Monday, 20 June 2011

Προετοιμασία καί ἀναμονή...

Σκέψεις γύρω ἀπό τό ζητούμενο τῆς διαδοχῆς

Στὸν π. Ἀναστάσιο, ἀνοιχτό εὐχετήριο, γιά τά 18χρονα στήν ἐνοριακή αὐτή Κοινότητα

Κάθε βράδυ, ὄταν κλείνεις τή μεγάλη τή θύρα τοῦ ναοῦ, καθώς τό κλειδί γυρίζει καί σ᾿ ἀφήνει πλέον νά καταλάβεις πώς τέλειωσε καί γιά σήμερα ἡ ἀποστολή σου ἐδῶ, κάτι σφίγγει τήν καρδιά καί τῆς θυμίζει αὐτό πού βιώνεις κάποιες κορυφαῖες καί μοναδικές στιγμές γόνιμης μοναξιᾶς καί ἡσυχίας. Τό ὅτι δηλαδή θαρθεῖ ὁ καιρός, ὅπου θά γυρίσεις γιά στερνή φορά τό κλειδί στή θύρα τοῦ ναοῦ, θ᾿ ἀφήσεις νά καίει τό ἰλαρό τό φῶς στά καντήλια πού ἄναψες, θά νοιώσεις τό εὐῶδες θυμίαμα νά ἐνώνεται μέ τή μοσχοβολία τοῦ καμμένου λαδιοῦ, τῶν σβυσμένων κεριῶν καί ἐκείνης κλεισμένης ἀναπνοῆς γιά στερνή φορά σέ τοῦτο τό χῶρο, κι ὕστερα θά περιμένεις τό πότε θά εἰσοδεύσεις στόν ἀληθινό τόν κόσμο τοῦ Θεοῦ.

Ξέρεις πιά ὅτι θάρθει η στιγμή ἐκείνη, ὅπου δέν θά ξανανταμώσεις τίς μνῆμες καί τίς σκιές πού κάθε βράδυ κλειδώνεις μέσα στό χῶρο τοῦ ναοῦ. Ἕνα ἀμέτρητο πλῆθος· ἀριθμός ἄγνωστος, πού γιά αἰῶνες ἀποταμιεύονται, ὡσάν τόν μοναδικό θησαυρό αὐτῆς τῆς ἐνορίας καί ἐξάπαντος σπονδυλώνουν τήν ἱστορία αὐτῆς τῆς μικρῆς, τῆς ἀσήμαντης γιά κάποιους, ὠστόσο πολύ σημαντικῆς γιά σένα, κοινότητας.

Τά ξέρεις ὅλ᾿ αὐτά καί τά βιώνεις μέρα τή μέρα, στιγμή τή στιγμή μέ τό βλέμμα προσηλωμένο πάντοτε στίς ἱερές Εἰκόνες τῶν Ἁγίων πού στερεώνουν τήν ἐνορία καί ἀποτελοῦν τούς ἀνύστακτους ἐφόρους της. Τίς κοιτάζεις ἰκετευτικά, μέσ᾿ ἀπό τήν προοπτική τῆς φιλίας πού χρόνια καί χρόνια ἀναπτύξατε· καί τότε, μέσ᾿ ἀπ᾿ τό σύθαμπο τῶν ματιῶν σου ἀνεβαίνουν μπροστά σου οἱ πανηγύρεις Τους, ὅπου, καθώς τό διαπίστωνες, οἱ Μορφές Τους ἀκτινοβολοῦσαν ὅλο τό κάλλος τῆς φιλανθρωπίας καί τῆς Ἁγιότητός τους. Τίς κοιτάζεις καί ξέρεις πώς ἀνοίγουν κάθε μέρα τή μεγάλη Πύλη τοῦ Θεοῦ, εἰσέρχονται στόν πεπερασμένο χωρόχρονο τῶν θνητῶν καί τούς συντροφεύουν: σιωπηλοί προσεχτικοί στίς ἰκεσίες πού δέχονται καί διακριτικοί στά παράλλογα τοῦ κόσμου πού γεύονται, καθώς βλέπουν, διαπιστώνουν καί μέ περίσκεψη ἀντικρύζουν τήν συσσωρευμένη ἀνευλάβεια καί ἀποστασία.

Ὅμως ἐκεῖνο πού συνεχῶς ἀνεβαίνει μέσα σου ὡσάν ἐρώτημα καί παράλληλα ὡς ἰκετήριο αἰτηση εἶναι τό ζητούμενο τῆς διαδοχῆς. Τό νά βρεθεῖ δηλαδή ἐκεῖνος πού θά σταθεῖ στόν τόπο ὅπου βρίσκεσαι ἐκεῖ καί τόν φυλάττεις καί στή συνέχεια θά εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος καί θά συνεχίσει ν᾿ ἀνοίγει καθημερινά τή θύρα τῆς ἐκκλησιᾶς καί νά συντροφεύει τούς ἴσκιους τῶν προκατόχων καί τῶν προγόνων του, ἀλλά καί νά συντρέχει τούς ζῶντες μέ εὐθύνη, φόβο Θεοῦ καί πατρική / φιλάδελφο μέριμνα.

Κάθε φορά πού σκέφτεσαι πώς κάποτε θ᾿ ἀποχωρήσεις ἀπό τόν χῶρο αὐτόν ὁ νοῦς σου αὐτόματα πηγαίνει σέ ποιόν θά παραδώσεις τό κλειδί, ὥστε κλείνοντας ἐσύ γιά στερνή φορά τή θύρα νά τήν ἀνοίξει ἐκεῖνος γιά πρώτη φορά, ν᾿ ἀνάψει τά καντήλια καί τό θυμιατό, ν᾿ ἀνοίξει τά βιβλία καί ἀφοῦ ἠχήσουν οἱ καμπάνες ν᾿ ἀναγνωστεῖ ὁ ἑσπερινός, ὥστε νά κοιμηθοῦν ἥσυχοι οἱ λίγοι ἐνορίτες. Γιατί ξέρουν πώς ὅταν ὁ παπᾶς τους χτυπήσει "βράδυ", θά τούς λειτουργήσει τήν ἐπαύριο πού ξημερώνει Κυριακή ἤ γιορτή· θά τούς συνάξει τίς χρονιάρες μέρες καί τό κυριώτερο, θά συνεχίσει τήν ἱστορία τῆς πνευματικῆς οἰκογένειας πού λέγεται ἐνορία, ὅπως τά παιδιά συνεχίζουν τήν ἱστορία τῆς οἰκογένειάς τους...

π. Κων. Ν. Καλλιανός

2 comments:

οἰκ. Ν. Παυλόπουλου said...

Ὑπέροχη φωτογραφία μέ ὑψηλό συμβολισμό ! Τί νά σᾶς πρωτοευχηθοῦμε ;
Ἡ εἰκόνα τήν συγκεκριμένη στιγμή, δίνει τίς διαστάσεις πού ὁ π. Κωνσταντῖνος ξεδιπλώνει ἀπό τήν δική του πεῖρα στό κείμενό του. Ἔχουμε , τύχῃ ἀγαθῃ, στά χέρια μας μιά πολύ σχετική φωτογραφία τοῦ μακαριστοῦ π. Νικόλαου Σάγου στούς Καλημεριάνους κοντά στήν Κύμη.
Ἤδη ἡλικιώτης ὁ φακός τόν πρόλαβε τήν στιγμή πού ἀπλώνει τό χέρι του νά ἀνοίξει τήν " ἐρημική " ἐκκλησιά του , μιά καθημερινή γιά τόν ἑσπερινό.
Ὅταν εἶναι δυνατό θά σᾶς τήν στείλουμε .
Νά πολυχρονίσετε σάν ἐκεῖνον, πού " φιλοδοξοῦσε " νά γίνει τόσο μακριά ἡ γενειάδα του ὅπως... τοῦ Ἁγίου Χαραλάμπους .
Μέ τήν ἀγάπη μας
Νικόλας , Νατάσα .

Anastasios said...

@ οἰκ. Ν. Παυλόπουλου,

Είναι πολύ τιμητική για εμένα η ενασχόληση του π. Κωνσταντίνου και υμών με την ταπεινότητά μου. Άλλοι έχουν οπωσδήποτε επιτελέσει πολύ μεγάλα και σπουδαία έργα! Προσπαθώ κι εγώ με τις μικρές μου δυνάμεις να φτάσω κάπου... στα κράσπεδα ίσως των Αγίων, προς δόξαν Θεού και για πνευματική καλλιέργεια και οικοδομή του θεόθεν εμπεπιστευμένου ποιμνίου.

Πάντως, την φωτογραφία έχει τραβήξει η... κεντήστρα!