Sunday, 11 October 2009

Οι επτά Διάκονοι

«Τη ΙΑ΄ του μηνός Οκτωβρίου,

Μνήμη του Αγίου Αποστόλου Φιλίππου,
ενός των επτά Διακόνων»

Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά και πανηγυρίζει σήμερα την ιερά μνήμη του Αγίου Φιλίππου, ο οποίος, όπως μας πληροφορεί το συναξάρι του «υπό των Αποστόλων εν ταις χρείαις των Αγίων Διάκονος καταστάς». Στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων μπορεί κανείς να βρει και να μελετήσει αυτό το σημαντικό γεγονός της εκλογής και χειροτονίας των επτά Διακόνων της πρώτης Εκκλησίας.

Αξίζει κατ’ αρχάς να αναφέρουμε, σχετικά με τον Άγιο Φίλιππο, πως καταγόταν από την Καισάρεια της Παλαιστίνης. Ήταν έγγαμος και είχε τέσσερεις θυγατέρες, οι οποίες ήταν προικισμένες με προφητικό χάρισμα. Ο Φίλιππος ανέλαβε ιεραποστολικό έργο, γι’ αυτό και φέρει τον τίτλο του «Αποστόλου». Κήρυξε το ιερό Ευαγγέλιο στη Σαμάρεια, όπου βάπτισε χριστιανό το Σίμωνα το μάγο. Επίσης, κατήχησε και βάπτισε και τον Ευνούχο της βασίλισσας Κανδάκης. Στη συνέχεια ταξίδεψε στις Τράλλεις της Μικράς Ασίας, όπου δίδαξε, κατήχησε και βάπτισε όλους σχεδόν τους κατοίκους της πόλης. Εκεί έμεινε μόνιμα, οικοδόμησε χριστιανικό ναό και τελικά εκοιμήθη εν Κυρίω.

Όσον αφορά δε το σώμα των επτά Διακόνων, η αρχέγονη Εκκλησία βασίστηκε πολύ στην παρουσία, το έργο και την πολυποίκιλη προσφορά τους. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, συγραφέας του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων, παρουσιάζει σε αδρές γραμμές την ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας των Ιεροσολύμων. Συγκεκριμένα αναφέρει πως το έργο είχε αρχίσει σιγά-σιγά να διευρύνεται, και υπήρχαν πολλοί χριστιανοί που προσέβλεπαν στην διακονία των Αγίων Αποστόλων, ενώ πολλοί ήταν επίσης και οι κατηχούμενοι, που κι εκείνοι παρακαλούσαν να έχουν προσωπική επικοινωνία με τους Αποστόλους του Κυρίου.


Αφού, λοιπόν, μελέτησαν τα θέματα αυτά οι Απόστολοι ενδελεχώς, αποφάσισαν να δώσουν δικαιοδοσία στους πιστούς της Εκκλησίας των Ιεροσολύμων να εκλέξουν επτά άνδρες, «πλήρεις Πνεύματος Αγίου και σοφίας», για να συνδράμουν στο ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Αυτοί εξέλεξαν «Στέφανον, άνδρα πλήρη πίστεως και Πνεύματος Αγίου, και Φίλιππον και Πρόχορον και Νικάνορα και Τίμωνα και Παρμενάν και Νικόλαον, προσήλυτον Αντιοχέα» . Οι επτά αυτοί εκλεκτοί άνδρες παρουσιάσθηκαν στους Αποστόλους κι εκείνοι αφού προσευχήθηκαν έθεσαν πάνω στους επτά τα χέρια τους, για να μεταδοθεί σ’ αυτούς η θεία χάρις, καθώς και τα πνευματικά χαρίσματα και οι δωρεές, που ήταν αναγκαία για την διακονία την οποία επρόκειτο να αναλάβουν. Ο τρόπος αυτός απετέλεσε το πρότυπο για τις χειροτονίες των κληρικών που ακολούθησαν αργότερα στην Εκκλησία μας.

Οι περισσότεροι από τους Διακόνους αυτούς, αποδείχθηκαν σπουδαίες προσωπικότητες και επιτέλεσαν αξιοθαύμαστο έργο στην ζωή της αρχαίας Εκκλησίας. Ιδιαίτερα γνωστός, ανάμεσα στους επτά Διακόνους, είναι ο Στέφανος, ο οποίος είναι και ο Πρωτομάρτυρας της Χριστιανικής Εκκλησίας. Θανατώθηκε με λιθοβολισμό από τους Ιουδαίους έξω από την Αγία Πόλη. Μάλιστα ενώ λιθοβολούνταν προσεύχονταν λέγοντας: «Κύριε, μη λογαριάσεις σ’ αυτούς (τους δημίους του) την αμαρτία αυτή».

Για τον σήμερα εορταζόμενο, Άγιο Απόστολο Φίλιππο, το συναξάρι του αναφέρει: «Ων περ διηκόνισας εν γη πραγμάτων, εν ουρανοίς Φίλιππε μισθόν λαμβάνεις». Έχοντας προσφέρει σημαντική διακονία στην Εκκλησία του Χριστού επί γης, ο Φίλιππος απολαμβάνει τον πνευματικό μισθό του στους ουρανούς. Ας γίνει αυτό παράδειγμα και μάθημα για όλους μας.

Αμήν.

No comments: