Sunday, 3 June 2012

Ιωβηλαίο Βασίλισσας Ελισάβετ

Οι ημέρες είναι ιδιαίτερα εορταστικές στην Αγγλία. Οι κάτοικοί της εορτάζουν το Αδαμάντινο Ιωβηλαίο της Βασίλισσας Ελισάβετ. 60 ολόκληρα χρόνια στο θρόνο της μεγάλης αυτής, υπερήφανης και εξαιρετικά προοδευμένης χώρας. Η Ομογένειά μας υποβάλλει τα σέβη της στην ευγενική Βασίλισσα και ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγ. Βρετανίας κ. Γρηγόριος όρισε ώστε σήμερα να διαβαστεί στους Ελληνορθόδοξους Ιερούς Ναούς του Ηνωμένου Βασιλείου η παρακάτω Εγκύκλιος και να τελεσθεί μια σύντομη Ευχαριστήρια Δοξολογία και Προσευχή προς τιμήν της Α.Μ. της Βασίλισσας Ελισάβετ.
 
Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους.
τους Αξιοτίμους Προέδρους και τα Μέλη των Επιτροπών των Κοινοτήτων
και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα 
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας
 
Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

          Όπως γνωρίζετε, η Α.Μ. η Βασίλισσα της Αγγλίας Ελισάβετ Β’ εορτάζει εφέτος εξήντα χρόνια ευκλεούς Βασιλείας (1952-2012). Τούτο είναι ένα γεγονός ιστορικόν γιατί σ’ αυτά τα εξήντα χρόνια έγιναν κοσμοϊστορικές αλλαγές σ όλη την Οικουμένη. Έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην Παιδεία, την υγεία, την Δημοκρατία και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι διεθνείς Οργανισμοί όπως τα Ηνωμένα Έθνη, ο Οργανισμός του ΝΑΤΟ, η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η νομισματική Ένωση της Ευρώπης με κοινό νόμισμα, το Ευρώ. Εδημιουργήθησαν νέα και πολλά κράτη σ’ όλη την Υφήλιο. Η Κύπρος από αποικία έγινε Δημοκρατία το έτος 1960. Η Βρετανική Πολιτεία, ύστερα από την διάλυση της αυτοκρατορίας της εδημιούργησε την Κοινοπολιτεία της οποίας μέλη είναι οι πρώην 56 αποικίες της, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. Από θρησκευτικής και εκκλησιαστικής πλευράς, ιδρύθηκε το έτος 1948 το Παγκόσμιον Συμβούλιον Εκκλησιών. Οι κατά τόπους διηρημένες Εκκλησίες άρχισαν θεολογικούς διαλόγους μεταξύ τους με τελικό σκοπό να συμφιλιωθούν και να επανενωθούν σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού.

          Αυτά είναι μερικά από τα μεγάλα γεγονότα που έλαβαν χώραν κατά την διάρκειαν της τελευταίας εξηκονταετίας που βρίσκεται στον Θρόνο της Αγγλίας η Βασίλισσα Ελισάβετ. Θα πρέπει επίσης να επισημάνουμε τις μεγάλες αλλαγές που έλαβαν χώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο επί των ημερών της Βασιλίσσης Ελισάβετ. Πρώτον η χώρα ίδρυσε πρωτότυπο και καλό σύστημα υγείας για την προστασία του λαού της. Ανάπτυξε την Παιδεία και έδωσε την ευκαιρία στους κατοίκους της, αλλά και σε εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητών από όλα τα μέρη της οικουμένης να σπουδάζουν και να μετέχουν της σύγχρονης προόδου στις τέχνες, τις επιστήμες, τα γράμματα. Επί των ημερών της η χώρα εδέχθη εκατομμύρια μετανάστες από όλες τις χώρες του κόσμου. Και το πιό σπουδαίο είναι ότι έδωσε σε όλους την ευκαιρία να γευθούν και να απολαμβάνουν την δημοκρατία και την ελευθερία και να μετάσχουν ποικιλότροπα εις την ευημερία, και την διοίκηση, και να γίνουν δημιουργικά στοιχεία της χώρας. Οι νόμοι της χώρας συνεχώς βελτιώνονται για να ενισχύσουν την δημοκρατία, την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα όλων των κατοίκων της. Δικαιολογημένα λοιπόν ο Βρετανικός Λαός και όλες οι χώρες της Κοινοπολιτείας, γιορτάζουμε το Γεγονός. Η Α.Μ. η Βασίλισσα Ελισάβετ υπηρέτησε με αφοσίωση και συνέπεια τον Θεσμόν της Βασιλείας. Με την βαθεία πίστη της, στο Θεό, με τον σεβασμό στο θεσμό της Εκκλησίας, με την ευλάβειά της προς τα θεία, με την προσήλωσή της στον θεσμό της οικογένειας. Με την συνεχή επαφή της με τους υπηκόους της, με τα έντονα ενδιαφέροντά της  για την ειρήνη, την ελευθερία, την Δημοκρατία, την ευημερία του Λαού της και την προστασία των Νόμων, η Α.Μ. η Βασίλισσα Ελισάβετ μετά του συζύγου της Πρίγκηπος Φιλίππου και όλης της Βασιλικής Οικογενείας, συνέβαλε καταλυτικά εις την ειρήνην του σύμπαντος κόσμου και την πρόοδο και την ασφάλεια όχι μόνον του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και ολόκληρης της Ανθρωπότητος. Εμείς δε οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, όπως και τόσες άλλες μειονότητες που διαβιούμε σ’ αυτήν την φιλόξενη χώρα, αισθανόμεθα μαζί με όλους τους άλλους λαούς που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την στοργή, την προστασία και την φροντίδα και το ενδιαφέρον της Βασίλισσας Ελισάβετ για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας.

Γι’ αυτό συμμετέχουμε με χαρά στους εορτασμούς της 60τηρίδος της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και μαζί με τους υπόλοιπους λαούς αυτής προσευχόμαστε για την υγεία της και την ευχαριστούμε από καρδίας διά την στοργή της προς τον Λαόν της. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διά πρεσβειών της Παναγίας Θεοτόκου και της Αγίας Ελισάβετ, της οποίας φέρει το σεβάσμιο όνομα, να την ενισχύει και να την χαριτώνει κατά το μέγα και πλούσιον Αυτού έλεος.

Μαζί με την προσευχομένην Εκκλησίαν επαναλαμβάνομεν στην Βασίλισσα Ελισάβετ «Χριστιανά τα τέλη της ζωής αυτής, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν της επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησώμεθα». Σ’ Αυτόν ανήκει η Βασιλεία, η δόξα και το άπειρον έλεος εις τους αιώνες. Αμήν.

Λονδίνο, 22 Μαΐου 2012

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την Κυριακή της Πεντηκοστής, 3ην Ιουνίου, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας και πριν από τον Μέγαν Εσπερινόν της Γονυκλισίας, να τελεστεί η εσώκλειστη ευχαριστήρια δέηση υπέρ υγείας της Α.Μ. της Βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ και του Βασιλικού Αυτής Οίκου.
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑΣ ΔΟΞΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ Α.Μ. ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Β΄


          Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας. Αμήν.

          Απολυτίκια.

          Σώσον Κύριε τον Λαόν Σου

          Απολυτίκιον του Ναού

          Δοξολογία (στίχοι δοξολογίας)

Ελέησον ημάς ο Θεός
Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών
Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Γρηγορίου και πάσης της εν Χριστώ Αδελφότητος
Έτι δεόμεθα υπέρ υγείας, σωτηρίας και αφέσεως των αμαρτιών της δούλης του Θεού Βασιλίσσης Ελισάβετ και πάσης της Βασιλικής αυτής οικογενείας,  των υπηκόων Αυτής, των Λαών της Κοινοπολιτείας και σύμπαντος του Βρετανικού λαού.


          Του Κυρίου δεηθώμεν


          ΕΥΧΗ

Θεέ του χρόνου και της αιωνιότητος,
ο Υιός του οποίου βασιλεύει ως δούλος και όχι Αυθέντης και Κύριος,
Σε ευχαριστούμε και σε δοξολογούμε
Γιατί έχεις ευλογήσει αυτό το Έθνος, τα Βασίλεια και τις Αποικίες,
Με την Ελισάβετ,
την αγαπημένη και δοξασμένη Βασίλισσά μας.
Σ’ αυτό το έτος του Ιωβηλαίου,
χάρισέ της τα δώρα Σου, της αγάπης, της χαράς και της ειρήνης
καθώς αυτή συνεχίζει, με πιστή υπακοή σε Σένα, τον Κύριον και Θεόν της,
και με αφοσιωμένη διακονία την προσφοράν αυτής
στις χώρες και τους λαούς της
και εκείνους της Κοινοπολιτείας,
τώρα και σε όλες τις μέρες της  ζωής της,
διά Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.
Αμήν.

          Απόλυση.

No comments: