Sunday, 4 March 2012

Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου

...ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους,
τους Αξιοτίμους Προέδρους και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων,
των Βοηθητικών Αδελφοτήτων Κυριών και Δεσποινίδων,
των Σχολικών Εφορειών των Κοινοτήτων και το Χριστεπώνυμον Πλήρωμα της καθ’ ημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής.

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

«Ιδού μετανοίας η καλλονή, ψυχάς μεταπλάττει, της νηστείας προσαγωγή˙ ταύτη νηφαλέως εισελθόντες, και των πταισμάτων πιστοί λύσιν λάβωμεν» (Ύμνος Τριωδίου).

Πριν λίγες μέρες, ακούσατε από τον Ιερόν Άμβωνα το Μήνυμα της Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού ημών Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου προς το ανά την Οικουμένην Ορθόδοξον Πλήρωμα της Μητρός Εκκλησίας, με την είσοδό μας στην κατανυκτική περίοδο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ο Οικουμενικός ημών Πατριάρχης εκάλεσε τους Χριστιανούς να ανανεώσουμε την πίστη μας στον Σωτήρα και Λυτρωτή του Ανθρωπίνου Γένους Χριστόν και την αγάπη μας προς την Εκκλησία Του, η οποία διακηρύσσει το κήρυγμα της Θείας Αγάπης, την οποίαν ο Θεάνθρωπος Χριστός εφανέρωσε εις τον κόσμο. Το Κήρυγμα, η Διδασκαλία, τα Πάθη, η Σταυρική Θυσία, η Ταφή και η Ανάσταση του Χριστού απετέλεσαν διά μέσου των αιώνων την ζωή της Εκκλησίας και την ελπίδα του Ανθρωπίνου Γένους.

Οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι από καταβολής κόσμου, όπως ήταν οι Προφήτες, και οι Πατριάρχες του Αρχαίου Ισραήλ, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Διδάσκαλοι, και Πατέρες της Εκκλησίας, οι Μοναχοί και Μιγάδες, εβίωσαν την Διδασκαλία του Χριστού και άφησαν εις τον κόσμο αιώνια δείγματα αφοσίωσης, αρετής, υποταγής και θυσίας σε Αυτόν. Με το ζωντανό και αγιασμένο παράδειγμά τους, με την αγάπη τους προς τον άνθρωπο, με την ασίγαστη προσευχή, την εγκράτεια, την άσκηση, την νηστεία, την ελεημοσύνη, την προσευχή και τα δάκρυα της μετάνοιας και της συγγνώμης, αγίασαν την Ανθρωπότητα.

Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή υπενθυμίζει σε όλους μας ιεροπρεπώς τα κατορθώματα των Αγίων, τους πολυώνυμους αγώνες τους με τους οποίους καταξίωσαν την ζωή τους και προσπάθησαν να διαφυλάξουν «το κατ’ εικόνα Θεού και ομοίωσιν», με τα οποία μας έπλασεν ο Δημιουργός. Όλες αυτές τις εβδομάδες με την προβολή και την μνήμη ιερών ιστορικών Γεγονότων της ζωής της Εκκλησίας, όπως είναι η Κυριακή της Ορθοδοξίας, η Προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, το λαμπρό παράδειγμα και η σοφία των Μεγάλων Τέκνων της Εκκλησίας, όπως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο Άγιος Ιωάννης, συγγραφέας της Κλίμακος, η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, η οποία με την μετάνοια και την αυταπάρνησή της ενέπνευσε πολλούς άλλους και οι Χαιρετισμοί της Παναγίας, θερμαίνουν την πίστη μας. Επαναφέρουν στην μνήμη μας την ένδοξη και αγία ιστορία της Εκκλησίας και τους αγώνες των παιδιών της για την δόξα του Αρχιποίμενος Χριστού. Μας υπενθυμίζουν δε όχι μόνο την θεία καταγωγή μας, αλλά και την πλουσιωτάτη, πνευματική και πολιτιστική παράδοσή μας, η οποία τροφοδοτεί την Οικουμένη.

Οι μέρες αυτές μας καλούν επίσης να συμπορευθούμε με τους Φίλους του Θεού. Μαζί με αυτούς να βιώσουμε μυστικά και σωστικά, το μυστήριο της αμωμήτου ημών Πίστεως. Ιδιαίτερα δε να μιμηθούμε το παράδειγμα των Φίλων του Θεού, οι οποίοι με επικεφαλής την Κυρίαν Θεοτόκον, συμπροσεύχονται και διαρκώς μεσιτεύουν για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, για την ευστάθεια των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και την συμφιλίωση των Λαών, για την επικράτηση της Δικαιοσύνης εις τον κόσμο και την επιστροφή του σύγχρονου ανθρώπου εις τον Θεόν. Να εναποθέσουμε, λοιπόν, μετά βαθείας εμπιστοσύνης τις μέριμνες και τα προβλήματά μας, τις αγωνίες και τις ανησυχίες μας σε Εκείνον, ο οποίος μας προσκαλεί «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω υμάς» (Ματθ., Κεφ. 11, 28).

Η Αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή μας υπενθυμίζει επίσης την αμαρτία και την απομάκρυνσή μας από τον Θεό και μας καλεί σε μετάνοια και συγγνώμη. Να ζητήσουμε συγχώρηση από τον Θεό για τα αμαρτήματα, τα λάθη και τα πάθη μας και με φρόνημα ταπεινό να επιστρέψουμε στον Θεό Πατέρα, όπως έκαμεν ο άσωτος υιός του Ευαγγελίου. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να θεραπεύσουμε τις πληγές της ψυχής και του σώματός μας, θα απαλλαγούμε από την πλεονεξίαν, τον φθόνον, την κακία και όλα εκείνα τα αμαρτωλά πάθη που δέρνουν και βασανίζουν μικρούς και μεγάλους. Έτσι θα επανέλθει εις την δική μας την ζωή η ειρήνη της ψυχής και του νου και θα επικρατήσει η Αγάπη του Θεού και θα ξεπεραστούν πολλά από τα τόσα προβλήματα, οικονομικά και κοινωνικά, προσωπικά και εθνικά που μαστίζουν την σημερινή Κοινωνία. Όπως λέει ο υμνωδός, «Ανέτειλε το έαρ της νηστείας, και το άνθος της μετανοίας˙ αγνίσωμεν ουν εαυτούς αδελφοί, από παντός μολυσμού, τω φωτοδότη ψάλλοντες, είπωμεν˙ δόξα σοι, μόνε φιλάνθρωπε» (Ύμνος Τριωδίου).

Ευχόμενος σε όλους, άνδρες και γυναίκες, Καλό Στάδιο και με υγεία ψυχής και σώματος να διέλθωμεν την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή με την προσδοκία και την χαρά της Αναστάσεως του Σωτήρος ημών, διατελώ μετά της εν Κυρίω αγάπης και θερμών ευχών.

Λονδίνο, ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ, 2012

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωστεί από Άμβωνος, την Κυριακή 4 ή 11 Μαρτίου 2012.

No comments: