Sunday, 18 December 2011

Εγκύκλιος Χριστουγέννων 2011

...του Σεβ. Αρχιεπισκόπου Θυατείρων & Μ. Βρετανίας κ. Γρηγορίου

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Εορτάζουμε και φέτος, συν Θεώ, τα μεγάλα και κοσμοϊστορικά Γεγονότα της Γεννήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και της παρουσίας Του, ανάμεσά μας, σε σχήμα και μορφήν ανθρώπου. «Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν» (Ἰωάννης, Κεφ. Α, 14). Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μπήκε στην ιστορία απαρατήρητος, αλλά μαρτυρούμενος και αναμενόμενος από τους Λαούς της Γης. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος: «ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον, ίνα τους υπό νόμον εξαγοράση, ίνα την υιοθεσίαν απολάβωμεν» (Γαλ. Κεφ. 4, 4-5). Κατά τρόπον μυστηριώδη, προετοιμάστηκαν οι ψυχές των ανθρώπων, για να υποδεχθούν τον Σωτήρα του Κόσμου Χριστόν, γιατί όλοι οι Λαοί ανέμεναν την λύτρωση και την αποκατάστασή τους εις τους κόλπους της αγάπης του Δημιουργού. Και οι μεν Έλληνες ανέμεναν τον «άγνωστον θεόν», οι δε Ιουδαίοι τον Μεσσίαν Χριστόν. Όσα οι προφητείες προέβλεψαν, πραγματοποιήθηκαν «εν ταις ημέραις εκείναις, όταν εξήλθε δόγμα παρά Καίσαρος Αυγούστου απογράφεσθαι πάσαν την οικουμένην» (Λουκάς, Κεφ. Β, 1). «Αυγούστου μοναρχήσαντος επί της γής, η πολυαρχία των ανθρώπων επαύσατο˙ και σου, Χριστέ, ενανθρωπήσαντος εκ της Αγνής, η πολυθεΐα των ειδώλων κατήργηται: Υπό μίαν βασιλείαν εγκόσμιον, οι πόλεις γεγέννηνται˙ και εις μίαν δεσποτείαν Θεότητος, τα Έθνη επίστευσαν» (Υμνος Χριστουγέννων).

Αυτές, ιδιαίτερα, τις μέρες, όλοι θα στρέψουμε λυτρωτικά τα βλέμματά μας στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας και, με την φαντασία μας, θα ζήσουμε την Άγια Εκείνη Νύχτα των Χριστουγέννων, που με τόση πιστότητα απαθανάτισαν οι Ιεροί Ευαγγελιστές, οι δε υμνογράφοι, οι ποιητές και οι ζωγράφοι εμπνέονται και ποικιλότροπα αναζωντανεύουν το Γεγονός που συγκρατεί και συγκροτεί την Εκκλησία. Αγιάζει τους Πιστούς, εμπνέει τους Μάρτυρες και τους Αγίους, στηρίζει τους φτωχούς και τους αδύνατους και γεμίζει με όνειρα και ελπίδες τους Άρχοντες και τους λαούς της Υφηλίου, για να μην αποκάμνουν από τις δυσκολίες και τα εμπόδια, αλλά με υπομονή και καρτερία να καταφεύγουν εις τον Σαρκοφορεμένον Χριστόν για να βρούνε λύσεις και διέξοδον εις τα προβλήματά τους.

Σήμερα οι λαοί, ιδιαίτερα της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής, ζούμε σε περίοδο κρίσεως. Οι μεν πρώτοι διανύουμε περίοδο οικονομικής και ηθικής κρίσεως, οι δε δεύτεροι, περίοδον «άνοιξης» και «χειμώνα», και αγωνίζονται να ελευθερωθούν από τον εγκόσμιο δεσποτισμό και να μπουν στην τροχιά της Δημοκρατίας και της γνήσιας ελευθερίας. Η ιστορία του Χριστιανισμού μας δείχνει τον δρόμο και μας καλεί να τον ακολουθήσουμε για να βρούμε και την ειρήνη και την ασφάλεια και την πρόοδον ολόκληρης της Ανθρωπότητος, για την οποία ο Υιός ο Μονογενής και Λόγος του Θεού ήλθε στον Κόσμο για να ιδρύσει την Εκκλησία Του και να μας κάμει κοινωνούς και κληρονόμους της Βασιλείας Του. Δεν είναι δε τυχαίο ότι ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τους Χριστιανούς της Εφέσου, διακηρύσσει: «αὐτὸς γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἓν καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, τὴν ἔχθραν, ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν νόμον τῶν ἐντολῶν ἐν δόγμασι καταργήσας, ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην, καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς» (Ἐφεσ. Κεφ. 2, 14-17). Έχοντες κατά νου αυτήν την πίστη, αυτήν την επαγγελία και υπόσχεση «κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας» (Ἑβραίους Κεφ. 4, 14). Παραμένουμε πιστοί στον “Χριστόν ο οποίος επιστρέφει” και πάλιν στη ζωή μας τον οποίον η Εκκλησία δοξολογεί και διακηρύσσει αδιάκοπα επαναλαμβάνοντας, “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία”.

Η σχέση μας, όμως, με τον Χριστό, δεν πρέπει να είναι περιστασιακή. Πρέπει να είναι δυναμική, υπαρξιακή και να εκφράζεται με την πίστη, την προσευχή, την συμμετοχή μας στην ζωή της Εκκλησίας, της Κοινότητος, της Παιδείας, της Φιλανθρωπίας. Ως Εκκλησία, αγωνιζόμαστε να επεκτείνουμε την πολιτιστική, την εκπαιδευτική και κοινωνική μας προσφορά μέσα στην ευρύτερη κοινωνία που ζούμε. Πάντοτε είχαμε κατά νουν το Ποίμνιο μας, τις ανάγκες του, τα αιτήματά του, τα προβλήματα και τις πνευματικές αναζητήσεις του. Προσπαθούμε να ιδρύσουμε κατάλληλους θεσμούς και όργανα για να προστατεύουν την Ορθόδοξη Χριστιανική Παράδοση, την Οικογένεια, την ελευθερία και τον Πολιτισμό.

Η ίδρυση Ημερησίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και Ιεράς Γυναικείας Μονής στην περιοχή του Μείζονος Λονδίνου, είναι σήμερα τα κύρια μελήματά μας, γι’ αυτό και ζητούμε την ενεργούμενη αγάπη και την προσευχή σας. Με αυτές τις ιερές σκέψεις σας χαιρετίζω όλους και όλες εν Κυρίω. Αναμένω ότι ο καθένας και η καθεμιά Ορθόδοξη Χριστιανή θα μεταβείτε στην Εκκλησία να προσευχηθείτε, να κοινωνήσετε, να μοιραστείτε τα αγαθά σας με τους φτωχούς και τους εμπερίστατους αδελφούς μας. Θα παρακαλέσετε δε τον Χριστό, να επισκεφτεί το σπίτι σας και να το γεμίσει με χαρά και ειρήνη όπως έκαμε και για τους Μάγους και τους Ποιμένες την νύχτα της Γεννήσεώς Του. Προσεύχομαι δε για σας και την οικογένειά σας και διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Χριστούγεννα 2011

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

2 comments:

Παναγιώτης Τελεβάντος said...

Ιδρυση γυναικείας μονής στην περιοχή του Λονδίνου;

Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα;

Anastasios said...

@ Παναγιώτης Τελεβάντος,

Θα αναμένουμε να μας δώσει λεπτομέρειες ο Σεβ. Άγιος Θυατείρων!