Sunday, 5 April 2015

Πασχαλινό μήνυμα Αρχιεπ. Θυατείρων


Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου με την ευκαιρία της Αγίας Εβδομάδος των Παθών και της εκ Νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.

Προς τους Ευλαβέστατους Ιερείς και Διακόνους, τους Αξιοτίμους Προέδρους και τα Μέλη, των Εκκλησιαστικών Επιτροπών, των Βοηθητικών Αδελφοτήτων Κυριών και Δεσποινίδων, των Σχολικών Επιτροπών και το Πλήρωμα της Βιβλικής αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως.


Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Με την ευκαιρία των Αγίων Εορτών των Παθών και της εκ Νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, απευθύνω θερμόν και εγκάρδιον χαιρετισμόν αγάπης και τιμής, συγχώρησης και ειρήνης σε όλο το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Ιεράς αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως που παροικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει με τον γνωστόν συμβολικόν ύμνον «Ιδού ο Νυμφίος έρχεται εν τω μέσω της νυκτόςκαι μακάριος ο δούλος, όν ευρήσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρήσει ραθυμούντα». Ο Θεάνθρωπος Χριστός «έρχεται σταυρόν καταδέξασθαι ετασμούς και μάστιγας, Πιλάτω κρινόμενος, τα πάντα προσίεται ίνα σώση τον Άνθρωπον» (Ύμνοι Μεγάλης Δευτέρας). Τούτες οι Άγιες και μοναδικές ημέρες Μας υπενθυμίζουν την θείαν αγάπην, η οποία θυσιάζεται για να σώσει το ανθρώπινον Γένος, για να γνωρίσει σέ ολόκληρη την Οικουμένη την φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού. Η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα παγκόσμιον, πανανθρώπινον Γεγονός που γίνεται πραγματικότητα μόνον από τον Χριστόν και με τον Χριστόν, σαν Λυτρωτή και Ευεργέτη και Σωτήρα του Κόσμου. Ο σταυρικός θάνατος του Θεανθρώπου πάνω στον λόφο του Γολγοθά και η εκ νεκρών Ανάστασή Του αποτελούν την «απαρχήν μιας άλλης βιωτής», μιάς Κοινωνίας η οποία έχει «Αρχιερέα Μέγαν δυνάμενον συμπαθήσαι ταις ασθενείαις ημών». Ο Χριστός ήλθε στον κόσμον «διακονήσαι και δούναι την ψυχήν αυτού λύτρον αντί πολλών». (Εβρ Δ, 14-16).

Οι Χριστιανοί γινόμαστε κοινωνοί και συμμέτοχοι του Πάθους και της Αναστάσεως με την πίστη εις τον Χριστό και την ένωσή μας διά του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας η οποία και αποτελεί το σημείον αναφοράς της μυστικής και υπαρξιακής σχέσεως του Χριστιανού με τον Νεκροαναστημένο Χριστό. Η συμμετοχή μας στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας, και την διάδοσή του Ευαγγελίου της Αναστάσεως, αποτελούν τα συστατικά της ουρανίου Βασιλείας, την οποίαν ο Χριστός υπόσχεται σε κείνους οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν όπως έπραξεν ο ληστής πάνω στον σταυρόν ικετεύοντας «μνήσθητί μου Κύριε όταν έλθης εν τη Βασιλεία σου» (Λουκάς, Κεφ. 23:44). Η Ανάσταση είναι το ιερόν θεμέλιον πάνω στο οποίον οικοδομείται η αρετή και χαλυβδώνεται ο χαρακτήρας του Χριστιανού για να σηκώνει τον δικό του τον σταυρό. Τα λυπηρά του βίου, η φτώχεια, οι διωγμοί, ο πόνος και ο θάνατος και όλα εκείνα που έπαθεν ο Χριστός και οι αμέτρητες μυριάδες εκείνων που εμαρτύρησαν για το όνομά Του, είναι μέρος της χριστιανικής μας ταυτότητος. Σήμερα, οι Χριστιανοί σε πολλά μέρη του κόσμου δοκιμάζονται σκληρά. Εκδιώκονται  από τις πατρογονικές τους εστίες, ατιμάζονται, αιχμαλωτίζονται. Τα βασανιστήριά τους μας θυμίζουν τους μεγάλους διωγμούς των πρώτων Χριστιανικών Χρόνων.

Εμείς, Αδελφοί και Πατέρες, ζούμε σε κράτος ασφαλείας και ελευθερίας, οι Εκκλησίες μας λειτουργούν και διδάσκουν το Ευαγγέλιον της θείας αγάπης και της ειρήνης που εκήρυξεν ο Νεκραναστημένος Χριστός. Γι’ αυτό με ευλάβεια να καταφύγουμε στους Ναούς μας, να προσευχηθούμε, να προσκυνήσουμε τα Άγια Πάθη και να γιορτάσουμε ιεροπρεπώς την Ανάσταση του Κυρίου. Να συγχωρήσουμε τους φίλους και τους εχθρούς μας, και με ταπείνωση και φόβο Θεού να κοινωνήσουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Να επαναλάβωμεν «αεί γαρ ημείς οι ζώντες εις θάνατον παραδιδόμεθα διά Ιησού, ίνα η ζωή του Ιησού φανερωθή εν τη θνητή σαρκί ημών» (Β΄ Κορ. Κεφ. 4:11). «Του γαρ αμώμου θύματος υπέρ ημών πάσχοντος ο εκ του πρωτοπλάστου λύεται θάνατος, και σώζεται ο πρωτόγονος άνθρωπος, εν ημίν πάσιν ών, αναστάσει του Κυρίου ζωογονούμενος» (Χρυσόστομος, Τ.8, σελ 937).

Από βάθους δε καρδίας να παρακαλέσουμε τον Νεκραναστημένο Χριστό να μας δίνει πνεύμα αγάπης, πνεύμα θυσίας, πνεύμα φόβου Θεού για να διαφυλάξουμε το Μηνύμα της Αναστάσεως μιμούμενοι το παράδειγμα των Ιερών Αποστόλων, και των απ’ αιώνος Χριστιανών, να επαναλάβουμεν: «Επίστευσα, διό ελάλησα, και ημείς πιστεύομεν, διό και λαλούμεν, ειδότες ότι ο εγείρας τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και ημάς διά Χριστού εγερεί και παραστήσει συν ημίν» (Β’ Κορ. Κεφ. 4:13-14). Ευχόμενος την ειρήνην και την ευλογίαν του Νεκραναστημένου Χριστού στην ανά την Οικουμένην Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, στο Ηνωμένον Βασίλειον και Ιρλανδία, στην Ελλάδα και στην Κύπρο και ιδιαίτερα στους εμπολέμους, διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Χριστώ Αναστάντι εκ νεκρών αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Πάσχα 2015

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωστεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Κυριακήν των Βαΐων, 5 Απριλίου 2015.

No comments: