Monday, 6 January 2020

Χριστούγεννα τοῦ σωτηρίου ἔτους 2019...


...στ Χριστό, στ Κάστρο τς Σκιάθου

Εγνωμοσύνης ντίδωρο στος καλος δελφούς κα πατέρες
π. Γεώργιο κα Νικόλαο Σταματ


π τ γείτονα νσο Σκιάθο, τν νσο τν γίων κα τν λογίων στάλησαν ο φωτογραφίες π τν Χριιστουγεννιάτικη Πανήγυρι στν στορικό, μοναχικ σήμερα κα τσο συγκινητικ να το Χριστο, πο χρόνια κα χρόνια  τώρα συντροφεύεται π ρείπια σπιτιν, «λείψανα κατοικίας νθρώπων», κι π ρείπια λησμονημένων παρεκκλησίων, στ τόσο γκωμιαζόμενο Κάστρο τς Σκιάθου.

Χρόνια τώρα δν φήνεται λειτούργητος νας ατός, « παλαι κείνη μητρόπολις», λλ μεριμνον ο φιλακόλουθοι κα φιλότιμοι συνεορταστς ν τιμήσουν ατν τν Πανήγυρι το παλαιο τους ναο, που χουν φήσει τς θάνατες τς ρίζες τους ο πρόγονοί τους. Γι᾿ ατ κάθε χρόνο νεβαίνουν στ σιωπηλό, καρτερικό κα παγωμένο ναό το Χριστο ν᾿ ναστήσουν παλις πανηγύρεις, ν τιμήσουν το Χριστο τους τ Γενέθλια, ν ξυπνήσουν π τν μακάριο πνο του τν Παπαδιαμαντη κα τν Μωραϊτίδη, γι ν διηγηθονε τς θεοφώτιστες μπειρίες τους. Γι᾿ ατ κα τς φωτογραφίες ατς θ τς συνοδέψουν ο θάνατοι λόγοι το νς κ τν δύο λέξανδρων τς Σκιάθου: το Παπαδιαμάντη. ς φουγκραστομε, λοιπόν, τ σα μς χει φήσει ς μύθητη κληρονομιά. Κι ς ξημερώνουν Θεοφάνεια... λόγος το Παπαδιαμάντη λλωστε εναι καί διαχρονικός κα πάντα εωδιάζει ελάβεια κα ρετή.     


« νας τς Χριστο Γεννήσεως το παλαι μητρόπολις το φρουρίου. ναΐσκος, πρ κατονταετηρίδων κτισθείς, στατο κόμη επρεπς κα χι πολ φθαρμένος. παπα-Φραγκούλης κα συνοδία του φθάσαντες εσλθον τέλος ες τν ναν το Χριστο, κα καρδία των σθάνθη θάλπος κα γλυκύτητα φατον. ερες ψιθύρισε μετ νδομύχου συγκινήσεως τό, «Εσελεύσομαι ες τν οκόν σου», κ θει τ Μαλαμώ, φο λλαξε τν φστάνα* της τν βρεγμένην κ φόρεσεν λλην στεγνν κα τ γνάκι της τ καλό, τ ποα ετυχς εχεν ες βασταγν* καλς φυλαγμένα π τν πρραν τς βάρκας, δεσε μέγα σάρωθρον κ στοιβν κα χαμοκλάδων κα ρχισε ν σαρών τ δαφος το ναο, ν α γυνακες α λλαι ναπταν πιμελς τ κανδήλια, κα ναψαν μέγα πλθος κηρίων ες δύο μανουάλια, κα παρεσκεύασαν μεγάλην πυρν μ ξηρ ξύλα κα κλάδους ες τ προαύλιον το ναο, που σχηματίζετο μακρν στένωμα παράλληλον το μεσημβρινο τοίχου, κλειόμενον π σωζομένου ρθο τοιχίου γείτονος οκοδομς, κ γέμισαν νθρακας τ μέγα πύραυνον, τ σωζόμενον ντς το ερο βήματος, κ θεσαν τ πύραυνον ν τ μέσ το ναο, ρίψασαι φθονον λίβανον ες τος νθρακας. Κα σφράνθη Κύριος Θες σμν εωδίας.

λαμψε δ τότε νας λος, κα στραψεν πάνω ες τν θόλον Παντοκράτωρ μ τν μεγάλην κ πιβλητικν μορφήν, κα κτινοβόλησε τ πίχρυσον κα λεπτουργημένον μ μυρίας γλυφς τέμπλον, μ τς περικαλλες τς ρίστης βυζαντινς τέχνης εκόνας του, μ τν μεγάλην εκόνα τς Γεννήσεως, που «Παρθένος καθέζεται τ Χερουβεμ μιμουμένη», που θεσπεσίως μαρμαίρουσιν α μορφα το θείου Βρέφους κα τς μώμου Λεχος, που ζωντανα παρίστανται α ψεις τν γγέλων, τν μάγων κα τν ποιμένων, που νομίζει τις τι στίλβει χρυσός, εωδιάζει λίβανος κα βαλσαμώνει σμύρνα, κα που, ς ἐὰν γραφικ λάλει, φαντάζεταί τις π μίαν στιγμν τι κούει τό, Δόξα ν ψίστοις Θε!


ν τ μέσ δ κρέμαται μέγας ρειχάλκινος κα πολύκλαδος πολυέλεος, κα λόγυρα κρεμαστς χορός, μ τς εκόνας τν Προφητν κα ποστόλων, φ ν τελοντο τ πάλαι ο σεμνο γάμοι τν χριστιανικν νδρογύνων. Κα λόγυρα α μορφα τν Μαρτύρων, σίων κα μολογητν. στανται π τν τοίχων ρεμοντες, παθες, ποοι ν τ Παραδείσ, εθ κα κατ πρόσωπον βλέποντες, ς βλέπουσι καθαρς τν γίαν Τριάδα. Μόνος γιος Μερκούριος, μ τν βαρεαν περικεφαλαίαν του, μ τν θώρακα, τς περικνημδας κα τν σπίδα, φαίνεται λίγον τι γκαρσίως βλέπων κα κινούμενος κα δρν, ες τ δεξι το ναο, κε που διατρυπ μ τ δόρυ του τν π θρόνου καθήμενον χρν Παραβάτην. Πελιδνς παράφρων τύραννος, μ τ βλέμμα σβνον, μ τ στθος αμάσσον, μάτην προσπαθε ν ποσπάσ π τ στέρνον του τν ξν σίδηρον, κα ξεμε μετ τς τελευταίας βλασφημίας κα τν μιαρν ψυχήν του. Γείτων τς τρομακτικς ταύτης σκηνς παρίσταται γλυκεα κα συμπαθεστάτη εκών, γιος Κήρυκος, τριετίζον παιδίον, κρατούμενον κ τς χειρς π τς μητρός του, τς γίας ουλίττης. Δι δώρων κα θωπειν ζήτει διώκτης λέξανδρος ν λκύσ τ παιδίον, κα δι το παιδίου τν μητέρα. λλ πας καλν τν μητέρα του κα ποψελλίζων το Χριστο τ νομα, πτυσε τν τύραννον κατ πρόσωπον, κ κενος ξαγριωθες κρήμνισε τ παιδίον π τς μαρμαρίνης κλίμακος, που συνέτριψε τ τρυφερν κα δι στεφάνους πλασθν κρανίον.

Κα ες τν χιβάδα το ερο βήματος, ψηλά, φαίνετο στεφανουμένη π γγέλων τν Ορανν Πλατυτέρα. Κα κατωτέρω περ τ θυσιαστήριον σταντο ρρητον σεμνότητα ποπνέουσαι α μορφα τν μεγάλων Πατέρων, το δελφοθέου, το Βασιλείου, το Χρυσοστόμου κα το Θεολόγου, κ φαίνοντο ς ν χαιρον διότι μελλον ν κούσωσι κα πάλιν τς εχς κα τος μνους τς Εχαριστίας, ος ατο ν Πνεύματι συνέθεσαν. Πέριξ δ κα ντς κα κτός, εκονίζετο περιτέχνως λον τ Δωδεκάορτον, κα τ τάγματα τν γγέλων, κα Βρεφοκτονία, κα ο κόλποι το βραμ κα Λστς π το σταυρο μολογήσας.

* * *

ταν φθασαν ες τ Κάστρον κα εσλθον ες τν ναν το Χριστο, τόσον θάλπος θώπευσε τν ψυχήν των, στε ν κα σαν κατάκοποι, κα ν νύσταζόν τινες ατν, σθάνθησαν τόσον τν χαρν το ν ζσι κα το ν χωσι φθάσει ασίως ες τ τέρμα τς πορείας των, ες τν ναν το Κυρίου, στε τος φυγε πσα νύστα κα πσα κόπωσις. Ο απόλοι, ερόντες νασχόλησιν κα πρόφασιν πως καπνίζωσι καθήμενοι κα νίοτε πως ξαπλώνωνται κα κλέπτωσιν π κανένα πνον τυλιγμένοι μ τς κάπες των παρ τ πρ, εχον νάψει ξω δύο πυρσούς, τν να μπροσθεν το ερο βήματος, τν λλον πρς τ βόρειον μέρος. ντς το ναο θερμότης το λίαν εάρεστος, τ βοηθεί τν σωθεν κα ξωθεν πυρν. Κα εχον σωρεύσει παμπόλλας δέσμας ξηρν ξύλων κα κλάδων, ο κε καταφυγόντες απόλοι, μ τς λίγας αγας κα τ ρίφιά των, σα δν εχον ψοφήσει κόμη π τν βαρν χειμνα το τους κείνου, ο τραχες απόλοι, οτινες εχον σώσει κα τος δύο λοτόμους κ το ποκλεισμο τς χιόνος. Κα ετα ερες βαλεν ελογητν κα ψάλη  λιτ τς μεγαλοπρεπος ορτς, μεθ κρ λεξανδρς ρχισε τς ναγνώσεις, κα σοι σαν νυστασμένοι πεκοιμήθησαν σιγ ες τ στασίδιά των (! μελλον ρα το Προφητάνακτος ο θεσπέσιοι μνοι π ψαλμν ν καταντήσωσιν νάγνωσις νυστακτική, κα ς νάγνωσις ν παραλείπωνται λως ς φορτικόν τι κα παρέλκον!), βαυκαλιζόμενοι π τν ρρινον κα μονότονον παγγελίαν το κρ λεξανδρ. γαθς γέρων το κ το μιμήτου κείνου τύπου τν ψαλτν, ν τ γένος ξέλιπε δυστυχς σήμερον. ψαλλε κακς μέν, λλ ελαβς κα μετ ασθήματος. Κανν σχεδν κλον δν λεγεν ρθς, οτε μουσικς οτε γραμματικς. Πότε ν κα μισυ κλον τ νου ες ν, πότε δύο κα μισυ τ διρει ες τέσσαρα. λλ προκριτωτέρα μάθεια τς δοκησισοφίας…

λλ τε ερες ξελθν ψαλε τ «Δετε δωμεν πιστοί, πο γεννήθη Χριστός», τότε α μορφα τν γίων φάνησαν ς ν φαιδρύνθησαν ες τος τοίχους· «κολουθήσωμεν λοιπν νθα δεύει στήρ», κα κρ λεξανδρς νθουσιν λαβε τν ψηλν καλάμην κα σεισε τν πολυέλεον μ τς λαμπάδας λας νημμένας. «γγελοι μνοσιν, καταπαύστως κε», κ σείσθη νας λος π τν βροντώδη φωνν το παπα-Φραγκούλη μετ πάθους ψάλλοντος: «Δόξα ν ψίστοις λέγοντες, τ σήμερον ν σπηλαί τεχθέντι», κα ο γγελοι ο ζωγραφιστοί, ο περικυκλοντες τν Παντοκράτορα νω ες τν θόλον, τειναν τ ος, ναγνωρίσαντες οκεον ατος τν μνον.

Κα ετα ερες πρε καιρόν*, κα ρχισε ν προσφέρ τ Θε θυσίαν ανέσεως».

Κα το χρόνου...

π. Κ.Ν. Καλλιανός

No comments: