Saturday, 7 April 2018

Πασχαλινή Εγκύκλιος Θυατείρων


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΕΠΙ ΤΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,


Επί τη λαμπροφόρω και Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα των Παθών και της εκ Νεκρών Αναστάσεως του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, απευθύνουμε θερμόν και εγκάρδιον πατρικόν χαιρετισμόν αγάπης και τιμής προς το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της Βιβλικής αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως η οποία κατοικοεδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Δημοκρατία της Ιρλανδίας. Εύχομαι όπως ο εκ νεκρών Αναστάς διά την ημετέραν σωτηρίαν Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών ευλογήσει πάντας ημάς και την Οικουμένη ολόκληρη και να μας χαρίσει την μακαρίαν εκείνην ειρήνην «ειρήνην πάσι» με την οποίαν εχαιρέτισεν ο Νεκραναστημένος Χριστός τους μαθητές Του όταν για πρώτη φοράν «εισήλθεν εις το υπερώον και των θυρών κεκλεισμένων όπου ήσαν οι μαθηταί συνηγμένοι διά τον φόβον των Ιουδαίων, και λέγει αυτοίς ειρήνη υμίν» (Ιωαν. Κεφ. 20, 19-20).

Τα Ιερά και Σωτήρια και Θεοπρεπή Γεγονότα που εορτάζουμε αυτές τις Ημέρες, είναι Γεγονότα σωστικά, είναι γεγονότα μοναδικά και ανεπανάληπτα γιατί αποτελούν το αποκορύφωμα της Θείας Αγάπης προς το Ανθρώπινον Γένος και προς όλην την Δημιουργία, η οποία οδηγήθη εις την πτώση και την αμαρτία υστέρα από την παρακοή των Πρωτοπλάστων. Γι’ αυτό, τα Ιερά Ευαγγέλια και η πλούσια Υμνολογία της Εκκλησίας διαζωγραφίζουν με τρόπον θεοπρεπή το Πάθος, την αγάπη και το έλεος μετά του οποίου ο Θεάνθρωπος Χριστός εδέχθη την σταύρωσιν και τον θάνατόν και την Θεόσωμον ταφήν για να ολοκληρώσει το μυστήριον της Σωτηρίας του Ανθρωπίνου Γένους. Ο Νεκραναστημένος Χριστός απευθυνόμενος προς την ολοφυρόμενη Μαρία την Μαγδαληνή, λέγει: «γύναι τί κλαίεις, τίνα ζητείς; (Ιωάν. Κεφ 20, 15)  Πορεύου προς τους αδελφούς μου και ειπέ αυτοίς· αναβαίνω προς τον πατέρα μου και πατέρα υμών, και Θεόν μου και Θεόν υμών» (Ιωάν, κεφ. 20, 17).
           
Τό μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού είναι μήνυμα χαράς και ελπίδος, το οποίο ενέπνευσε τους Άγιους Αποστόλους και Πάντας τους Αγίους να μεταφέρουν το Ευαγγέλιον στα πέρατα του Κόσμου και όχι μόνον. Εδίδαξαν εις τους ανθρώπους την ειρήνην του Χριστού και εσυμφιλίωσαν τους λαούς οι οποίοι ενώθησαν στην νέα πίστη. Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη πνευματική και φυσική ακαταστασία, υπάρχουν διχοστασίες και έχθρες στις οικογένειες, στα Έθνη και τις κοινωνίες της Οικουμένης. Όλα αυτά τα λυπηρά χρειάζονται περισσότερη, εκτενή και ενεργουμένη αγάπη και συγχώρεση προς τους άλλους, για τους οποίους ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός απέθανεν και ανέστη αφήνοντας αιώνιον παράδειγμα υπομονής και συγκαταβάσεως και θυσίας φυσικής, πνευματικής και θεοπρεπούς εις πάντα τα Έθνη.

«Αύτη ως εν κεφαλαίω, έστιν η σεμνή του Πάσχα Εορτή. Και ταύτα των Χριστιανών τα μυστήρια. Περί αναστάσεως νεκρών και ζωής αιωνίου πανηγυρίζομεν» (6.995 Τ.ΙΙ Χρ.) Τούτες οι μέρες μας καλούν να συγχωρήσουμε πάντας τη Αναστάσει γιατί έτσι μόνον θα γιορτάσουμε ειρηνικά, σεμνά και ταπεινά μιμούμενοι τον εκ νεκρών Αναστάντα Χριστόν εις το όνομα του Οποίου «ζώμεν και κινούμεθα και εσμέν» (Πράξ. Κεφ 17, 28). Γι’ αυτό, όλοι μικροί και μεγάλοι να τρέξουμε στις Εκκλησίες, να γιορτάσουμε και με την ψυχή και με τον νου και με το σώμα μας. Να ψάλλουμε για να μυσταγωγηθούμε σωτηριωδώς από τις Ιερές Ακολουθίες και τα τελούμενα και λεγόμενα εν μυστηρίω εις τους Ορθοδόξους Ναούς μας. Να μετάσχουμε στο Μυστήριον της μετανοίας και της εξομολογήσεως, να κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Μόνον με την συμμετοχή μας εις την μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας γινόμαστε κοινωνοί και του θανάτου και της εκ νεκρών Αναστάσεως του Σωτήρος ημών Χριστού. Μόνον έτσι γινόμαστε και κοινωνοί και συμμέτοχοι της χαράς της Αναστάσεως και της μακαρίας ελπίδος των Αγίων Αποστόλων και των Μυροφόρων Γυναικών γιατί αυτοί είχαν το ιερό προνόμιο να δουν με τα μάτια τους τον Νεκραναστημένον και Δεδοξασμένον Χριστόν.

Χαιρετίζομεν εγκαρδίως όλους και όλες με τον εόρτιον αναστάσιμον χαιρετισμόν «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος». Σ’ Αυτόν ανήκει η δόξα και η Βασιλεία και το άπειρον έλεος εις τους αιώνας. Αμήν.

Λονδίνο, Πάσχα 2018

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωσθεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Μεγάλη Παρασκευή, 6 Απριλίου 2018.

No comments: