Sunday, 9 March 2014

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων για τη Σαρακοστή


Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους 
τους Αξιοτίμους Προέδρους και τα λοιπά Μέλη των Επιτροπών
των Ιερών Κοινοτήτων και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας

Η ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

          Με την είσοδό μας εις την ιερή και κατανυκτική Περίοδο του Ιερού Τριωδίου και της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, απευθύνω θερμόν και εγκάρδιον χαιρετισμόν προς όλους τους  Ορθόδοξους Χριστιανούς, της Βιβλικής αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως, η οποία κατοικεί και δραστηριοποιείται εις την φιλόξενη χώρα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

          Η Ιερή και κατανυκτική αυτή περίοδος του Εορτολογίου της Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας άρχισε με την ανάγνωση στους Ναούς μας της παραβολής του Τελώνου και Φαρισσαίου. Η ζωντανή περιγραφή και η ψυχογραφία των ηρώων της παραβολής, του Τελώνη δηλαδή και του Φαρισσαίου, και η διαγωγή και το ήθος τους δεσπόζει, διαζωγραφίζει και περιλούει όλη την περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής.


          Είναι γνωστός ο τρόπος με τον οποίον προσήλθε στο Ναό ο Φαρισσαίος, προσευχόταν μεγαλόφωνα για να τον ακούν, να τον επαινούν και να τον θαυμάζουν οι άλλοι «Φαρισσαίος κενοδοξίας νικώμενος» και ο Τελώνης «τη μετάνοια κλινόμενος, προσήλθε σοι τω Δεσπότη». Δια τούτο ο υμνωδός μας συμβουλεύει ιεροπρεπώς «Υψηγορίαν φύγωμεν Φαρισσίου κακίστην, ταπείνωσιν δέ μάθωμεν του τελώνου αρίστην». Γι’ αυτό «ηξιώθη των δωρεών» εκέρδισε την σωτηρία και την άφεση των αμαρτιών του. Σ’ όλον αυτό το διάστημα της Περιόδου του Ιερού Τριωδίου δεσπόζει η πίστις στον Τριαδικόν Θεόν. Διακηρύσσεται κατά τρόπον συναρπαστικόν και αυτόχρημα θεοπρεπή η υπαρξιακή σχέση του ανθρώπου, - «σαν εικόνα του Θεού του αοράτου», -  και με τον Θεόν και με τον πλησίον του. Η προσευχή και η αθόρυβη, η ταπεινή και ιεροκρυφία συνομιλία με τον Θεόν, αποτελεί το ιερόν κλειδί με το οποίον ανοίγονται οι πόρτες του Παραδείσου στον άνθρωπο, ανεξάρτητα της πνευματικής, της ηθικής, της κοινωνικής και πολιτιστικής καταστάσεώς του. Μην λησμονούμε τον ιερόν ψαλμωδόν που κυριολεκτικά «κραυγάζει», φωνάζει «Κύριε, εκέκραξα προς σε, εισάκουσον μου, εισάκουσόν μου Κύριε».  Ο Τελώνης και όλοι οι κατ’ άνθρωπον τελώνες, αληθινά κραυγάζουν σιωπηλά, με ταπείνωση δε και συντριβή καρδίας καταφεύγουν εις τον Θεό για να εύρουν ανάπαυσιν ψυχής και σώματος, να εύρουν έλεος και χάριν, όπως η χήρα του Ευαγγελίου, όπως ο Τελώνης, και ο ληστής πάνω στον σταυρό. Ο Απόστολος Παύλος δεν ανεπαύετο με τίποτε παρά μόνον με την προσευχή και με τη μετάνοια και τη μνήμη της αμαρτίας του ότι «έδιωξε την Εκκλησίαν του Χριστού».

          Το μήνυμα της Ιεράς αυτής Περιόδου του Τριωδίου μας υπενθυμίζει επίσης το γεγονός της αμαρτίας. Μας υπενθυμίζει τον Διάβολον που καθημερινά στήνει παγίδες στον νουν, στην ψυχή, το σώμα και στη ζωή του ανθρώπου. Η Μάνα Εκκλησία μας καλεί να λάβουμε τα μέτρα μας για να αποφύγουμε τις παγίδες του Διαβόλου και τις πνευματικές καταιγίδες της ζωής μας. Πολλοί άνθρωποι στη Μεγάλη Βρετανία οι οποίοι φέτος επλήγησαν, -από τις βροχές και τις καταιγίδες της κακοκαιρίας,- παραπονούνται  εναντίον των Αρχόντων ότι δεν έλαβαν τα ανάλογα μέτρα για την αντιμετώπιση των καιρικών συνθηκών. Εμείς αδελφοί, και Πατέρες, μένουμε πολλές φορές, σκληροί και ασυγκίνητοι από τις παγίδες του Διαβόλου. Δεν λαμβάνουμε τα ανάλογα σωστικά μέτρα για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, την Νεολαία μας, τα παιδιά μας, τους φίλους και αδελφούς μας από τις διάφορες παγίδες που στήνει ανελέητα σε μικρούς και μεγάλους ο Αρχέκακος. Τέτοια κτυπήματα, τέτοιες παγίδες είναι τα ναρκωτικά, τα εγκλήματα, η μέθη, η ακολασία, η πλεονεξία, η ακράτεια, η περηφάνεια, η αχαλίνωτη επίδειξη και η αμαρτωλή εξωστρέφεια, η κενοδοξία, η σκληράδα της ψυχής μας, η έλλειψη μετάνοιας και συγγνώμης μας και προς τον Θεόν και προς τον συνάνθρωπό μας. Είναι το άσπλαχνον και σκληρόν του χαρακτήρα μας που τον δέρνει το μίσος, η κακία, η εκδίκηση, ο φθόνος και η ζήλεια μας για την πρόοδο, την ευτυχία και τη χαρά των άλλων. Πολύ εύστοχα ο υμνωδός του Τριωδίου τονίζει: «Ψυχής απόνοιαν απωσώμεθα˙ γνώμην ευθή εν ταπεινοφροσύνη κτησώμεθα, εαυτούς δικαιούν  μην σπουδάζωμεν, (να μην επιδιώκομεν να δικαιολογούμεν το εαυτόν μας) τον της κενοδοξίας, τύφον (εγωϊσμόν) μισήσωμεν, και συν τω Τελώνη, το Θεόν ιλεωσώμεθα» (να ζητήσουμε το έλεος και την αγάπη του Θεού) (Τριώδιον, Ωδή θ).


          Κλείνοντας το Εγκύκλιον αυτό γράμμα προς όλους τους πιστούς και αφοσιωμένους Ορθόδοξους Χριστιανούς που ζούμε σ’ αυτή τη φιλόξενη Χώρα, θέλω να  σας υπενθυμίσω την αρετή της φιλοξενίας, της ελεημοσύνης, της φιλανθρωπίας, της νηστείας και μετάνοιας, της συγνώμης και της συγχώρησης. Υπενθυμίζω την θείαν αγάπην και ευσπλαχνίαν και την αρετήν του Σωτήρος ημών Χριστού «Εκάλυψεν ουρανούς η αρετή σου Χριστέ και της αινέσεώς σου πλήρης η γή». Μιμούμενοι τον υμνωδόν και τους απ’ αιώνος Φίλους και δούλους του Τριαδικού Θεού, «προς ζήλον έλθωμεν πιστοί, κατορθούντες το πράον, ταπεινώσει συζώντες, καρδίας στεναγμώ, κλαυθμώ τε, και προσευχή, όπως σχώμεν εκ Θεού συγχώρησιν» ( Τριώδιον ωδή γ). Μη λησμονούμεν αδελφοί τον τακτικόν και ταπεινόν και σεμνόν εκκλησιασμόν, την ευλάβειαν προς τα Θεία και την συχνή και θεοπρεπή συμμετοχή μας εις την Θεία Κοινωνία, την μετάληψη του Σώματος και Αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Παρέχοντας από βάθους καρδίας την εκ Θεού ευλογίαν και συγχώρησιν και εξαιτούμενος από όλους εσάς συγγνώμην και συγχώρησιν και ευχόμενος όπως με υγείαν διέλθετε το ιερόν στάδιο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής και με ειρήνη και αγαλλίαση αξιωθούμεν να εορτάσουμε τα Άγια Πάθη και την εκ Νεκρών Τριήμερον του Σωτήρος ημών Χριστού Ανάστασιν, διατελώ μετά θερμών ευχών και αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2014
                            
Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να διαβαστεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Κυριάκη 9 Μαρτίου, 2014

No comments: