Saturday, 5 November 2011

Ο Ελληνισμός στο Σύγχρονο Ιράν

Ευάγγελος Βενέτης, Ο Ελληνισμός στο Σύγχρονο Ιράν (Εκδόσεις Πορεία, Αθήνα, 2011), Ελληνο-Ιρανικά 1, 290 σ., 2 χάρτες, 57 εικόνες, ευρετήριο. ISBN: 978-960-7498-85-1.

Το παρόν πόνημα αποτελεί ιστορική μονογραφία στο τομέα των σύγχρονων ελληνο-ιρανικών σπουδών. Αποσκοπεί στην ενημέρωση του επιστημονικού και ευρέως αναγνωστικού κοινού για το παρελθόν, παρόν και μέλλον μιας άγνωστης πτυχής του ελληνισμού της διασποράς στον ισλαμικό κόσμο και την Δυτική Ασία. Με δεδομένο το ότι διεθνώς η μελέτη των ελληνο-ιρανικών σπουδών σταματά στον 7ο αι. μ.Χ, ελάχιστα στοιχεία είναι γνωστά για τις ελληνο-ιρανικές σχέσεις και σπουδές έκτοτε μέχρι σήμερα. Η απουσία ακαδημαϊκής έρευνας στον εν λόγω τομέα τον καθιστά παρθένο, και συνεπώς ελκυστικό, ερευνητικά.

Συγγραφέας του εν λόγω βιβλίου είναι ο φίλος Δρ. Ευάγγελος Βενέτης, ο οποίος γεννήθηκε στις 5/1/1977 στην Αθήνα. Σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, από όπου απέκτησε και τον μεταπτυχιακό του τίτλο στην μεσαιωνική ιστορία με θέμα: ‘Το Ζωροαστρικό ιερατείο και η επιρροή του στις διπλωματικές σχέσεις Βυζαντίου-Περσίας.’ (Β’ Διεθνές Βραβείο Ιρανολογίας, Τεχεράνη, 16/12/2002). Το 2006 ολοκλήρωσε επιτυχώς τις διδακτορικές του σπουδές στον κλάδο των ισλαμικών και μεσανατολικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου. Έχει συγγράψει τρία βιβλία: Γραμματική της σύγχρονης περσικής για ελληνόφωνους (Τεχεράνη, 2007), Bibliographica Sasanica (Costa Mesa, California, 2009) και The Alexander Book: An analysis of an Anonymous Persian Prose romance (London, 2011 - υπό έκδοση). Επίσης έχει συγγράψει ευρύ αριθμό άρθρων για τον μεσαιωνικό και σύγχρονο ισλαμικό κόσμο σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Είναι ιδρυτής και διευθυντής της Εταιρίας Ελληνο-Ιρανικών Σπουδών και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ σε θέματα Μ. Ανατολής.

Το βιβλίο θα παρουσιασθεί επισήμως την Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011, στις 19:00 στο Μουσείο Μπενάκη (οδ. Πειραιώς 138), με αφορμή την συμπλήρωση εβδομήντα χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας Τεχεράνης, Ιράν.

Στην εκδήλωση, η οποία θα έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, θα ομιλήσουν οι εξής:

Δρ. Ελένη Φίλωνος, Ιστορικός περσο-ισλαμικής τέχνης, Αθήνα
Κωνσταντίνος Πασσάλης, Πρέσβυς-Πολιτιστικός Εμπειρογνώμων, Ελληνική Πρεσβεία Τεχεράνης
Γεώργιος Καπόπουλος, Δημοσιογράφος, Ημερησία - ΕΡΤ, Αθήνα
Έλλη Αντωνιάδου, τέως Πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Τεχεράνης, Αθήνα
Δρ. Ευάγγελος Βενέτης, Εταιρία Ελληνο-Ιρανικών Σπουδών, Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα
Συντονισμός: Άρης Λειβαδάς, Νομικός Σύμβουλος, Εταιρία Ελληνο-Ιρανικών Σπουδών

Τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα περιεχόμενα του βιβλίου έχουν ως εξής:

Πρόλογος ………………………..……………………………...……………......................….
Εισαγωγή ……………………...………………………………............................................
Πίνακας Συντομογραφιών .....…………………………………………………................
Σύστημα Μεταγραφής από την περσική στην ελληνική ………………………..
Πίνακας Εικόνων …………..………………………………………………….....................

Α΄ ΜΕΡΟΣ: Η έλευση των Ελλήνων στο Ιράν

Κεφ. 1. Η πρώτη ελληνική παροικία στο Β. Ιράν (19ος αι.)
1.1 Ιστορικό πλαίσιο (19ος αι.) ………………………………………………............
1.2 Οι ελληνικοί εμπορικοί οίκοι και το Ιράν ……………………....................
1.3 Διεξαγωγή και Είδος εμπορίου (βαμβάκι, μετάξι) ..………………..........
1.4 Ο Οίκος των Αδελφών Ράλλη …………………………………….................…
1.5 Οι Ράλλη στο Ιράν…………………………………………………........................
1.6. Ο Παναγιώτης Βασιλειάδης στην Τεχεράνη …...…………………..........
1.6.1 Τραπεζικά ζητήματα ………………………………………......................……
1.7 Η κοινότητα των Ιρανών εμπόρων στην Κωνσταντινούπολη ……...
1.8 Η Ελληνο-Ιρανική Συνθήκη του 1861-2 …………………...........…………
1.9 Οι μασονικές στοές και η ελληνο-ιρανική συνθήκη ……………......…..

Κεφ. 2. Η σταθεροποίηση του ελληνισμού στο Β. Ιράν: Η κοινότητα του Ραsτ
και του Ανζαλi (1870-1925)
2.1 Η παρακμή της εμπορικής οδού Κωνσταντινούπολη-Ταμπρiζ.........
2.2 Οι οικονομικές εξελίξεις στον Καύκασο (β’ήμισυ 19ου αι.) ……...…..
2.3 Οι ρωσο-ιρανικές εμπορικές σχέσεις και η ανάπτυξη του θαλάσσιου δρόμου Μπακού - Ανζαλi
2.4 Η σταθεροποίηση του ελληνισμού στο Β. Ιράν ………………........…….
2.5 Η ελληνική κοινότητα του Ραsτ (Ρέστιον) και του Ανζαλi (μελλ. Παxλεβi) - 1870-1926
2.6 Τομείς οικονομικής δραστηριότητας των Ελλήνων του Ιράν …..….
2.6.1 Εμπόριο ………………………………………………………...............................
2.6.3 Καπνοκαλλιέργεια …………………………………………….........................
2.6.4 Μεταφορές – Ατμοπλοΐα …………………………………….....................…
2.6.5 Κατασκευές …………………………………………………...........................…
2.6.6 Ξυλεία …………………………………………………………..............................

Β΄ ΜΕΡΟΣ: H β’ μετανάστευση των Ελλήνων στο Ιράν

Κεφ. 3. Η καταστροφή του ποντιακού ελληνισμού από τους Νεότουρκους
3.1 Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος ………......................…………………………...…….
3.2 Η Γενοκτονία των Ελλήνων Ποντίων (1914-1923) ……………..........
3.3 Η παρουσία του Ελληνισμού στη Ν. Ρωσία (18ος-20ος αι.) …......…
3.4 Η μετάβαση και παραμονή στην Ρωσία (1914-1923) …………..........

Κεφ. 4. Η εγκατάσταση των Ελλήνων στο Ιράν κατά τον Μεσοπόλεμο(1922-1938)
4.1. Η έλευση της δυναστείας των Παxλεβi στο Ιράν (1925-1979)…...
4.2 Το άνοιγμα των συνόρων του Ιράν στην Δύση ………………….........
4.3 Η μετάβαση των Ελληνοποντίων στο Β.Ιράν κατά τον Μεσοπόλεμο
4.4 Η μετακίνηση από το Β. Ιράν στην Τεχεράνη (1932-1941)………...
4.5 Η έλευση των Ελλήνων μαστόρων της πέτρας στο Ιράν (1935-1938)
4.5.1 Ο Υπεριρανικός Σιδηρόδρομος …………………………................……...
4.5.2 Η κατάσταση στην Ελλάδα (1922-1940) ………………………..........
4.5.3 Οι Έλληνες τεχνίτες της πέτρας ………………………………............…
4.5.4 Η οργάνωση των μαστόρων και η μεθοδολογία τους …………......
4.5.5 Η κατασκευή γεφυρών ………………………………………......................
4.5.6 Οι μετακινούμενοι μάστορες ...…………………………………...............
4.5.7 Η άφιξη των Ελλήνων μαστόρων στο Ιράν (1935) ………….........
4.5.8 Το έργο τους στο Ιράν …………………………………………...................
4.5.9 Η καθημερινότητά τους …………………………………………................
4.5.10Η αναχώρηση από το Ιράν και η επιστροφή στην Ελλάδα (1938)
4.5.11 Οι Έλληνες μάστορες που παρέμειναν στο Ιράν ……...………....

Γ’ ΜΕΡΟΣ: Η οργάνωση του κοινού των Ελλήνων στο Ιράν

Κεφ. 5. Η ακμή της Ελληνικής Κοινότητας Τεχεράνης
5.1 Η Ελληνική Κοινότητα κατά την πρώτη περίοδο (1941-1979) …..
5.1.1 Η ίδρυση της Ελληνικής Κοινότητας (1941) …………………….....…
5.1.2 Το Α’ καταστατικό της κοινότητας …………..…………………........…
5.1.3 Η χωροταξική υπόσταση της Κοινότητας .....……………………....…
5.2 Οι Πρόεδροι της Κοινότητας Α’ (1941-1979) …………………………....
5.3 Πνευματική ζωή
5.3.1 Η θρησκευτική ζωή της Κοινότητας Τεχεράνης ………………….…
5.3.1.1 Οι ιερείς ……………………………………………………….....................…
5.3.1.2 Η ανέγερση του Ι.Ν. του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου (1951) ...
5.3.2 Εκπαίδευση ………………………………………………………....................
5.3.2.1 Ελληνικό Κοινοτικό Σχολείο ‘Αριστοτέλης’ …………………........
5.3.2.2 Σύλλογος Νέων ‘η Κυψέλη’ …………………………………...............
5.3.2.3 Το Πειραματικό Κέντρο Καλών Τεχνών της ΕΚΤ ……………..
5.3.3 Εκδοτική δραστηριότητα
5.3.3.1 Το Δελτίο της Ελληνικής Κοινότητας Τεχεράνης ……………….
5.4. Κοινωνική δραστηριότητα
5.4.1 Η Φιλόπτωχος Αδελφότης Ελληνίδων Κυριών Τεχεράνης …….

Κεφ. 6. Πολιτικές σχέσεις Ελλάδος – Ιράν (1941-1979)
6.1 Η Α’ περίοδος διπλωματικών σχέσεων (1837-1912) ……………......
6.2 Η μεταβατική περίοδος του Μεσοπολέμου (1912-1942) ……………
6.3 Η έλευση Ελλήνων επιτετραμμένων (1942-1964) ………………......
6.4 Η ψυχροπολεμική περίοδος ………………………………………................
6.5 Σχέσεις βασιλικών οίκων Ελλάδας και Ιράν ………………………..…
6.6 Η ελληνική πρεσβεία Τεχεράνης …………………………………….........
6.7 Η επίσκεψη του Υπ. Εξ. Δημητρίου Μπίτσιου στην Τεχεράνη ….

Κεφ. 7. Η συμβολή του ελληνικού παράγοντα στον εκσυγχρονισμό του Ιράν….
7.1 Η επαγγελματική δραστηριότητα των Ελλήνων του Ιράν ………
7.2 Το ιρανικό τραπεζικό σύστημα και αναπτυξιακό πρόγραμμα (1959-79)
7.2.1 Ο Μίνως Ζομπανάκης στο Ιράν ………………………………….......…
7.2.2 Ο Ζομπανάκης και η γνωριμία του Νίξον με τον Σάχη …………
7.3. Επενδύσεις
7.3.1 Ο Ελληνο-Ιρανικός Σύνδεσμος (1960-1979) ………………..………
7.3.2 Εμπόριο ………………………………………………………...................…….
7.3.3 Βιομηχανία ……………………………………………………….................…
7.3.4 Αλιεία ……………………………………………………………...................…
7.3.5 Κατασκευές ………………………………………………………...................
7.4 Εταιρίες Ελλήνων του Ιράν …………………………………………….......
7.5 Εταιρίες από την Ελλάδα ……………………………………………........…
7.6 Έλληνες καλλιτέχνες στο Ιράν ……………………………………….....…
7.6.1 Ελληνική Εβδομάδα Τεχεράνης (1976)……………………………......

Δ’ ΜΕΡΟΣ: Η ελληνική Κοινότητα κατά την Β’ περίοδο (1979-σήμερα)


Κεφ. 8. Το λυκόφως της Ελληνικής Κοινότητας Τεχεράνης
8.1 Η Ισλαμική Επανάσταση ……………………………………............………
8.2 Η Ελληνική Κοινότητα κατά την Ισλαμική Επανάσταση (1979-80) .
8.3 Η πρώτη περίοδος φυγής των Ελλήνων (1979-80) ……….………...
8.4 Η δεύτερη περίοδος φυγής των Ελλήνων (1980-1) …………..……..
8.5. Σύλλογος των εκ Περσίας επαναπατρισθέντων ‘Η Συνύπαρξη’ …...
8.6 Η Ελληνική Κοινότητα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν (1980)
8.7 Οι Πρόεδροι της Κοινότητας (1979-2010) ………………………......…
8.8 Οικονομία ……………................................……………………
8.9 Πολιτικές σχέσεις Ελλάδος - Ιράν (1979-σήμερα) …………………

Σκέψεις για το παρόν και το μέλλον ……………………..........…………….
Εικόνες ……………………………………………………………………............…….
Βιβλιογραφία …………………………………………………...............................
Παράρτημα Α’: Πίνακας μεγάλων ευεργετών, ευεργετών, μεγάλων δωρητών
και δωρητών της ελληνικής κοινότητος Τεχεράνης .…………………...
Παράρτημα Β’: Κατάλογος διοικητικών συμβουλίων ελληνικής παροικίας και κοινότητος Τεχεράνης …………………………………..……….......……………
Παράρτημα Γ’: Ονομαστική Κατάσταση Μαθητών Κοινοτικού Σχολείου
Τεχεράνης ……………………………………………………………….........……….
Γενικό Ευρετήριο ………………………………………………….........................

Πληροφορίες - Παραγγελίες
Δρ. Ευάγγελος Βενέτης, Ηλ. Ταχ.: e.venetis@yahoo.com

No comments: