Monday, 3 September 2018

Ἱερατικῶν Συνάξεων φωτεινές προσδοκίες...


(, πιλογικς σημειώσεις π να ερατικ Συνέδριο)


«Σήμερον Χάρις το γίου Πνεύματος,  μς συνήγαγεν...» γι τν τήσια συνάντηση νανεώσεως τς γνωριμίας μας (κα χι μόνο), λλ κα τς, ν εχαριστιακ σώματι, συνερχομένης ετάκτου συνάξεως το καθόλου ερο κλήρου τς ερς μας Μητροπόλεως κα πισκοπς. Συνάντηση πραγματοποιουμένη στ γενέθλιο γ, στν πόια λαβαν τ μέγα τς ερωσύνης Χάρισμα  ο πλείονες τν πρεσβυτέρων κα εροδιακόνων. Γιατ εχαριστιακ εναι κι ατή σύναξις πάντων τν ερέων, ερομονάχων κα εροδιακόνων  π τν πισκοπν το εράρχου κα Μητροπολίτου, ποος συγκαλε μν,  λλ κα καλεται συνάμα ν βεβαιώσει λην ατήν, τν συναχθεσαν π τν περάτων τς παρχίας του μήγυριν, τι εναι, κα παραμένει ν εναι,   πίσκοπός των κα κ παραλλήλου ν πείσει τι πέναντί τους δν χουν ναν πόμακρο προϊστάμενο μ καμπτο στάση κα πιμονή, λλ ναν πατέρα οκτιρμν, συνεργασίας  κα φιλανθρωπίας,  πο λη του βιοτ κα διακονία δράζεται στν εαγγελικ τ λόγο: «γ ποιμν καλός, κα γινώσκω τ μ κα γινώσκομαι π τν μν» (ω. 10, 14). Γιατ ατ γνωριμία γενν τ συνεργασία, ποία γι ν κυριαρχήσει παιτε  πευθυνότητα κα ελικρίνεια. Κι πως δίχως πιστος ερέας δυνατε ν ερουργήσει τσι συμβαίνει κα στ ερύτερη πνευματικ οκογένεια, τν πισκοπή, τ Μητρόπολη. Χωρίς τν παρουσία το νς το λλου, τ πάντα πολειτουργον, ποσυντονίζονται. τσι, χωρς τν παρουσία το πισκόπου πορφανίζεται πνευματικ  οκογένεια - κκλ. παρχία, πως κα χωρς τν παρουσία το κλήρου, δυνατε ρχιερες ν ταξιδέψει τ νοητ λκάδα πρς τ σχατα. Κα τί πι πλ κα κορυφαο παράδειγμα μς χαρίζεται π τ Θεό!!... Ν διανοηθομε, δηλαδή, ποτ τν Κύριο,  δίχως τος μαθητές Του... 

στόσο μ λησμονομε πς ατς ο Συνάξεις χουν βαθει στν πυρήνα τους κα τ μέγα γεγονς τς προσδοκίας. Πο σως ν μν εναι ρατό, μως γι ποιον σταθε μ περίσκεψη κα στοχαστικότητα κα παρατηρήσει τ πράγματα, τότε συνειδητοποιε, πς καθένας π τος συναχθέντας κληρικούς, κόμα κα πίσκοπος, ναμένει ν ξανα-δε τ πρόσωπα τν συνεργατν / συλλειτουργν του ερέων, ερομονάχων, εροδιακόνων. πως πίσης κι κενοι ν ξαναδον νας τν λλον, στω κα γι μι κόμη φορά, λλ κα ν συνειδητοποιήσουν, καθς τ χρόνια περνον, πς μπορε ατ συνάντηση ν εναι κι νας ποχαιρετισμός. Δηλαδή τν πομένη χρονι κάποιοι ν πουσιάζουν... πως κενοι, τν ποίων τ νόματα κούστηκαν στν πιμνημόσυνο δέηση...

Γιατ πέρα π τος λόγους, τς εσηγήσεις κα τς νημερώσεις κενο πο στέκει κα φωτίζει μ τν προβολέα τς συναντήσεως κα κάτι κόμα: φημερία μας... Ατ τ πρόσκαιρο τς διακονίας, τς βιοτς, τς κάθε μας δραστηριότητας. Διότι ν μ προσοχή, σοφία κα νήψη σταθομε κα σ τούτη τ συνάντηση, θ προσέξουμε τι χει δύο ψεις. πως τ νόμισμα. Ατ δηλ. πο εδιάκριτα παρατηρομε κα τν λλη, τ θέατη... Ναί, τν θέατη, που  κε εναι λα τ ζητούμενα μαζεμένα, λες ο προσδοκίες συμπυκνωμένες κα βαφτισμένες μέσα στν χλ το Χρόνου, μ πρώτη τν φημερία μας. Δηλαδή, ν κα πς θ διαβομε τν μερήσιο κύκλο  κα θ φτάσουμε στ αριο. Γιατ  Κύριος δν θεσε τυχαα στν θεμελιώδη, γι τν κατάρτισή μας, προσευχή Του, τ γνωστ δηλ. σ λους μας «Πάτερ μν» τ χωρίο:   «Τν ρτον μν τν πιούσιον δός μν σήμερον...». Πολλ θελε ν μς πε, ν μς συμβουλεύσει. Κι λήθεια, πόσοι χουμε κατανοήσει τ κρηκτικ περιεχόμενο τς λ. σήμερον. Μι λέξη μ τόσες προσδοκίες ταμιευμένες, μ τόσες μπειρίες δομημένη...

Γιατ ν σωστ προσέξουμε, μέσα σ᾿ ατ τ σήμερον γευτήκαμε κι ατ τ συνάντηση, ξαναζήσαμε τ γεγονς τς κκλησίας «π τ ατό» (Α΄ Κορ. 11, 20) συντονισμένοι σ μιν  ερουργία: λόγου, διαλόγου,  παραμυθίας, λλ  κα ποιμαντικν διεξόδων κάποτε. (λήθεια, «Ποιος ν βραβεύσεις μ τν παινο / κα ποιος ν συνετίσεις μ τν ψόγο», Σ. Σ. Χαρκιανάκης  ρχ. Αστραλίας). Πο κι ατ νεχουν τ νόημά τους κα τν δικιά τους σημειολογία. λλωστε,    

«Στ  σχέδιά [μας] μέρα
δείχνει τελεύτητη»
(Κικ Δημουλ),

Μόνο πο δν εναι...
(πρβλ. Ψαλμ. 103, 19-23)

...Κι πως λα, στν πίγειο διαδρομή μας κα πορεία, νέχουν -ς θεο δώρημα- κα τν κατάπαυσή τους, τσι κα μ τ πέρας τς ερατικς ατς συναντήσεως, ο πάντες ναχωρον πρς τ δια. Κι πίσκοπος κα   κλρος πας. ναχωρον, λοιπόν, «αροντες τν σταυρόν Του [ καθένας]» μ τν προσδοκία: Ν νατείλει τ νέο τος, γι μι νέα συνάντηση, τ μακροθυμί Του πάντα... μήν.

π. Κ.Ν. Καλλιανός
Χαλκίδα 23, Σκόπελος 25 κτ. 2017

No comments: