Monday, 14 March 2016

Χαρμολύπης εἰσόδια

ἤ, Μεγάλη Σαρακοστή ξημέρωσε

«Τόν φωτεινόν τῆς Νηστείας, ἐνδυθέντες χιτῶνα, κραιπάλης σκοτεινόν καί δυσαχθές, ἀποδυσώμεθα ἔνδυμα, καί φαιδροί γεγονότες, ταῖς θείαις ἀρεταῖς τά φωταυγῆ, τοῦ Σωτῆρος ἐν πίστει, ὀψόμεθα παθήματα».


Ἀξιωθήκαμε νά γευτοῦμε καί φέτος τό φίλεμα τῆς Ἐκκλησίας, φίλεμα νηστίσιμο, ὡστόσο τόσο γευστικό καί λιτό, πού πραγματικά μᾶς ἀναπαύει. Μᾶς ἀναπαύει, γιατί ἡ  προσφορά αὐτῆς  τῆς καλωσύνης καί τῆς ἐλεήμονος καρδίας Της, χαρίζει στήν ψυχή μας ἄφατη συγκίνηση, ἐπειδή συνάζει καί ταμιεύει τήν εὐαισθησία καί τήν πίστη ἑνός κόσμου, ἐκείνου τῆς Χάριτός Του, πού ὡς ἀρχή καί τέλος, Α καί Ω, δηλαδή,  ἔχει τή λιτότητα, τήν ταπείνωση καί τή συναντίληψη: στόν ἁπλό, πονεμένο, «ἀποσυνάγωγο» (Ἰω.) καί ἐγκρατῆ πιστό. Αὐτόν, δηλαδή, πού ταπεινώνεται μπροστά στό μεγαλεῖο τοῦ Θεοῦ καί παράλληλα τό βιώνει ὡς εὐεργεσία καί μάθημα εὐπειθοῦς θεογνωσίας.

Ὡστόσο, ξημέρωσε καί φέτος ἡ Μεγάλη Σαρακοστή καί στίς ἐκκλησιές ψάλλεται μέ πᾶσαν μεγαλοπρέπεια τό, «Φαιδρῶς εἰσδεξώμεθα, τῆς Νηστείας τήν εἴσοδον πιστοί», πού μᾶς προκαλεῖ τόσην ἐντύπωση, ἀφοῦ γίνεται ἔξαφνα τό σκαλοπάτι πού ἀφανίζει τό ὅποιο σκοτάδι τῆς ἀπόγνωσης καί τῆς δυσθυμίας.

Ἀλήθεια, πόσοι καταλαβαίνουμε τά ἀγαθά αὐτῆς τῆς Νηστείας τῆς ὁποίας τό μονοπάτι καλούμεθα νά τό περπατήσουμε μέ φαιδρότητα, παναπεῖ μέ κάθε λαπρότητα, εὐθυμία καί ἔνθεο διάθεση. Γιατί μονάχα ἔτσι θά φανοῦμε στούς ἄλλους ὅτι θεοπειθῶς καί ἀγογγύστως τιμοῦμε «τήν πάνσεπτον ἐγκράτειαν», πασχίζοντας μέ τόν τρόπο αὐτό ν᾿ ἀποβάλλουμε κάθε ρυπαρό χιτῶνα πού μέ τόν καιρό προσθέσαμε πάνω στόν ἄλλο τό χιτῶνα, τό φωτεινό πού λάβαμε στό θεῖο Βάπτισμα.

Χαμογελαστούς, αἰσιόδοξους καί φωτεινούς μᾶς θέλει, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία καί σ᾿ αὐτήν τήν περίοδο, συνειδητοποιημένους πιστούς καί παράλληλα μετόχους τῶν Μυστηρίων Της, «πρός σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν». Τίποτε ἄλλο.

Λοιπόν, Ὁ ὡραιότατος, καιρός ἐφέστηκεν, ἡ ἀξιέπαινος, ἡμέρα ἔλαμψε, τῆς ἐγκρατείας ἀδελφοί, [γι᾿ αὐτό ἄς ἔχουμε ὑπόψιν μας ὅπως ὁ καθένας μας] ἐγκρατῶς διανύσω τήν τῆς νηστείας προθεσμίαν, μή μόνον γαστρός, ἀλλά καί τῶν ἄλλων εἰσόδων τῆς ἁμαρτίας κρατῶν». Ἀμήν.

π. Κ.Ν. Καλλιανός
Κυριακή τῆς Τυρινῆς 2016
Σκόπελος

No comments: