Sunday, 29 January 2012

Εγκύκλιος για 3 Ιεράρχες

Εγκύκλιος του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου
επί τη ευκαιρία της εορτής των Αγίων Τριών Ιεραρχών
Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη του Χρυσοστόμου
30 Ιανουαρίου 2012

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων και σοφών Ποιμένων της Εκκλησίας μας, του Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη του Χρυσοστόμου, μας καλεί να συνεορτάσουμε, να αναβαπτιστούμε πνευματικά και για μια ακόμα φορά να ενσκύψουμε με επιμέλεια στην αγία ζωή τους, την ζωήρρυτον διδασκαλία τους και την ανεκτίμητη προσφορά τους προς την Εκκλησία και την Ανθρωπότητα.

Οι Ιεροί αυτοί άνδρες εγνώρισαν σε βάθος το πνεύμα και το γράμμα του Ευαγγελίου και σαν γνώστες της αρχαίας ελληνικής σκέψης και σοφίας, κατάφεραν να υπερνικήσουν την ειδωλολατρεία και με ζήλο και ενθουσιασμό να υπερασπιστούν τον Χριστιανισμό, και να θέσουν τις βάσεις για την τελική επικράτησή του στη συνείδηση και των διανοούμενων και των λαών της αχανούς Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, στην Ανατολή και την Δύση.

Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν εκείνοι οι οποίοι, κατά τρόπον θαυμαστόν διά την εποχή τους, κατάφεραν να διοργανώσουν συστηματικά τη Θεία Λατρεία, γι’ αυτό το όνομά τους διαιωνίζεται στα κείμενα της Θείας Λειτουργίας, μέχρι σήμερα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει σαν θησαυρόν ανεκτίμητον και σε συνεχή, αδιάκοπη χρήση την Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, οι δε Κόπτες χρησιμοποιούν την Λειτουργία, η οποία φέρει το όνομα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.

Αναφέρω αυτά ενδεικτικά για να επισημάνω την φροντίδα των Μεγάλων τούτων Πατέρων της Εκκλησίας για την Θεία Λατρεία, για την ανάπτυξη και την καλλιέργεια της οποίας συνέθεσαν θαυμάσιες ευχές, οι οποίες μέχρι σήμερα οικοδομούν κατά Θεόν τους πιστούς, εμπνέουν τους θεολόγους και τους διανοητές και βοηθούν τους ανθρώπους να αναζητούν το θείο και να ατενίζουν εις τον ουρανόν προς ενίσχυση και παρηγορία.

Οι Τρεις Ιεράρχες, δεν ήταν μόνο Επίσκοποι που εποίμαναν θεοφιλώς ιστορικές Εκκλησίες, όπως η Εκκλησία Κωνσταντινουπόλεως και Καισαρείας της Μικράς Ασίας στους χρόνους εκείνους (4ο και 5ο αιώνα μ.Χ.), ήταν επίσης δόκιμοι Ιεροκήρυκες, πρωτότυποι χαρισματούχοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Αυτοί οι Ιεροί Άνδρες εθεολόγησαν μετ’ επιστήμης για τα πλέον βασικά και πάντα επίκαιρα ζητήματα της Εκκλησίας, όπως είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, η θέση της Παναγίας στα σχέδια της θείας οικονομίας, ο θεσμός της Εκκλησίας, η Θεία Ευχαριστία, η Ιερωσύνη, ο Μοναχισμός, οι αιρέσεις, η διάθεση του πλούτου, η προστασία των φτωχών και των αδυνάτων, η πλεονεξία και απληστία της άρχουσας τάξης των ημερών εκείνων. Πρέπει να τονίσουμε ότι οι Τρεις Ιεράρχες υποστήριξαν με συνέπεια και ζήλο το μοναχικόν ιδεώδες και οι ίδιοι έζησαν απλούν και ασκητικόν βίο. Ήταν άνθρωποι βαθείας πίστεως και προσευχής και σαν εγκρατείς γνώστες της Αγίας Γραφής και της ελληνικής γλώσσας, εδογμάτισαν ορθόδοξα, εκήρυξαν μετά παρρησίας και ασυνήθους πρωτοτυπίας τον θείον λόγον και ετόνισαν την μεγάλην αξίαν και της θύραθεν και της χριστιανικής Παιδείας.

Γι’ αυτό ενεθάρρυναν τους σύγχρονούς τους, και δη τους νέους, να αγαπούν και να σπουδάζουν την ελληνικήν γλώσσαν και φιλοσοφίαν, ώστε καλύτερα να διερμηνεύουν και να υπερασπίζουν το μυστήριον της θείας οικονομίας, να αντιμετωπίζουν με αυθεντίαν και γνώσιν τους αιρετικούς και να οδηγούν τα έθνη εις την ορθή πίστη και διδασκαλία του Χριστιανισμού. Έχοντες όλα αυτά κατά νουν, αγαπητοί μας αδελφοί και πατέρες, τιμούμεν τους Τρεις Ιεράρχες και όλους εκείνους τους Ιερούς Άνδρες της αρχαίας Εκκλησίας, και συνεχίζουμε να πλουτίζουμε την εκκλησιαστική και προσωπική μας ζωή και παράδοση, με τα αθάνατα διδάγματά τους, και την αγία και ταπεινή βιωτή τους. Στις προς τον Τριαδικόν Θεόν εντεύξεις και προσευχές μας, ζητούμε καθημερινά τις μεσιτείες τους στον αγώνα μας να διαφυλάξουμε την Ορθόδοξη παράδοση, να μείνουμε πιστοί στο Ευαγγέλιο της εν Χριστώ σωτηρίας, και να εμπλουτίσουμε την Εκκλησιαστική μας ζωή με την διδασκαλία τους. Με την συμμετοχή μας δε στην Θεία Λατρεία, την Θεία Ευχαριστία, την Ιερωσύνη, -την οποία με τόση πιστότητα και δύναμη λόγου και σοφίας οι Τρεις Ιεράρχες υπηρέτησαν-, με τα αθάνατα κείμενά τους και με την σοφή ποιμαντορία τους και το ιερό, χριστοκεντρικό παράδειγμά τους, μας χειραγωγούν και μας ενισχύουν στην καθημερινή μας πάλη εναντίον της αμαρτίας και του πονηρού.

Μέσα στα πλαίσια των τιμητικών εορτασμών για τους Τρεις Ιεράρχες, και σαν ιερό μνημόσυνο για την διαχρονική προσφορά τους προς την Εκκλησία, την Θεολογία και την εμβάθυνση του ανθρώπίνου Γένους στο Μήνυμα του Ιερού Ευαγγελίου της εν Χριστώ σωτηρίας, συνεχίζουμε με ταπείνωση και υπομονή την ζωή μας σε τούτη την Βιβλικήν Επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, διακονία την οποίαν οι μεγάλοι αυτοί Άγιοι Γρηγόριος ο Θεολόγος και Ιωάννης ο Χρσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος, θεοπρεπώς εδογμάτισαν και τα ήθη των ανθρώπων κατεκόσμησαν.

Μέσα στα πλαίσια και το πνεύμα του εορτασμού των Γραμμάτων, και με την έμπνευση και τον φωτισμό των Τριών Ιεραρχών, ζητούμε την συμπαράσταση και την προσευχή σας εις την προσπάθειά μας να ιδρύσουμε Ημερήσιο Ελληνορθόδοξο Σχολείο Μέσης Παιδείας, στο Βόρειο Λονδίνο, όπως εκείνα που έχουν οι Αγγλικανοί, οι Ρωμαιοκαθολικοί, οι Μεθοδιστές, οι Ιουδαίοι και οι Μουσουλμάνοι σ’ αυτήν τη χώρα. Μόνο με την δική σας προσευχή και με το δικό σας ενεργούμενον και έμπρακτον ενδιαφέρον, θα μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε τούτο το ιερό όνειρο για την καλύτερη εκπαίδευση των παιδιών μας, για την οποίαν οι Μεγάλοι αυτοί Πατέρες της Εκκλησίας εργάστηκαν με συνέπεια και σοφία. Θέλω, επίσης, να μνημονεύσω την προσπάθειά μας για να ιδρύσουμε ένα Γυναικείο Μοναστήρι στην περιοχή του Μείζονος Λονδίνου, παράλληλα προς την Ιερά Μονή του Αγίου Ιωάννου Βαπτιστή του Essex, την οποία ίδρυσε ο αείμνηστος Αρχιμανδρίτης Σωφρόνιος, και η οποία με επιτυχία συνεχίζει την μεγάλη προσφορά της για την πνευματική οικοδομή των πιστών, με επικεφαλής τον Ηγούμενο Κύριλλον και τους συμμοναστές του, άνδρες και γυναίκες.

Αντλώντας από τον θησαυρό της ποιμαντικής επιστήμης και της αγίας ζωής των Τριών Ιεραρχών θέλω να υπενθυμίσω και πατρικά να τονίσω ότι κάθε Ορθόδοξη Κοινότητα της Αρχιεπισκοπής μας, πρέπει να φιλοδοξεί να γίνει ένα πνευματικό φυτώριο το οποίο να καλλιεργεί την Θεία Λατρεία, την Θεολογική και Εκκλησιαστική Παιδεία, την ψαλμωδία, την αδιάλειπτη προσευχή, τη μετάνοια και την συγγνώμη, την απλότητα και την ταπεινοφροσύνη, τον ιερόν εθελοντισμόν, την φιλανθρωπία, την προστασία της Νεολαίας και της τρίτης ηλικίας. Οι Τρεις Ιεράρχες ήταν φορείς μεγάλου χριστιανικού πολιτισμού και έτρεφαν βαθείαν αγάπην προς τους ανθρώπους, ιδιαίτερα τους νέους, τους φτωχούς, τους αμαρτωλούς και τους αδυνάτους. Διαποτισμένοι από το πνεύμα του Ιερού Ευαγγελίου, αγκάλιασαν τον άνθρωπο σαν “εικόνα του Θεού του αοράτου” και έδειξαν μεγάλο σεβασμό προς την οικογένεια, την παιδεία, την δικαιοσύνη και την μετάδοση της ορθόδοξης πίστης, της οποίας υπήρξαν αληθινά μέγιστοι φωστήρες και Οικουμενικοί Διδάσκαλοι, πρόμαχοι της αγίας ημών Εκκλησίας και θεοφώτιστοι Κήρυκες του θείου λόγου.

Με αυτές τις σκέψεις σας χαιρετίζω εγκάρδια και προσεύχομαι όπως οι Τρεις Ιεράρχες κατευθύνουν τα διαβήματά μας, ενισχύουν, κλήρον και λαόν, ώστε να μένουμε πιστοί στην Ορθόδοξή μας παράδοση και με ενθουσιασμό να μελετούμε τα σοφά και αθάνατα διδάγματά τους, και διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, 30 Ιανουαρίου 2012

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

No comments: