Friday, 28 September 2018

Νόμος και Τάξη


Οι δύο αυτές λέξεις στοιχειοθετούν  την ύπαρξη ενός υγιειούς και δυναμικού Κράτους, από το οποίο οι νομοταγείς πολίτες προσδοκούν δικαιοσύνη με όλα τα συνεπακόλουθα, δηλαδή προστασία, υγεία, εργασία, ούτως ώστε να διάγουν οι πολίτες ειρηνική και ασφαλή ζωή.


Ας αρχίσουμε πρώτα με την  δικαιοσύνη, η οποία, όπως δείχνουν τα πράγματα, απονέμεται μετά πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος  και ως εκ τούτου η υπόθεση εξανεμίζεται.  Γνωρίζω  υπόθεση η οποία  εξεδικάσθηκε μετά πάροδο πέντε ετών με αποτέλεσμα οι αιτούντες δικαιοσύνη αδικήθηκαν, γιατί ο υπάρχων νόμος αγνοήθηκε και δεν εφαρμόσθηκε, δίδοντας  το δικαίωμα  στους πολίτες  να αισθάνονται την ανυπαρξία Νόμου και Τάξης.

Κάθε ημέρα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πλούσια σε ειδήσεις παρουσιάζοντας εμπόλεμη κατάσταση, ιδιαίτερα  σε αδυνάτους πολίτες  λόγω ηλικίας, δηλαδή ληστείες διαρρήξεις και πράξεις τρομοκρατίας.

Οι  νεαροί,  όπως τους ονομάζουν μπαχαλάκηδες  κουκουλοφόροι, έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Έχουν δημιουργήσει ορμητήριο και καταφύγιό τους την περιοχή Εξαρχείων από όπου εκδράμουν για νά κάνουν κάθε ανομία μετατρέποντας  τα πάντα σε γυαλιά καρφιά. Γι’ αυτούς  δεν υπάρχει Κράτος, γιατί εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται η ανυπαρξία του, την οποία και επιδιώκουν, σύμφωνα με την ιδεολογία της αναρχίας.

Το κράτος μένει απλός θεατής δημιουργώντας το αίσθημα ότι συμμετέχει στην ανομία.

Η υγεία είναι κάτι πανάκριβο. Όταν συμβεί κάποιος να αρρωστήσει και τα Δημόσια Νοσοκομεία ευρίσκονται σε απεργία, τότε ο δύστυχος τρέχει στα ιδιωτικά Νοσοκομεία, τα οποία είναι πανάκριβα, πολλά δε εξ αυτών  στοιχίζουν περίπου 1000 ευρώ ημερησίως. Εάν πάλι είσαι  ασφαλισμένος  του ΙΚΑ και ζητήσεις  μέρος  της δαπάνης που υπέστεις, με τον μανδύα της νομιμότητος σου προσσφέρουν ψυχία κλάσματος του δαπανηθέντος ποσού, σε σημείο γελοιότητος.

Είναι γνωστό πόσο υποφέρει ο νομοταγής πολίτης εξ αιτίας της ανεργίας, η οποία είναι καθαρώς δημιούργημα της κακής διοικήσεως  της χώρας.

Αναλύοντας τα αίτια ερχόμαστε τώρα στο παζάρι που γίνεται από μέρους των πολιτικών προ και μετά από εκλογές. Οι περισσότεροι πολιτικοί έχουν δημιουργήσει  την λεγομένη πελατεία προκειμένου να εκλεγούν. Οι πελάτες επιδιώκουν μία θέση στο δημόσιο,  το οποίο  διατηρούν με νύχια και με δόντια εμποδίζοντας ευθέως ή και πλαγίως κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία προς επίτευξη  επενδύσεων.

Ένας  ευρωπαίος πολιτικός τις δύσκολες ημέρες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου είπε τα  απλά και σοφά λόγια: «ο σωστός άνθρωπος στη σωστή δουλειά». Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η επιδιωκόμενη επιτυχία σε οποιαδήποτε εργασία.

Η πατρίδα μας προσφέρει ΓΗ, ΟΥΡΑΝΟ και ΘΑΛΑΣΣΑ. Σε μας  εναπομένει να τα αξιοποιήσουμε με σοφία.

Πρέπει να μάθουμε να προγραμματίζουμε τις μαζικές εργασίες και να απλοποιούμε το κάθε τι. Για παράδειγμα, σε όλη την Ευρώπη  χρησιμοποιούν  ένα αριθμό για  το ΑΦΜ και για το ΑΜΚΑ μειώνοντας την πελατεία στο ήμισυ. Χωρίς οργάνωση να μήν περιμένουμε πρόοδο ιδίως στην διευκόλυνση των πολιτών που έρχονται σε επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Το κρατικό σύστημα υστερεί στους τομείς του ΝΟΜΟΥ και της ΤΑΞΗΣ. Έξω από αυτά δεν έχουμε Δημοκρατία, αλλά αυτή τότε μετατρέπεται σε ΑΝΑΡΧΙΑ.

Νικόλαος Πούλιος
Ομότιμος Αρχιγραμματέας Ι.Α. Θυατείρων & Μ.Β.

No comments: