Sunday, 18 December 2016

Εγκύκλιος Αρχιεπ. Θυατείρων

Εγκύκλιο Γράμμα του Αρχιεπισκόπου προς τον Ιερόν Κλήρον, τους Λαϊκούς Άρχοντες και το Χριστεπώνυμο πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας

ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,


Ήλθαν πάλιν τα Χριστούγεννα, η Πρωτοχρονιά και τα Άγια Θεοφάνεια, για να δώσουν χαρά και νόημα στη ζωή μας. Τούτες οι μέρες, είναι μέρες χαράς και δοξολογίας του εν Τριάδι Προσκυνούμενου Θεού, ο οποίος έστειλε στον κόσμο τον Μονογενή Υιόν και Λόγον Του για να φέρει την θείαν ειρήνη και την θείαν αγάπη, στους ανθρώπους και στα κτήνη και σε όλη την Δημιουργία. Τη άγια νύχτα των Χριστουγέννων και οι άνθρωποι και τα ζώα και λη η πλάση έλαβαν μέρος, «εγνώρισαν το Γεγονός» όπως χαρακτηριστικά ψάλλει ο υμνωδός «Διέδραμε αστήρ τον Ήλιον της δόξης Χριστόν, Αστρολόγοι εν τη πόλει Βηθλεέμ και άγγελοι Ποιμένας νυν ευαγγελιούνται μεθ’ ων συνδράμωμεν θεόφρονες».

Το ξένον τούτο Μυστήριον ο Ευαγγελιστής Ματθαίος το τοποθετεί στην ιστορία της αρχής του γένους του Αβραάμ. «Βίβλος, Γενέσεως Ιησού Χριστού, Υιού Δαυίδ, υιού Αβραάμ» (Ματθ. κεφ. Α) μέσα στα πλαίσια των αιωνίων σχεδίων του Θεού για την συμφιλίωση του Ανθρωπίνου Γένους μετά του Δημιουργού Θεού Του. Ο δε ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς το τοποθετεί στην ιστορία της εποχής του για να τονίσει την υπαρξιακή σχέση που έχει ο άνθρωπος και η ζωή του με τον Θεάνθρωπον Χριστόν. «γένετο δέ ν τας μέραις κείναις ξλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αγούστου πογράφεσθαι πσαν τήν οκουμένην νέβη δέ καί ωσήφ πό τς Γαλιλαίας κ πόλεως Ναζαρέτ ες τήν ουδαίαν ες πόλιν Δαυΐδ, τις καλεται Βηθλεέμ, πογράψασθαι σύν Μαριάμ τ μεμνηστευμέν ατ γυναικί, οσ γκύ», (Λουκά κεφ. Β, 1-5).

Γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα μαζί με όλους τους Χριστιανούς -και όλους τους άλλους- οι οποίοι ευρίσκονται εις το περιθώριον της παρεμβολής της Χριστιανοσύνης, και ιεροπρεπώς πανηγυρίζουμε, δοξολογούμεν τον Αίτιον της χαράς και τιμούμεν την Ημέραν, ως Ημέραν επανενώσεως των ουράνιων και των επίγειων, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος «ατός γάρ στιν ερήνη μν, ποιήσας τά μφότερα ν καί τό μεσότοιχον το φραγμο λύσας», (Εφεσίους κεφ. Β, 14).

Την ειρήνην του Θεού την έψαλλαν οι άγγελοι την αγία νύχτα της Γεννήσεως του Χριστού «δόξα ν ψίστοις Θε καί πί γς ερήνη, ν νθρώποις εδοκία», (Λουκά κεφ. Β, 14). Αυτή την ειρήνη «την πάντα νουν υπερέχουσαν» διακηρύσσει ο θείος Παύλος «καί λθών Χριστός εηγγελίσατο ερήνην μν τος μακράν καί τος γγύς, τι δι᾿ ατο χομεν τήν προσαγωγήν ο μφότεροι ν νί πνεύματι πρός τόν πατέρα», (Εφεσίους κεφ. Β, 17-18).

Έχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια από τότε που « Λόγος σάρξ γένετο καί σκήνωσεν ν μν», (Ιωάνν., κεφ. Α, 14),  ο Θεάνθρωπος Χριστός μπήκε στην ιστορία του Ανθρωπίνου Γένους αλλά δυστυχώς η ειρήνη και η συμφιλίωση του Ανθρώπου και της Δημιουργίας παραμένει όνειρο και ιερά προσδοκία. Στις ημέρες μας, βιώνουμε ταραχές και πολέμους μεταξύ των τέκνων του Θεού για τα οποία ήλθεν ο Χριστός στον κόσμο και σαν κοινός θνητός συναναστρέφεται τους ανθρώπους και διακηρύττει «ειρήνη πάσι».

Πρέπει, αδελφοί και πατέρες να επαναλάβουμεν ότι η ειρήνη του Θεού βιώνεται, γίνεται πράξη και ζωή, με την ακλόνητη πίστη και την εμπιστοσύνη στο Θεόν «και ον απέστειλεν Ιησούν Χριστόν» για να φέρει τα Ευαγγέλια, την ειρήνη, την αγάπη και το έλεος του ουρανού. Δεν πρέπει όμως να μας διαφεύγει ότι στις κοινωνίες υπάρχει και πολλή ανθρωπιά, πολλή καλωσύνη και αγάπη Χριστιανική, υπάρχει φιλανθρωπία, συνεργασία καί συνεχώς γίνεται προσπάθεια ανάπτυξης και επικράτησης του Ευαγγελίου της Ειρήνης και της αγάπης του Θεού. Γι’ αυτό ευγνωμόνως ευχαριστούμε τον Άρχοντα της Ειρήνης Χριστόν για την  αγάπη του προς τα πλάσματά Του.

Οι Χριστιανοί όλης της Υφηλίου θα εορτάσωμεν τα Χριστούγεννα ιεροπρεπώς και ο καθένας από εμάς θα προσφέρει τα δώρα του στο Νεογέννητο Χριστό, την άδολη πίστη του, την ταπεινοφροσύνη του, την ειλικρινή μετάνοια του και την εμπιστοσύνη του σε Kείνον ο οποίος έκλινεν ουρανούς και κατέβη για να μας ανεβάσει, να μας υιοθετήσει και να μας κάμει κοινωνούς και μετόχους της βασιλείας Του. Μικροί και μεγάλοι, να καταφύγουμε στην Εκκλησία, να προσκυνήσουμε τον Χριστό και σαν τους Μάγους, να προσφέρουμε τα δώρα της καρδιάς μας στους φίλους του Χριστού, τους φτωχούς, τους ασθενείς, τους ξένους, τις χήρες και τα ορφανά, τους αστέγους και σε όλους εκείνους που είναι στο περιθώριο της ζωής, και η μόνη ελπίδα τους είναι ο Χριστός, ο οποίος ενανθρώπησεν, ήλθεν στη γη, για να μας αγιάσει και να μας απελευθερώσει από την αμαρτία, την κακία και τα έργα του Διαβόλου. Με σεβασμό να κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων, του Σώματος και του Αίματος του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού «εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων». 

Και να παρακαλέσουμε το Θείο Βρέφος, να επισκεφθεί το σπίτι μας και να αγιάσει την ψυχή μας και το σώμα μας και να μας δώσει την χαρά των Μάγων και των Ποιμένων οι οποίοι πρώτοι συναντήσαν το Θείο Βρέφος μαζί με την Παναγία και τον Ιωσήφ στο ιστορικό σπήλαιο της Βηθλεέμ «διότι οκ ν ατος τόπος ν τ καταλύματι» (Λουκά κεφ. Β, 7).

Στον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ο οποίος «δι’ ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκί καταδεξάμενος» ανήκει η δόξα, το κράτος, η τιμή και η Βασιλεία εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Λονδίνο, Χριστούγεννα 2016

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

No comments: