Wednesday, 24 June 2009

Χριστιανικός Αναρχισμός

ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ;

Η κοινωνική δομή των πόλεων, ο αστικός, δηλαδή, τρόπος ζωής υπόκειται σε νόμους και θεσμούς οι οποίοι βοηθούν στην επιβίωσή τους, στερώντας, αναντίρρητα, κάποιες ελευθερίες των πολιτών, χάριν του κοινού καλού. π.χ. απαγορεύεται η διάβαση και παραμονή πολιτών κατά το θέρος σε άλση και δρυμούς μετά τη δύση του ηλίου για την αποφυγή πυρκαϊάς.

Ακόμη, η ανάγκη αμυντικής θωράκισης της χώρας από ξένες επιβουλές επιτάσσει την επιλεκτική, σε άλλες χώρες, υποχρεωτική στην Ελλάδα, στράτευση των δυναμένων να φέρουν όπλο αρρένων πολιτών.

Τις εξουσίες αυτές, όπως και πολλές άλλες, τις έχει παραχωρήσει ο λαός, διά των αντιπροσώπων του στην κοινοβουλευτική και εκτελεστική εξουσία. Για δε τη σύννομη εφαρμογή τους έχει εμπιστευθεί την κρίση της δικαστικής εξουσίας.

Υπάρχουν όμως ομάδες οι οποίες αρνούνται αυτή την εξουσιαστική δομή της κοινωνίας και την υπακοή στους νόμους και τις υποχρεώσεις που εκπηγάζουν από αυτή τη δομή. Η άρνηση μπορεί να είναι είτε απλή είτε δυναμική και ανατρεπτική. Μπορεί, για παράδειγμα, κάποιος να αρνηθεί ως αντιρρησίας συνείδησης να στρατευτεί και να φέρει όπλο,(απλή άρνηση) μπορεί όμως και να επιχειρήσει να καταστρέψει αποθήκες πυρομαχικών (δυναμική άρνηση). Οι ομάδες αυτές ονομάζονται με μία λέξη ‘αναρχικές’.

Η βάση της ιδεολογίας των αναρχικών ομάδων είναι αντιεξουσιαστική και αντικαπιταλιστική (μαρξιστική). Αρνούνται την κρατική εξουσία και όχι τόσο το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, όσο τη συσσώρευση πλούτου στα χέρια των ολίγων, όποιοι και αν είναι αυτοί, φυσικά αλλά και νομικά πρόσωπα. Η αδυναμία επικράτησης των αναρχικών ιδεωδών στην ευρύτερη κοινωνία οδήγησε πολλές φορές τους πρώην ιδεολόγους αναρχικούς σε πράξεις τρομοκρατικές με τις οποίες ταυτίζουμε, λίγο ως πολύ, σήμερα τις αναρχικές ομάδες.

Ανάμεσά τους, ωστόσο, υφίσταται μία ομάδα η οποία επιθυμεί την επικράτηση της αναρχίας, είτε ειρηνικά είτε δυναμικά, και τα μέλη της εμφορούνται από τις αξίες του χριστιανισμού. Είτε δέχονται την Εκκλησία ως θεσμό είτε αρνούνται σε αυτή το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, πάντως τρέφουν απεριόριστο σεβασμό για το μοναχισμό και ειδικότερα για τις μοναστικές κοινότητες της Αιγύπτου των πρώτων χριστιανικών αιώνων (έρημος της Νιτρίας).

Αυτοαποκαλούνται χριστιανοί αναρχικοί είτε αναρχοχριστιανοί. Θεμέλιο λίθο των πιστεύω τους αποτελούν η επί του όρους ομιλία του Κυρίου και η καθολική επιστολή του Ιακώβου. Κείμενα θεωρητικών του χριστιανικού αναρχισμού του 19ου και 20ού αιώνα που έχουν διαμορφώσει τη συνείδησή τους είναι των Leo Tolstoy, Η βασιλεία του Θεού είναι μέσα σας, Dorothy Day, περιοδικό Καθολικός Εργάτης, Vernard Eller, Χριστιανική αναρχία. Με βάση αυτή την ιδεολογία υπήρξαν διάφορα κινήματα [Catholic Worker Movement (Dorothy Day, Peter Maurin) 1933, Hopedale Community (Adin Ballou 1803-1890), Church of the Brethern (Vernard Eller)] στο παρελθόν σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Όμως, υπάρχει χριστιανικός αναρχισμός; Πώς ερμηνεύουν οι χριστιανοί αναρχικοί την αποστροφή του απ. Παύλου στην επιστολή του στους Ρωμαίους (13:1) «Κάθε άνθρωπος οφείλει να υποτάσσεται στις ανώτερες εξουσίες, γιατί δεν υπάρχουν εξουσίες παρά από το Θεό. κι αυτές οι εξουσίες που υπάρχουν έχουν τεθεί από το Θεό. Έτσι, λοιπόν, όποιος αντιτάσσεται στην εξουσία, αντιστέκεται στην τάξη που έβαλε ο Θεός. κι όσοι αντιστέκονται είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για την τιμωρία τους…»;

Ακόμη, είναι ίδιον των χριστιανών αναρχικών να αρνούνται την καταβολή φόρου. Εδώ όμως έχουν να έλθουν αντιμέτωποι με την πρακτική του ίδιου του Κυρίου: (Μτθ. 22:17-21) «‘Πες μας, λοιπόν, τι γνώμη έχεις; Επιτρέπεται να πληρώνουμε φόρο στον αυτοκράτορα ή όχι;’ Ο Ιησούς κατάλαβε την πονηριά τους και τους είπε: ‘Γιατί προσπαθείτε να με παγιδέψετε, υποκριτές; Δείξτε μου το νόμισμα που πληρώνουμε για φόρο’. Εκείνοι του έφεραν ένα δηνάριο. ‘Ποιανού είναι αυτή η εικόνα και η επιγραφή;’ τους ρωτάει. ‘Του αυτοκράτορα’, του απαντούν. ‘Δώστε, λοιπόν’, τους λέει, ‘στον αυτοκράτορα ό,τι ανήκει στον αυτοκράτορα, και στο Θεό ό,τι ανήκει στο Θεό’.»

Άλλες ‘αξίες’ των χριστιανών αναρχικών όπως η χορτοφαγία, η φιλαδελφία, η διαβίωση κοντά στη φύση, ανευρίσκονται σε πολλά αναρχικά κινήματα όπως και στον μοναχισμό. Εν τούτοις, ο μοναχισμός, και μάλιστα ο ορθόδοξος, δεν φαίνεται να ασπάζεται όλες τις αρχές των χριστιανών αναρχικών.

Κατά πρώτον ο μοναχισμός δεν μπαίνει σε πλαίσια και καλούπια αντικρατιστικά. Σύμφωνα με άγραφη παράδοση, οι μοναχοί του Αγ. Όρους δεν προσέρχονται να ψηφίσουν, απεμπολώντας έτσι το εκλογικό τους δικαίωμα. Ωστόσο, υποδέχονται και ενίοτε με τιμές τους εκπροσώπους της κρατικής εξουσίας, ημεδαπής και αλλοδαπής.

Κατά δεύτερον οι μοναχοί δεν επιθυμούν την κατάργηση του κόσμου και τη μοναστικοποίησή του. Επιθυμούν μια προσευχητική αλλοίωση του κοσμικού φρονήματος του κόσμου, αλλ΄ όχι την εξαφάνισή του. Αντίθετα, οι χριστιανοί αναρχικοί επιθυμούν την εξάπλωση των ιδεών τους και την ανατροπή της κοινωνίας όπως τη γνωρίζουμε.

Ώστε η ύπαρξη χριστιανών-αναρχικών να μη συνεπάγεται την ύπαρξη χριστιανικής αναρχίας. Η Εκκλησία δεν είναι χαοτική, δεν είναι ά-ναρχη, έχει αρχή το Χριστό και δεν δύναται να είναι ανατρεπτική των αρχών, παρά δέχεται τις αρχές, σέβεται την εξουσία τους, εργάζεται δε για την κατά Θεό βελτίωσή τους και μεριμνά για τη σωτηρία των αρχόντων, όπως και όλων των πιστών.

πρεσβύτερος Γεώργιος Κανάκης

3 comments:

Roni Bou Saba said...

πολύ τολμηρό κείμενο και πρωτότυπο. οι προβληματισμοί που θέτονται είναι άλυτοι εκτός αν πάρουμε από κάθε τι μόνο το πνεύμα και όχι το γράμμα. και πάλι δεν είμαι σίγουρος...

Αθανάσιος Παυλάκης said...

π. Αναστάσιε την ευχή σου.

Διάβασα το πρωί την ανάρτηση σου και η αλήθεια είναι πως άφησα για τώρα το βράδυ το σχόλιο μου περιμένοντας με λαχτάρα να διαβάσω και τα σχόλια των αδελφών μας!
Η μαρτυρία Χριστού μέσα στον κόσμο είναι μια Αγάπη που δεν μπορούν να την αντέξουν τα συστήματα του κόσμου και η λογική του ανθρώπου. Αυτή την μαρτυρία της Αγάπης και τους τρόπους της Αν-αρχης Αγάπης του τριαδικού Θεού αν ονομάσουμε Αναρχία. Τότε όλα σιγά, σιγά τα ερωτήματα θα βρουν την απάντηση τους μέσα στην καρδιά μας.
Αν ο Ιησούς, ο Υιός του Ανάρχου Πατρός έρχεται στον κόσμο μας, έρχεται για να μας μιλήσει για αυτόν τον άναρχο τρόπο της Αγαπητικης κοινωνίας ο οποίος υπερβαίνει τα όρια μέσα στα οποία ο άνθρωπος έχει αιχμαλωτίσει τον εαυτό του. Αυτόν τον Λόγο και τον Τρόπο οι ανθρώπινες κοινωνίες δεν αντέχουν να τον κυοφορούν στα σπλάχνα τους. Ο Ιησούς σταυρώθηκε και από τότε χιλιάδες χριστιανοί βρήκαν μαρτυρικό θάνατο για την άρνηση τους να ζήσουν όχι μέσα στα όρια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας αλλά με τον Άναρχο τρόπο της Αγάπης του Τριαδικού Θεού. Το πρόβλημα για την Ρωμαϊκή αυτοκρατορία βέβαια δεν ήταν ο Ένας Χριστιανός αλλά η κοινωνία των Χριστιανών οποία σιγά, σιγά μεγάλωνε.
Στις μέρες μας αν οι κοινότητες των Χριστιανών ήταν αληθινές η Εκκλησία θα είχε λόγο αληθινό για τα πάντα σε αυτόν τον κόσμο και τον λόγο της θα τον έτρεμαν τα συστήματα αυτού του κόσμου. Θα την συναντούσες και ανάμεσα στους αναρχικούς των ημερών μας, τους «αμαρτωλούς» αυτού του κόσμου, τους παράνομους, όλους αυτούς που δεν τους εκφράζει το σύστημα/ είναι μικρό για αυτούς. Θα τους μιλούσε για αυτών τον Άναρχο τρόπο ζωής τον οποίο λαχταρούν, μα προπαντός για τον τρόπο με τον οποίο θα τους έκανε Εκκλησία.
Με στεναχωρεί η εκκλησία μας σήμερα π. Αναστάσιε, με στεναχωρεί και ο ίδιος μου ο εαυτός, τα λάθη, τα πάθη, οι αμαρτίες μου οι πτώσεις μου. Δεν απελπίζομε, όχι όμως να θεωρώ την πτώση μου αγιότητα και το κατάντημα της σύναξης μας Εκκλησία.
Όμορφο το σημερινό θέμα της ανάρτησης σου αδερφέ μου. Το περιεχόμενο του κειμένου όμως δεν με εκφράζει . αν η Εκκλησία αποδέχεται τους θεσμούς και τις εξουσίες χωρείς να τις νοηματοδοτεί και να τις ελέγχει όπου σφάλουν πιστεύω ότι υπάρχει πρόβλημα. Το ίδιο και για τους χριστιανούς αναρχικούς, αν η σύναξη τους δεν τους κάνει Εκκλησία και η παρουσία τους μέσα στον κόσμο δεν είναι παρουσία Χριστού, τότε … αν δεν υπάρχει Εκκλησία δικαιολογώ την αγανάκτηση τους και την αντίδραση τους για την κατάντια του κόσμου μας. Δεν βλέπω όμως Χριστό, ο οποίος βλέπει πρόσωπο, όχι άτομα, και τα Θεραπεύει. Και η θεραπεία εν Χριστό είναι η πορεία από την εξουσία στην Αναρχία .

Υ.Γ Ζητάω να με συγχωρέσετε για τα ορθογραφικά μου λάθη και για τις σκόρπιες σκέψεις μου αν σας στεναχώρησαν.
Μια προσπάθεια έκανα να καταγράψω όλα αυτά τα οποία προκάλεσε μέσα μου αυτή η ανάρτηση. Καλό βράδυ.

Αθανάσιος Παυλάκης

Κώστας Καρακάσης said...

Αδελφέ μου...
Εν αρχή ην ο Άναρχος Λόγος που σαρκώθηκε από την απερινόητη Πρόνοια του Θεού για το γένος των ανθρώπων. Στο πρόσωπο αυτής της ενσάρκωσης του Ιησού αρχίζει και τελειώνει ταυτόχρονα η "αν-αρχία" γιατί για πρώτη και μοναδική φορά γίνεται η πραγμάτωση της Αγίας Τριάδας, στην οποία ενυπάρχουν τα "πάντα πληρούμενα"...
Το δικό μας "ακατανόητο" δεν μας επιτρέπει να είμαστε Χριστιανοί και κοινωνοί αυτής της απλής Αλήθειας ότι ο Θεός Αγάπη εστί.
Και στην χαρισματική αυτή Αγάπη, ελάχιστοι από εμάς μπορούν να είναι κοινωνοί της, γιατί προϋποθέτει και την "απάρνηση" όλων αυτών των ιδεοληψιών που σκιάζουν την αγαπητική σχέση μας με τον Θεό, έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Και ο Θεός δεν δημιούργησε τον Κόσμο που μας δώρησε κάτω από άναρχους Νόμους, αντίθετα μας χάρισε μια νομοτέλεια στην οποία το μέγα Θαύμα είναι το αντίθετο της αναρχίας...
Και ιστορικά ακόμα γνωρίζουμε τι εσήμαινε η κατά καιρούς εμφάνιση της θρησκευτικής αναρχίας που οδήγησε σε εγκλήματα πόρω απέχοντα από τον αληθινό πυρήνα της διδασκαλίας του Χριστού...