Thursday, 2 June 2011

Ανελήφθη εν δόξη

Στο εξαίρετο βιβλίο «Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστι», του μακ. Αρχιμ. Σωφρονίου Σαχάρωφ, ιδρυτού της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονή Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ Αγγλίας, διαβάζουμε τις παρακάτω γραμμές, στις οποίες μεταξύ άλλων αναφέρεται και στην μεγάλη σημερινή Δεσποτική Εορτή της Αναλήψεως του Κυρίου:

«Τον εν ημίν διχασμόν μεταξύ φύσεως και υποστάσεως δεν ανάγομεν εις τον Θεόν. Εν τη εσχάτη ημών τελειώσει πρέπει να επέλθη πλήρης ταυτότης φύσεως και προσώπου, άλλως θα ήτο αδύνατος η θέωσις ημών εν τη ακεραιότητι του είναι ημών. Πιστεύομεν ότι ο Κύριος ανελήφθη εις τον ουρανόν μη χωρισθείς από της ανθρωπίνης Αυτού φύσεως. Εν τη αιωνιότητι υπάρχει Ούτος εν δυσί φύσεσιν ατρέπτως, αλλ’ είναι εις Κύριος εν τη αρμονική ενώσει των δύο Αυτού φύσεων...

Ο Θεός έκτισε την φύσιν ημών, και ως εκ τούτου Ούτος μόνος γνωρίζει τα όρια των δυνατοτήτων αυτής. Εκάστη υπόστασις τίθεται εντός ενός δεδομένου φυσικού περιβάλλοντος, αλλ’ ημείς δεν γνωρίζομεν αυτό, ως θα έπρεπε. Τούτο βαθμηδόν αποκαλύπτεται εις ημάς, αποβαίνον περιεχόμενον της υποστάσεως, ήτις εκλήθη προς ολοκληρωτικήν κατοχήν της φύσεως αυτής. Εν τη εσχάτη αυτής τελειώσει η κτιστή υπόστασις θα φέρη ωσαύτως άπαν το πλήρωμα της φύσεως ταύτης, την οποίαν ο Δημιουργός συνέλαβεν ικανήν να περιλάβη το πλήρωμα του θεανθρωπίνου είναι. Ο Χριστός, Όστις είναι και το μέτρον του ανθρώπου, εφανέρωσε τούτο εν τη αναλήψει Αυτού. Και εν Αυτώ εισέτι η κτιστή φύσις δεν μετετράπη εις την άναρχον Ουσίαν της Θεότητος, αλλά προσέλαβεν αμείωτον το πλήρωμα της Θεότητος εις τοιούτον βαθμόν, ώστε εν τη υποστάσει του Χριστού εκάθισεν αύτη εκ δεξιών του Θεού Πατρός».

Σημείωση: Η φωτογραφία της ανάρτησης δείχνει τον τάφο του μακ. π. Σωφρονίου στο Μοναστήρι του Έσσεξ.

No comments: