Monday, 16 March 2020

Γιά νά θυμόμαστε τι πέρασε αὐτός ὁ τόπος...


π᾿ σα ξέρω, μεγάλος Σκοπελίτης λόγιος το 18ου α. Καισάριος Δαπόντες, λάχιστα εναι γνωστός στό τόπο του. Καί δέν ννο, φυσικά, τόν τήσιο ποιητικό διαγωνισμό πού φέρει τό νομά του, μήτε καί τό Σχολεο τς Χώρας. Μέ νοιάζει πιό πολύ τό μεγάλο καί πολύπτυχο ργο του, πού ν τό μελετον πολλοί καί διάφοροι, δ, στόν τόπο μας, στό νησί μας φοβμαι πώς λάχιστοι τό γνωρίζουν, π.χ. πόσοι χουν διαβάσει τό ατοβιογραφικό του στιχούργημα «Κπος Χαρίτων», πού εδε τόσες κδόσεις κι εναι πιά εκολο νά τό μελετήσεις καί διαδικτυακά; λλωστε, δέ γράφτηκαν τυχαα τά παρακάτω καί, μάλιστα, πό κορυφαο μελετητή το Κ. Δαπόντε. « Δαπόντες παραμένει σήμερα παραγκωνισμένη προσωπικότητα πό τή σύγχρονη ρευνα, παρά τό γεγονός τι ποτελε διαίτερη περίπτωση στά λληνικά γράμματα, ν μφανίζει ντονη δραστηριότητα στόν κοινωνικό, πολιτικό καί κκλησιαστικό χρο» (Χαρίτων Καρανάσιος, ΚΕΜΝΕ / καδημίας θηνν). 


ν πάσει περιπτώσει λόγος πού παρουσιάζω ατό τό κείμενο εναι νά θυμίσω στούς συντοπίτες μου -καί χι μόνο- κάποιες βαρειές επιδημίες πού πολιόρκησαν τό νησί μας, σέ χρόνια σκληρά καί  δύσκολα. Καί νά φανταστε κανένας πώς πανούκλα εχε πισκεφτε τή Σκόπελο καί τό 1724...

Ατό τό σημείωμα τώρα το Δαπόντε, πού παρουσιάζω, χωρίς κανένα σχόλιο -πρός τί, λλωστε;- χει γραφε δ στή Σκόπελο, στή Μονή το Εαγγελισμο, που τότε, τό 1784 δηλαδή, βρισκόταν Καισάριος καί τήν νακαίνιζε. Σώζεται δέ σέ χφο κώδικα τς Μονς το Ξηροποτάμου το γίου ρους, κε δηλαδή, πού μετά πό πτά μνες σφάλισε τά μάτια του γιά πάντα μεγάλος Σκοπελίτης λόγιος. ταν 4 Δεκεμβρίου το 1784...

«+ ψπδ΄ [1784] ρχας πριλλίου· διά τάς μαρτίας τν Σκοπελιτν κ(αί) έξαιρέτως τήν νευλάβειαν, λθεν πανούκλα ες τήν Σκόπελον[i].φυγαν ο νθρωποι/ πό τήν χώραν πγαν ες τά μοναστήρια[ii], κ(αί) ξω ες τά καλύβια[iii] πο χουν ες τά μπέλια κ(αί) περιβόλια τους κ(αί) διεσκορπίσθηκαν παντο/ ς πρόβατα μή χοντα ποιμένα. Τήν φερεν νας ξένος καραβοκύρης ντας ρρωστος μέ τήν πανοκλα, Ζαγοριανός. Εγκεν ξω πό/ τό κακι του τήν Μεγάλην βδομάδα, πγεν θεόφοβος κ(αί) μπαρμπερίσθηκε, κ(αί) κινήσεν, φυγε. Τόν μπαρμπέρησε δέ  Δημήτρης/ τό Στρατόπουλο, το Στρατ υός, κ(αί) μεθ' μέρας πέθανε κ(αί) ατός κ(αί) δελφή του κ(αί) νδρας της κ(αί) τό παιδί της κ(αί) λλοι πέρ τούς εκοσι. μεινε μόνον τρίτος δελφός Γεώργης ως τς σημέρον πριλίου τέλος...».

π. Κ.Ν. Καλλιανός
[i]               . πιδημία πανώλους μαρτυρεται καί τό 1724. Πρ. Λεοντοπόλεως, Σωφρονίου Εστρατιάδου, ερόθεος Πελοποννήσιος βηρίτης καί Μεθόδιος νθρακίτης ξ ωαννίνων, περ. «ΡΩΜΑΝΟΣ Ο ΜΕΛΩΔΟΣ» τ. Α΄ (1932-1933) σ. 285-287.
[ii]             . Ο κτήτορες μοναστηρίων, κόμη καί ταν φιέρωναν ατά σέ κάποια Μονή ς μετόχια, στά φιερωτήρια γγραφα σημείωναν, τι σέ καιρό πανούκλας λλης νάγκης, πρεπε νά τούς παραχωρονται κελλιά, στε νά διαμένουν κε.
[iii]            . Καλύβια μέχρι σήμερον στή Σκόπελο νομάζονται ο γροικίες.

No comments: