Thursday, 19 March 2020

Έκλεισαν οι εκκλησίες μας στο Ην. Βασίλειο


Ο ερχομός του κορωνοϊού έφερε πολλές αλλαγές στην κοινωνική αλλά και στην πνευματική ζωή των ανθρώπων. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Θυατείρων & Μ.Β. κυκλοφόρησε το παρακάτω μήνυμα:


Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Εσωκλείουμε την ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου με άμεση ισχύ, αναφορικά με τα μέτρα κατά της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Κατ’ εντολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου, αναστέλλονται όλες οι ιερές ακολουθίες μέχρι τέλη Μαρτίου 2020 μέχρι νεωτέρας.

Ενόψει της κρισιμότατης καταστάσεως την οποία αντιμετωπίζουμε όλοι μας παρακαλούμε να κρατάτε τους Ιερούς Ναούς ανοιχτούς αυστηρά και μόνον προς εξυπηρέτηση ατομικής προσευχής των πιστών. Παρακαλούμε επίσης τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Εντιμωτάτους Εκκλησιαστικούς Επιτρόπους να φροντίζουν πάση θυσία να μην γίνεται συνωστισμός των πιστών στους Ιερούς Ναούς.

Εκ της Πρωτοσυγκελλίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας

Το μήνυμα από το σεπτό Κέντρο της Μητρός Εκκλησίας έχει ως εξής:

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

νακοινωθέν

Καθώς συνεχίζεται σέ παγκόσμια κλίμακα, καί δή καί πιτείνεται, κρίσις το κορωνοϊο, τό Οκουμενικό Πατριαρχεο παρακολουθε τήν κατάστασι μέ ψηλό ασθημα εθύνης ναντι τν πιστν του καί ναντι λων νεξαιρέτως τν νθρώπων καί, σέ συνέχεια το νακοινωθέντος τς 11ης Μαρτίου . ., κατόπιν συσκέψεως τν εραρχν του στήν Πόλη, νακοινώνει τά ξς:

1) παναλαμβάνει μέ μφασι τήν κκλησί του πρός λους νά περιορίσουν στό λάχιστο τίς ξόδους καί τίς μετακινήσεις τους καί νά μένουν στά σπίτια τους, γιά τή δική τους προφύλαξι καί γιά τήν προστασία το κοινωνικο συνόλου.

2) ξαίρει τό πνεμα ατοθυσίας μέ τό ποο ργάζονται ο πεύθυνοι στόν τομέα τς γείας καί τούς κφράζει τήν εγνωμοσύνη του, τόσο γιά τίς περάνθρωπες καί ξαντλητικές προσπάθειές τους νά βοηθήσουν τούς πάσχοντας συνανθρώπους, σο καί γιά τόν κίνδυνο τόν ποο ν γνώσει τους διατρέχουν, συγχρωτιζόμενοι μέ τούς προσβληθέντες πό τόν ό covid 19.

3) πογραμμίζει τήν νάγκη νά πακούουν λοι στίς ποφάσεις καί ντολές τν ρμοδίων γειονομικν ρχν γιά τό κοινό καλό.

4) Σέ συνέχεια τν σχετικν ποφάσεων πού δη πραν μερικές παρχίες το Οκουμενικο Θρόνου, σήμερα γενικεύεται γιά λες τίς παρχίες του κκλησιαστική πόφασις καί ντολή νά νασταλον λες ο θρησκευτικές ερουργίες, κδηλώσεις καί τελετές, μέχρι τέλους Μαρτίου, κτός πό τήν προσωπική προσευχή τν Χριστιανν στούς ναούς πού θά παραμείνουν νοικτοί πως μέχρι τώρα. παγόρευσις ατή θά ναθεωρηθ ργότερα, σύμφωνα μέ τήν ξέλιξι τς πανδημίας πού προκάλεσε ός.

5) Στά πανταχο Πατριαρχικά καί Σταυροπηγιακά Μοναστήρια θά τελονται κανονικά ο ερές κολουθίες πό τίς δελφότητές τους, δέν θά γίνωνται μως δεκτοί προσκυνηταί κ το κόσμου.

6) Μέσα σ᾿ ατά τά πλαίσια, ναστέλλεται μέχρι νεωτέρας ποφάσεως καί λειτουργία τν Πατριαρχικν Γραφείων στό Φανάρι, που Οκουμενικός Πατριάρχης καί ο κληρικοί τς Πατριαρχικς Αλς θά τελον τίς νενομισμένες ερές κολουθίες καί θά προσεύχωνται, γιά λο τόν κόσμο καί γιά τήν ταχεα παρέλευσι τς δοκιμασίας.

κ τς ρχιγραμματεας τς γας κα ερς Συνδου

-----------------------------------
Φανάρι, 18 Μαρτίου 2020

No comments: