Monday, 13 October 2008

Ελληνική Παρέα

Πριν από 10 χρόνια ιδρύσαμε την Ελληνική Παρέα. Το αρχικό σκεπτικό ήταν το παρακάτω:

“Η σύγχρονη ζωή μας, έτσι όπως κατανοείται και βιώνεται από τον μέσο άνθρωπο της εποχής μας (ιδιαίτερα στην Εσπερία), είναι δομημένη πάνω σε αρχές και αξίες που είναι εν πολλοίς άσχετες και ξένες προς τον χώρο του πνεύματος και της αληθείας.

Εμείς οι (Νεο-) Έληνες, μοντέρνοι ή μετα-μοντέρνοι, γεννημένοι και μεγαλωμένοι πάνω σε γνήσια αρχαιο-ελληνικά και βυζαντινά χώματα, είμαστε, από φύση και θέση, διαμετρικά αντίθετοι με την παραπάνω νοοτροπία και τρόπο ζωής.

Για τούτο αντιστεκόμαστε όσο μπορούμε κι όσο μας επιτρέπουν οι συνθήκες του «φιλόξενου» περίγυρου, μέσα στον οποίο κινούμεθα και εσμέν. Η αμυντική μας θωράκιση είναι αρκετά καλή. Έτσι μπορούμε και αρθρώνουμε -λογικά και συλλογικά- μαρτυρία ελπίδας και ζωής.

Μέσα σ’ αυτό το πνεύμα της κατοχύρωσης και ισχυροποίησης της δυναμικής αυτής, που μας συγκροτεί και μας χαρακτηρίζει, προτείνεται η ίδρυση και λειτουργία μιας άτυπης ομάδας, με την επωνυμία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΕΑ. Κι όπως όλες οι παρέες, στον δικό μας τον ελληνικό χώρο, έτσι κι αυτή, θα υφίσταται για λόγους καθαρά πνευματικής ψυχαγωγίας των μελών της.

Η Παρέα αυτή δεν έχει ανάγκη από Διοικητικό Συμβούλιο και Προεδρείο, αλλά ούτε κι από τραπεζικούς λογαριασμούς και καταστατικούς κανονισμούς. Δεν έχει επίσης σκοπό να οργανώσει τα «μέλη» της σε καμμιά βασανιστική ρουτίνα. Τέτοιες έχουμε πολλές γύρω μας και μόνο ανησυχία και άγχος μας προκαλούν.

Έχει όμως σαφή και φιλόδοξο στόχο, να προσελκύσει κοντά της ανθρώπους του πνεύματος, με συγκεκριμένα ενδιαφέροντα, που άπτονται της φιλοσοφίας, ποίησης, ιστορίας, λογοτεχνίας, τέχνης και βέβαια και της θεολογίας.

Η παρούσα πρόταση - πρόσκληση τοποθετείται στο σημερινό κοινωνικό γίγνεσθαι ως μια δυναμική και προσωπική (όχι α-πρόσωπη) αντίσταση και αντίδραση, απέναντι στην σύγχρονη υπό-κουλτούρα της αβασάνιστης τηλεόρασης και της χαλαρής και απαίδευτης πολιτιστικής παιδείας μας.

Από την ανταπόκριση στο παρόν ερέθισμα, θα δοκιμασθεί και θα κιριθεί και η ευαισθησία μας απέναντι σε πράγματα με οντολογική και όχι μόνο φαινομενική αξία και σημασία, καθώς επίσης και η γνησιότητα της ταυτότητάς μας”.

Στο διάβα της περιόδου αυτής η Παρέα συναντήθηκε πολλές φορές. Συζήτησε, μεταξύ άλλων, και τα παρακάτω θέματα: Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, Κλωνοποίηση του ανθρώπου, Ποίηση, Η έννοια του Χρόνου, Παγκοσμιοποίηση, Νοσταλγία, Δικαιοσύνη, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) και ο σύγχρονος άνθρωπος, Η ζωή στην πόλη, Ο άνθρωπος, Το νερό, Ελληνικές Θάλασσες και η Ναυτική Παράδοση των Ελλήνων, Η λαϊκή ζωγραφική των Ελλήνων, Αθλητισμός, Κρυπτοχριστιανοί και Ελληνόφωνοι στην σημερινή Τουρκία.

Την ερχόμενη Κυριακή, 19η Οκτωβρίου 2008, η Παρέα μας θα ξανασυναντηθεί και θα επεξεργασθεί το επίκαιρο θέμα: «Άγιον Όρος: Μια γενική επισκόπηση».

Όσοι ενδιαφερόμενοι προσέλθετε!

3 comments:

Π.Κ. said...

Καλή δύναμη και δι-έξοδο να έχετε!

Anastasios said...

@ π.κ.
Θα σε αναμένουμε με χαρά στην Παρέα της Κυριακής.

sandemetriobo.blogspot said...

excellent,where do you meet? uk?