Wednesday, 28 January 2015

Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας Κοκκινάκης


Ο Αθηναγόρας ήτο Μητροπολίτης Ελαίας και υπηρετούσε στον Καναδά. Έφθασε στο Λονδίνο το 1963 εις αντικατάσταση του αποθανόντος Αρχιεπισκόπου Θυατείρων & Μεγ. Βρετανίας Αθηναγόρα Καββάδα.  Όπως είναι γνωστό δύο ήσαν οι Ναοί στο Λονδίνο, η Αγία Σοφία και οι Άγιοι Πάντες, η δε εκκλησιαστική οργάνωση ήτο μηδαμινή. Στην Επαρχία  σχεδόν ανύπαρκτη.


Μόλις ο Αθηναγόρας έφθασε στο Λονδίνο και ανέλαβε τα ηνία της Εκκλησίας το πρώτο του μέλημα ήταν να γνωρίσει τους παράγοντες της Παροικίας δημιουργώντας Τραστ της Αρχιεπισκοπής, το οποίο εν συνεχεία ανέλαβε την εύρεση και αγορά αναλόγου οικήματος για την στέγαση των Γραφείων της Αρχιεπισκοπής. Εζήτησε δε από όλους τους οικονομικώς ευκατάστατους  να βοηθήσουν το έργο της Εκκλησίας  και όντως  συμμετείχαν παντοιοτρόπως αποκτώντας το περικαλές οίκημα της  5 Craven Hill, London W2 3EN.

Τώρα εζήτησε από τους Κληρικούς που τον περιέβαλον προσωπικό και συγκεκριμένα Γραμματέα. Ο τότε Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος και νύν Αρχιεπίσκοπος, εστάθηκε από την πρώτη στιγμή της αφίξεως του Αρχιεπισκόπου στο πλευρό του, συστήνοντας  τον υποφαινόμενο Ν. Πούλιο. Το γεγονός της προσλήψεώς μου ήταν τον Οκτώβριο του 1964. Από την ημερομηνία αυτή ξεκίνησε βροχή των εγκυκλίων προς κάθε ένα που μπορούσε να βοηθήσει την Εκκλησία, εργαζόμενοι με πενιχρά μέσα που διέθετε τότε το Γραφείο.

Ο Αρχιεπίσκοπος  δεν είχε ησυχία. Το όραμά του ήταν να δημιουργήσει Ναούς και Παροικιακά κέντρα γύρω από τον Ναό σε κάθε περιοχή  όπου  υπήρχε Ελληνικό στοιχείο και ώ του θαύματος το έργο αυτό καθημερινώς εστεφανώνετο με επιτυχία.

Ο Αθηναγόρας  εργάστηκε σκληρά,  η δε φροντίδα και  μέριμνα  για το κάθε τι ήτο ασταμάτητη.  Το 1967 επεσκέφθηκε την εν Μεγάλη Βρετανία Εκκλησία μας ο Οικουμενικός Πατριάρχης  Αθηναγόρας, ο οποίος ήτο και πνευματικός πατέρας του Αθηναγόρου.  Ο Πατριάρχης ενθουσιάστηκε για το έργο που  σε λίγα χρόνια επετέλεσε ο Αθηναγόρας. Επιστρέφοντας στο Φανάρι τον ανεκήρυξε Αρχιεπίσκοπο. Ο Αθηναγόρας Κοκκινάκης ήτο Μητροπολίτης  μέχρι το 1967.

Εκκλησιαστική ή Παροικιακή εκδήλωση εγένετο, αυτός με την παρουσία του εδραίωνε  τα θεμέλια της Εκκλησίας και του Ελληνισμού στην χώρα της παροικίας του.

Δυστυχώς το 1977-78 παρουσιάστηκε καρκίνος στο παχύ του έντερο. Υπεβλήθη σε εγχείρηση, αλλά το 1979  ο καρκίνος έκανε μετάσταση και τον κατέβαλε. Του είχε γίνει ολική αφαίρεση του παχέως εντέρου, πράγμα το οποίο ψυχικά τον είχε  εξουθενώσει.

Η ζωή και το έργο που έφερε εις πέρας ο Αρχιεπίσκοπος  Κοκκινάκης,  κατά την διάρκεια  της διακονίας του εν Μεγάλη Βρετανία, υπήρξε ουσιώδες  και σημαντικό για την από το μηδέν δημιουργία  Ναών και Παροικιακών Κέντρων του Ελληνισμού,  που από πολλών δεκαετιών ζούσε και εργαζότανε  στη χώρα τούτη.

Ο Αθηναγόρας ήταν οξύς νους και με γνώσεις που ίσως λίγοι Αρχιερείς κατέχουν. Χαρτί και μολύβι χρησιμοποιούσε μόνον όταν επρόκειτο να συντάξη κάτι βαθύ θεολογικό. Τα πάντα υπαγόρευε από στήθους, πράγμα που εξανάγκαζε τον Γραμματέα να μάθει στενογραφία. Τον διέκρινε μεγάλη ευφυία. Ήταν άνθρωπος οργανωτικός. Η Αρχιεπισκοπή που ανέλαβε να διοικήσει είχε πολλές ελλείψεις. Εκ των υστέρων βλέπω το χέρι του Θεού, γιατί και εγώ από φύση μου ήμουν συνταυτισμένος στην οργάνωση που ζητούσε και γιαυτό εργαστήκαμε να δημιουργήσουμε το Γραφείο της Αρχιεπισκοπής που περικλείνει τα πάντα, χωρίς την βοήθεια που προσφέρει σήμερα ο υπολογιστής.

Αυτά τα πολύ ολίγα επί του παρόντος για τον Αθηναγόρα Κοκκινάκη.

Νικόλαος Πούλιος
Ομότιμος Αρχιγραμματέας Ι.Α. Θυατείρων & Μ.Β.

No comments: