο πατερικό λόγο του ιερού Χρυσοστόμου: «Καμία αρετή δε μπορεί να παραβληθεί με την υπομονή. Αυτή είναι η βασίλισσα των αρετών, το θεμέλιο των ανδραγαθημάτων, δηλαδή των γενναίων πράξεων, το ακύμαντο λιμάνι, η ειρήνη στον καιρό του πολέμου, η γαλήνη μέσα στην τρικυμία, η ασφάλεια στα κακόβουλα σχέδια των εχθρών».

2). ΣΥΜΠΑΣΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!

Το δεύτερο μήνυμα, σε ακριβόλογη μετάφραση σημαίνει: «Είμαστε όλοι μαζί σε αυτό» (δηλαδή στην πανδημία)! Κατ’ ουσίαν εννοεί πως όλοι συμπάσχουμε κατ’ αυτή την περίοδο της πανανθρώπινης κρίσης του κορωνοϊού.

Αυτό φυσικά είναι ένα γλυκύτατο και ευγενέστατο σύνθημα, που αφορά φυσικά την πραγματικότητα αυτή καθ’ αυτή, αλλά έχει και ψυχολογική διάσταση, γιατί όταν μοιράζεται ο πόνος και η θλίψη γίνονται περισσότερο ανεχτά από τους ανθρώπους, που συνήθως χάνουν τις ψυχικές άμυνές τους σε περιόδους κρίσεων.

Η διαβεβαίωση όμως ότι συμπάσχουμε όντως με τον πλησίον, μας δίνει δύναμη, κουράγιο, αντοχή, αισθανόμαστε ότι δεν είμαστε μόνοι, έτσι δεν παραπονιόμαστε, αλλά αναμένουμε με πνεύμα αισιοδοξίας και ελπίδας τη διέξοδο στο φωτεινό ξέφωτο.


ΜΗΝΥΜΑ

Στη θύρα του θέρους
οι σταγόνες του ουρανού
στόλισαν τα ανοιχτόκαρδα
γαρύφαλλα.

Ο νάρθηκας
της γοτθικής οικίας
νοτίσθηκε
από τα χνώτα του αγγέλου.

Η γη που τίμησε
με την πατημασιά του
ο ευγενής φιλέλληνας
μοσχοβόλισε με άρωμα χοϊκό.

Μεσ’ στο μυαλό της βροχής
με την πανδημία ν’ αναχωρεί
we are all in this together -
συμπάσχουμε όλοι!

Λονδίνο, 2 Ιουλίου 2020

Wednesday, 1 July 2020

Άρθρο «With the doors locked»


Από την Επιτροπή Group for Evangelisation του Διαχριστιανικού Οργανισμού Churches Together in England, στην οποία εκπροσωπώ την Ι.Α. Θυατείρων & Μ.Β. για μακρά σειρά ετών, μου ζητήθηκε να γράψω άρθρο για τις εμπειρίες μου κατά τη φετινή Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, την οποία βιώσαμε με έναν πρωτόγνωρο τρόπο, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.


Το άρθρο, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Churches Together in England, συνοδευόμενο από τη φωτογραφία της παρούσας ανάρτησης, έχει ως εξής:


With the doors locked (John 20,19)

Fr. Anastasios D. Salapatas is a Greek Orthodox parish priest in north west London

We live in strange times. All of humanity experiences a new and unique way of life. A life that is being lived behind closed and even locked doors. The spiritual experience though is that while the doors (especially those of our Churches) are closed, the souls of the dedicated Christians remain wide open.

The Orthodox Church, as all Christian Denominations and all earthly organisations, is trying to respond to the current need of communication and especially to the need of staying focused and remain real members of the Church, while we are still away from our usual place of worship.

In my 35 years of priestly life I never had the experience of such a Holy Week and Easter like this year’s one. We were celebrating all Sacred Services, without our faithful present, but we were quite blessed to have the use of modern technology, which transferred the Church into the homes of all our people, more especially of those who are familiar with the relevant technological facilities.

The Services of the Orthodox Church are quite colourful during Holy and Great Week, full of flowers, beautiful smells of incense, colourful vestments and many interesting and unique customs (decorated tomb - epitaphios of Christ, candles with the paschal light, red eggs, Easter cookies etc.). All these were either missed, or not personally experienced by our people this year.

It was very upsetting to hear the closed doors of the Church being hit and banged by the people, who couldn’t understand or accept why they were left outside (like the foolish virgins of the Parable), or to see certain others “attend” the Service through the Church window.

In certain instances, I left in one of the front windows of the Church antidoron bread (not Holy Communion), palm crosses, holy light, holy water, for the people to help themselves.

In my Parish’s particular case I have to emphasise the importance of having good relations with our local Group of Churches, as I was supplied with palm crosses by my local R/Catholic colleague priest when I needed them for our Orthodox Palm Sunday.

It is important to highlight that, although our Churches were closed and even locked this year for Holy Week, the Resurrection of our Lord Jesus Christ had actually happened and the open hearts and souls of our faithful had actually experienced this in a mysterious and supernatural way, enormously assisted by the live streaming of the Sacred Services and by the actual realisation of the Pauline idea of the home Church being experienced this year in a very powerful and spiritual way.

His Eminence Archbishop Nikitas of Thyateira and GB in his Easter Message this year had underlined:

"In the darkness of the night a small, but unwaning flame comes to an empty world of darkness.  It is the light of Christ and the message of hope, for he says to us - “fear not, for I am with you, be not dismayed, for I am your God” (Isaiah 41:10).  He comes, once again, at this critical moment in history to offer us joy instead of sadness, hope instead of despair, and truth instead of deception. Although we will be apart, the joy of the Resurrection unites us and gives the strength to say to others that we still believe!  We have the same faith and courage as the women who stood at the foot of the Cross, the same as the Theotokos who waited by the tomb, the same as the Myrrh-bearing women".

We all look forward to open up again in a normal way and gather as we traditionally do in our Churches, where the icons, the incense and the sacred music will fill up our souls with the beauty of Heavens.

Christ is Risen - He is Truly Risen !!!

Website: 
www.st-panteleimon.org/

The Very Rev Protopresbyter Fr. Anastasios D. Salapatas is a Parish Priest of St. Panteleimon Greek Orthodox Community in Harrow and Principal of the Hellenic College, NW London

Tuesday, 30 June 2020

Στο παλιό Ουαλικό παρεκκλήσι


Το κεντρικό Κοιμητήριο της πόλης Newport στο Πριγκιπάτο της Ουαλίας είναι εκείνο που ονομάζεται St. Woolos Cemetery και ιδρύθηκε το 1854. Σε αυτό βρίσκονται τέσσερα παρεκκλήσια και πολλά περίτεχνα μνημεία της πρώϊμης Βικτωριανής περιόδου.


Ένα από εκείνα είναι κι αυτό που παρουσιάζεται στην παρούσα ανάρτηση, το οποίο ονομάζεται Non-conformist (προτεσταντικό) παρεκκλήσι, κι είναι δομημένο σε Ρωμανικό αρχιτεκτονικό στυλ.


Σε επίσκεψή μας στο εν λόγω Κοιμητήριο θαυμάσαμε αυτό το εξαιρετικό οικοδόμημα, με την υπέροχη εξωτερική όψη και τα θαυμαστά σημεία του στο εσωτερικό, κάποια από τα οποία αποτυπώνονται στις εδώ δημοσιευόμενες φωτογραφίες μας.


Καθώς παρατηρήσαμε οι ίδιοι κι όπως μας διαβεβαίωσε υπάλληλος του Κοιμητηρίου, το παρεκκλήσι αυτό δεν αξιοποιείται δυστυχώς για τη λατρεία, αλλά χρησιμοποιείται σήμερα ως αποθήκη.


Πάντως, πολλά σημεία και στοιχεία του, όπως το εγγεγραμμένο σταυροειδές σχήμα, ο κωνικός του τρούλος, το κίτρινο και το μπλε χρώμα, τα όμορφα κιονόκρανα, μας θύμισαν πολύ ελληνικά και Ορθόδοξα χαρακτηριστικά.


Αυτό φυσικά μας χαροποίησε ιδιαίτερα και μας προσέφερε διαβεβαίωση για το γεγονός ότι το ελληνικό και το Ορθόδοξο πνεύμα έχουν εμπνεύσει και επηρεάσει πολύ σύνολη τη χριστιανική ιστορία και ιδιαίτερα τη χριστιανική αρχιτεκτονική.