Sunday, 25 February 2018

Σαρακοστή στα Θυάτειρα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ

ΕΠΙ ΤΗ  ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2018

Αγαπητοί μας εν Κυρίω Κληρικοί και Λαϊκοί, Άρχοντες και Λαός της Βιβλικής Επαρχίας των Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.
 
Photo by Alexios Gennaris, 23/2/2018
Μας αξίωσε και φέτος ο εν Τριάδι Προσκυνούμενος και Δεδοξασμένος Θεός να φτάσουμε σε τούτη την κατανυκτική περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Μάνα Εκκλησία μας καλεί να αποκτήσουμε κατάνυξη ψυχής, να κάμουμε πνευματικούς αγώνες για καταξίωση της ζωής μας, σύμφωνα με το Ευαγγέλιον της σωτηρίας, το οποίον ο Θεάνθρωπος Χριστός αποκάλυψεν εις το Ανθρώπινον Γένος με την φυσική Θεανθρώπινη παρουσία Του ανάμεσά μας πριν δυο χιλιάδες και πλέον χρόνια.

Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι ένα πνευματικό ταξίδι, μία ιερά υπενθύμιση για ανανέωση της Χριστιανικής μας Πίστεως, η οποία βιώνεται από τους Χριστιανούς μέσα στα πλαίσια της Ιστορίας του Ανθρωπίνου Γένους. Η Εκκλησία μας προβάλλει ιεροπρεπώς τα παραδείγματα των ανθρώπων εκείνων οι οποίοι εβίωσαν το μυστήριον της σωτηρίας ύστερα από μετάνοια και σκληρούς πνευματικούς αγώνες, οι οποίοι τους εβοήθησαν να εύρουν την οδόν της σωτηρίας και να επιστρέψουν στον Θεόν Πατέρα μας. Τέτοια πρόσωπα είναι ο Τελώνης και ο Άσωτος Υιός του Ευαγγελίου, η Μαρία η Αιγυπτία, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι οι πνευματικοί μας Πατέρες, -αμέτρητοι αδελφοί εν Κυρίω τα ονόματα των οποίων είναι γραμμένα στους ουρανούς, - οι οποίοι με την ζωή και την σοφία τους αγωνίστηκαν για τις άγιες εικόνες και την σπουδιαότητά τους για τον αγιασμό μας  . Η Μάνα Εκκλησία μας ανανεώνει την μνήμη για την προσευχή και την πίστη με την  οποίαν αναφερόμεθα στον Θεό καθημερινά.

Τονίζει την αξία της νηστείας σαν συμπλήρωμα και ιερόν μέσον για την πνευματική πρόοδο, τη  αποφυγή μας από την αμαρτία και την προσοικέωσή μας, με την αρετή και την θεογνωσία. «Δεύτε λαοί, σήμερον υποδεξώμεθα, των νηστειών το χάρισμα, ως θεοδώρητον καιρόν της μετανοίας» (Δευτέρα Α Νηστειών). Νηστεία καθαρά και δεκτή παρά τω Θεώ είναι «αποχή αμαρτίας και προς Θεόν νεύσις ομού και οικείωσις, όπως φύγης κακίας τα βάραθρα» (Δευτέρα Α Νηστειών). Η νηστεία είναι υπαρξιακά συνδεδεμένη με την μετάνοια, την συγχώρηση, τα δάκρυα της ψυχής, τους κόπους του σώματος και την αγαπητική μας σχέση με τον Θεό και τους συνανθρώπους μας.

Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι υπαρξιακά συνδεδεμένη με την Θεία Λατρεία και την εν πνεύματι και αλήθεια δοξολογία του Τριαδικού Θεού, ο οποίος εν Χριστώ ενανθρώπησεν, έπαθε και ετάφη και ανέστη εκ νεκρών για να αγιάσει, να σώσει και να ανεβάσει στους ουρανούς τον αμαρτωλόν άνθρωπο. Η Περίοδος αυτή είναι μία περίοδος λύπης για την αμαρτωλότητα του ανθρώπου, αλλά είναι και περίοδος χαράς και ευλογίας γιατί εθριάμβευσεν το θέλημα του Θεού. Αμέτρητες ανθρώπινες ψυχές έκαμαν προσωπική θυσία μιμούμενοι στην κυριολεξία τον Χριστόν, και με την ζωή, την  πίστη και το σεβάσμιο παράδειγμά τους ουράνωσαν την Οικουμένη και συνεχώς πληθαίνουν τις στρατιές μοναχών και μιγάδων, οι οποίοι συνωθούνται και σεμνοπρεπώς συμμετέχουν εις την απόλαυση και τα κάλλη του Παραδείσου, τα οποία εξηγόρασεν με τον σταυρικό του θάνατον ο Δεσπότης Χριστός.

Την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστής προβάλλεται το σύμβολον του Σταυρού για προσκύνηση και μυσταγωγία από τους Πιστούς. Γιατί ο σταυρός ενίκησε την αμαρτία γενόμενος ο «φύλαξ πάσης της οικουμένης». «Μόνον τω ξύλω, Χριστέ του σταυρού σου, τα θεμέλια εσαλεύθησαν του θανάτου».

Πριν κλείσω τούτο το Εγκύκλιον Γράμμα για την ιερά και σεβάσμια περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους και όλες, υγεία, ειρήνη και τον φόβον του Θεού στην ζωή μας. Να προσευχόμεθα αδιάλειπτα, σεμνά και ταπεινά, να εκκλησιαζόμαστε τακτικά και μόνοι και με την οικογένειά σας, να μεταλαμβάνουμε των Αγίων και Αχράντων Μυστηρίων, του Σώματος και του Αίματος του Χριστού, να συγχωρήσουμε εκείνους που μας έβλαψαν ή μας αδίκησαν. Να εκφράζουμε την πίστη μας εις τον Θεόν με την αγάπη προς τους συνανθρὠπους μας και ιδιαίτερα τους φτωχούς, τους ηλικιωμένους, τους άκληρους, τα παιδιά και τις χήρες, προσφέροντας γενναιόδωρα «για τα καλά και τα ωφέλιμα προς τους ανθρώπους έργα» προς δόξαν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Ευχόμενος όπως εν μετανοία και εξομολογήσει περάσουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και με χαρά και ευφροσύνη φθάσουμε την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα και το Άγιον Πάσχα, διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2018

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωσθεί από Άμβωνος την Κυριακήν των Νηστειών της Ορθοδοξίας την 25-2-2018.

No comments: