Friday, 13 April 2012

Εγκύκλιος του Πάσχα 2012

ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ,
ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ KAI ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
.
Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, Αξιοτίμους Προέδρους και τα Μέλη των Επιτροπών των Εκκλησιών, των Βοηθητικών Αδελφοτήτων Κυριών και Δεσποινίδων, των Σχολικών Εφορειών, τα Σωματεία, τις Οργανώσεις και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας.

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

«Πάσχα ιερόν ημίν σήμερον αναδέδεικται˙ Πάσχα καινόν, άγιον˙ Πάσχα μυστικόν˙ Πάσχα πανσεβάσμιον˙ Πάσχα Χριστός ο λυτρωτής» (Ύμνος Αναστάσεως)

Εορτάζουμεν και εφέτος τα Άγια Πάθη και την εκ Νεκρών Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ανακαλούμε εις την μνήμην μας την θείαν Αγάπη και φιλανθρωπία, η οποία με την θυσία του Θεανθρώπου Χριστού ανακαίνισε τον Κόσμο, αγίασε την Οικουμένην, εσυμφιλίωσε τον άνθρωπο με τον εν Τριάδι Προσκυνουμένον και Δεδοξασμένον Θεόν. «Το παρ’ημίν επιτελούμενον Πάσχα, απάντων ανθρώπων σωτηρίας εστιν αίτιον, αρξόμενον από του πρωτοπλάστου, ος εν άπασίν εστιν σωζόμενος και ζωογονούμενος» (Χρυσόστομος). Η Προδοσία, η Σύλληψη, η Δίκη, η Σταύρωση, ο Θάνατος και η Ταφή του Χριστού απησχόλησαν όχι μόνον τους Μαθητές και τους Ακολούθους Του, αλλά και τους Άρχοντες, και τον λαόν του Ισραήλ, οι οποίοι και απαίτησαν από τον Ηγεμόνα την θανατική καταδίκη Του. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, με τρόπο τραγικό και εν είδει διαλόγου, περιγράφει την συνάντηση του Χριστού με τον Πιλάτο και τους Άρχοντες του Ισραήλ «Άγουσιν ουν τον Ιησούν από του Καϊάφα εις το Πραιτώριον. Εξήλθεν ουν ο Πιλάτος προς αυτούς και είπε: Τίνα κατηγορίαν φέρετε κατά του ανθρώπου τούτου; Απεκρίθησαν και είπον αυτώ˙ει μη ην ούτος κακοποιός, ουκ αν σοι παρεδώκαμεν αυτόν» (Ιωάν. Κεφ. ΙΗ, Κεφ. 28-31).

H αιματηρά θυσία του Χριστού και η ένδοξη τριήμερη εκ των Νεκρών Ανάστασή Του «από το καινόν μνημείον», είναι το επίκεντρο της αμωμήτου Πίστεώς μας εις Αυτόν ως Θεόν Αληθινόν, Δεσπότην και Λυτρωτήν ημών από την αμαρτία και Ελευθερωτή από τον αιώνιο θάνατο και την φθορά. Η Ανάσταση του Χριστού ενέπνευσε και ενδυνάμωσε τους Αποστόλους για να μεταβούν στα πέρατα της Οικουμένης, να κηρύξουν το Ευαγγέλιο. Εστήριξε τους Μάρτυρες για να ομολογήσουν την πίστην τους εις τον Χριστόν ενώπιον των Αρχόντων τούτου του κόσμου. Η δύναμη και η χάρη της Αναστάσεως παραμένει η ίδια για τους Πιστούς, τους Φίλους και Ακόλουθους του Νεκραναστημένου Χριστού.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει αποθησαυρίσει μίαν πλουσία και μοναδική παράδοση, - λειτουργικήν, υμνολογικήν, κοινωνικήν και λαϊκήν, για να γιορτάζει και να εξυμνεί ιεροπρεπώς τα Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου. Με αυτήν την εμπνευσμένη Παράδοση, τρεφόμαστε οι Χριστιανοί και συνεχίζουμε την εκκλησιαστική μας ζωή όπου και εάν βρισκόμαστε. Με αυτήν την ιερή παράδοση και την φιλοσοφία διαπλέουμε του βίου την θάλασσα, - υπαρξιακά αναβαπτιζόμαστε, ψυχή τε και σώματι – με τα βιώματα της Αναστάσεως. Δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι η λέξη Πάσχα σημαίνει όχι μόνο μετάβαση από την αμαρτίαν εις την δικαίωση και την σωτηρίαν, αλλά σημαίνει και διάβαση από τον θάνατο στην αιώνιον ζωή. Σημαίνει διάβαση από την δουλεία εις την ελευθερία των τέκνων του Θεού. Διαβαίνουμε μετά βεβαιότητος εις την Βασιλείαν του Θεού, την οποία η σοφία και η πρόνοια Του προετοίμασαν από καταβολής κόσμου για όλους εκείνους οι οποίοι επίστευσαν στις υποσχέσεις Του και με υπομονή και προφητικήν ενόραση ανέμεναν τον Χριστόν, ο οποίος «ως πρόβατον επί σφαγής ήχθη» για να ξεπλύνει από την αμαρτία και την παρακοή το Γένος των ανθρώπων. Με αυτές τις ιερές ελπίδες και τις προσδοκίες συνεχίζουμε την ζωή μας, χωρίς να χάνουμε τις ελπίδες μας, ούτε την πίστη μας εις την αγάπην και την φιλάνθρωπία του Θεού, ο οποίος «τόσον ηγάπησε τον κόσμον, ώστε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μην απόλυται, αλλ΄ έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωαν. Κεφ Γ, 16).

Στις μέρες μας υπάρχει μεγάλη φτώχεια, ανεργία και σύγχυση, και στις ψυχές εκατομμυρίων ανθρώπων κυριαρχεί ένας φόβος για την οικονομική και ηθική κρίση που δέρνει την Οικουμένη. Σ’ αυτή την κρίση, πρέπει να προβάλουμε την ακλόνητη εμπιστοσύνη μας εις την αγάπη και φιλανθρωπία του Νεκραναστημένου Χριστού, του οποίου η αγάπη προς το Ανθρώπινον Γένος «ουδέποτε εκπίπτει» (Α’ Κορ. Κεφ. ΙΓ).

Με την ευκαιρία των Αγίων τούτων Ημερών, θέλω να σας κάμω κοινωνούς δύο ζητημάτων που αφορούν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και τον λαό της.

(α) Φέτος, την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, την Μεγάλη Πέμπτη, στον Πατριαρχικό Ναό Αγίου Γεωργίου Κωνσταντινουπόλεως έγινε ο καθαγιασμός του Αγίου Μύρου. Στην κατανυκτική τελετή αυτή παρέστησαν Αρχιερείς από όλες τις Ορθόδοξες χώρες για να διατρανώσουν την ενότητα της Ορθοδοξίας και να δώσουν εναργέστερα το μήνυμα της Αναστάσεως και της ελπίδος στον σύγχρονο κόσμο.

(β) Τό δεύτερο ζήτημα είναι ο Έρανος υπέρ της Ελλάδος (Greek Appeal Fund). Η Αρχιεπισκοπή μας, σε συνεργασία με όλη, την οργανωμένη και μη, Ομογένεια του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, εκήρυξαν Έρανον για την συλλογή χρημάτων για τους εν Ελλάδι αδελφούς μας. Τέτοιοι είναι οι φτωχοί, οι άρρωστοι, οι ηλικιωμένοι, οι ξένοι, οι φυλακισμένοι και οι πιεσμένοι από την οικονομική κρίση. Τα χρήματα του Εράνου θα σταλούν στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, η οποία οργανώνει καθημερινά συσσίτια για χιλιάδες άτομα και άλλες φιλανθρωπικές Εκδηλώσεις για ανακούφιση εκείνων που ελύγισαν από την κρίση που μαστίζει σήμερα την Ελλάδα. Σ’ αυτές τις Αναστάσιμες Μέρες, να σκεφτούμε και τους εμπερίστατους αδελφούς μας, οι οποίοι έχουν ανάγκη της δικής μας έμπρακτης και ενεργουμένης αγάπης μας. Γι’ αυτό ο καθένας και η καθεμιά καλείται να συνδράμει στον Έρανον αυτό γεναιόδωρα και με απλοχεριά, σεμνά και ταπεινά, γιατί «ιλαρόν δότην αγαπά ο Θεός».

Με αυτές τις σκέψεις και τις προσδοκίες της χαράς της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σας απευθύνω θερμόν και εγκάρδιο χαιρετισμό. Προσεύχομαι για σας και τους οικείους σας και διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Χριστώ Αναστάντι αγάπης και τιμής. Σ’ Αυτόν ανήκει η δόξα, η Βασιλεία, η τιμή και η προσκύνηση εις τους αιώνες. Αμήν.

Λονδίνο, Πάσχα 2012

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωσθεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Μεγάλην Παρασκευήν 13 Απριλίου 2012 προ της ενάρξεως των Εγκωμίων

No comments: