Sunday, 7 September 2014

Ο Αρχιεπ. Θυατείρων για τα Ελληνικά Σχολεία


Προς τους ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Αξιοτίμους Προέδρους και τα Μέλη των Επιτροπών των Εκκλησιών και Σχολικών Εφορειών, τους Εκπαιδευτικούς Συλλόγους και Οργανισμούς, τους Γονείς και Διδασκάλους των Ελληνικών και Κατηχητικών Σχολείων και το Πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας,


Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

          Οι καλοκαιρινές διακοπές βρίσκονται προς το τέλος και οι Γονείς και οι Διδάσκαλοι και οι κατά τόπους Εκκλησιαστικές και Σχολικές Επιτροπές των Ελληνικών Παροικιακών μας Σχολείων στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ετοιμάζονται για το άνοιγμα και πυρετωδώς εργάζονται για την εύρυθμη λειτουργία των Σχολείων. Από βάθους δε ψυχής ευχόμαστε σε όλους, -Γονείς, Παιδιά, Δασκάλους, Σχολικούς Επιτρόπους, χορηγούς, βοηθούς και εθελοντές και φίλους των Παροικιακών και Ημερησίων Σχολείων της Αποδημίας-, κάθε επιτυχία και πρόοδο στα ιερά έργα τους.
          Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τους Γονείς, τους Πατέρες και μητέρες και τις οικογένειες των Παιδιών των Σχολείων. Περιττό να επαναλάβω τη μοναδικότητα του θεσμού της οικογένειας από την οποία πρωτοαρχίζει η μόρφωση και η διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών μας. Θέλω ιδιαιτέρως να συγχαρώ τους Γονείς και να τους βεβαιώσω για τη βαθεία αγάπη και εκτίμησή μας προς αυτούς. Καθημερινά δε τους μνημονεύουμε στις προσευχές και τις δεήσεις μας προς τον Ελεήμονα και φιλάνθρωπο εν Τριάδι Προσκυνούμενον Θεό, ο οποίος εδημιούργησε το θεσμό της οικογένειας και ευλόγησε αυτόν λέγοντας τα γνωστά βιβλικά λόγια «αξάνεσθε κα πληθύνεσθε κα κατακυριεύσατε τς γς» (Γενεσις, Α,20).
          Η Εκκλησία με το στόμα του εν Αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας του Μεγάλου προσεύχεται: «Μνσθητι, Κριε, το περιεσττος λαο· τ ταμεα ατν μπλησον παντς γαθο, τς συζυγας ατν ν ερν κα μονοίᾳ διατρησον, τ νπια κθρεψον, τν νετητα παιδαγγησον, τ γρας περικρτησον». (Θεία Λειτουργία)  Είναι περιττό να επαναλάβω και να υπενθυμίσω ότι η οικογένεια είναι το πιο ιερό και βασικό κύτταρο της κοινωνίας, η οποία έχει την καταγωγή της από το Θεό. Για αυτό προστατεύεται, είναι σεβαστή από όλες τις κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς της Οικουμένης. Η οικογένεια είναι η «κατ’ οίκον εκκλησία» μέσα στην οποία καλλιεργείται και ιερουργείται η αγάπη προς την πατρίδα, η ειρήνη, ο σεβασμός, η πίστη στο Θεό, η προσευχή, η αλληλεγγύη και η κοινωνικότητα του ανθρώπου από την ημέρα της γεννήσεώς του. Για αυτό οι γονείς έχουν μεγάλες ευθύνες και υποχρεώσεις για να αναθρέψουν τα παιδιά τους με “παιδεία και τη νουθεσία Κυρίου”. Να τα προφυλάξουν από τις αρρώστειες και τους άλλους κινδύνους, από τις κακές συναναστροφές και τις παγίδες του διαβόλου. Η Βρετανική Πολιτεία συνεχώς μελετά και προσωθεί την αναβάθμιση της μόρφωσης της Νέας Γενεάς της χώρας. Δημιουργεί νόμους για να βοηθήσει τους Γονείς και τους Δασκάλους να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και γνώσεις για την καλλιέργεια του χαρακτήρα και των ικανοτήτων των παιδιών.
Η Ιερά Αρχιεπισκοπή με τη συμπαράσταση της Βρετανικής Πολιτείας ίδρυσε δύο Ημερήσια Σχολεία, ένα Δημοτικό, την Ακαδημία «Άγιος Κυπριανός» εις την περιοχήν Croydon Νοτίου Λονδίνου και το Ημερήσιο Σχολείο Μέσης Παιδείας, «ο Απόστολος Ανδρέας», στην περιοχή Barnet, Βορείου Λονδίνου. Αυτά τα Σχολεία συντηρούνται αποκλειστικά από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας. Επίσης η Ελληνορθόδοξη Αποδημία του μείζονος Λονδίνου, είναι προνομιούχα, έχει το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο, τα οποία ίδρυσε και συντηρεί η Ελληνική Πολιτεία. Μαζί με αυτά λειτουργούν καθημερινά σε πολλά μέρη του Λονδίνου και την Επικράτεια του Ηνωμένου Βασιλείου και την Ιρλανδία τα Νυκερινά και Σαββατιανά Παροικιακά, στα οποία φοιτούν κάθε χρόνο χιλιάδες παιδιά μας ηλικίας από 5 μέχρι 18 χρονών.
Τα Παροικιακά Νυκτερινά και Σαββατιανά Σχολεία δίνουν μια νέα διάσταση στον χαρακτήρα, την Παιδεία και τη μόρφωση των παιδιών μας και στη ζωή ολόκληρης της Ορθόδοξης Αποδημίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Γι’ αυτό, όχι μόνο να προστατεύουμε τα υπάρχοντα Σχολεία, αλλά να ιδρύουμε και άλλα για τους νέους και μεγάλους ανθρώπους που έχουν έφεση για την καλλιέργεια της μόρφωσής τους.
Πολλά παιδιά των Νυκτεριών Σχολείων δίνουν επιτυχώς εξετάσεις GCSE και Α level στα ελληνικά και έτσι προετοιμάζονται για το Πανεπιστήμιο. Επίσης, πολλά παιδιά εξετάζονται στο Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας της Ελληνικής Πολιτείας και λαμβάνουν τους σχετικούς τίτλους. Για αυτό κάμνουμε έκκληση στους Γονείς να στέλλουν τα παιδιά τους στα υπάρχοντα Ημερήσια και Νυκτερινά μας Σχολεία γιατί έχουν πολλά να ωφεληθούν και οι ίδιοι και τα παιδιά τους και ολόκληρη η κοινωνία που ζούμε. Οι Ιερείς και οι Επίτροποι των Εκκλησιών, οι Σχολικές Εφορείες και οι λοιποί Εκπαιδευτικοί φορείς, καλούνται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τα Σχολεία και τη μόρφωση των παιδιών μας. Να αυξηθεί το αίσθημα της αλληλεγγύης και της στενής συνεργασίας μεταξύ μας, με τους Γονείς, τους Δασκάλους και όλους εκείνους, οι οποίοι διακατέχονται από πνεύμα θυσίας και αυτοπροσφοράς για τη μόρφωση και τη διάπλαση του χαρακτήρα των παιδιών μας. Μη λησμονούμε ότι το ζητούμενο είναι το μέλλον των παιδιών μας: Η διάπλαση εντίμου και νομοταγούς χαρακτήρα του αυριανού πολίτη, η κατά Θεόν διαπαιδαγώγηση και ανατροφή τους, ο σεβασμός προς τις Αρχές της χώρας, την Οικογένεια, τους μεγαλυτέρους, τους αδυνάτους, τους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τους φτωχούς, η πίστη στον εν Τριάδι Θεόν, ο τακτικός εκκλησιασμός, η συμμετοχή εις τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας και η ανάμειξή τους εις τα κοινά, της Εκκλησίας, του Σχολείου και της Πολιτείας.
          Αναφέρω αυτά τα λίγα για να τονίσω την αξία του ιερού θεσμού της οικογένειας, του Σχολείου του Ημερήσιου και του Νυκτερινού και να καλέσω όλους και όλες σε ιερή σταυροφορία για το ιερό κεφάλαιο της μόρφωσης της Νέας Γενεάς. Στόχος και μέλημά μας πρέπει να είναι η οικογένεια και τα παιδιά, η αναβάθμιση της Παιδείας που προσφέρουμε στα παιδιά μας, στο σπίτι μας, στην Εκκλησία μας και στα Σχολεία μας. Είναι περιττό να επαναλάβω ότι σε τούτη τη σταυροφορία, σε τούτο το ιερό καθήκον, υπάρχει θέση για όλους. Με ταπείνωση, λοιπόν, και εκτενή προσευχή να ζητήσουμε τη βοήθεια του Θεού, τη μεσιτεία της Παναγίας και τις πρεσβείες Πάντων των Αγίων, να ευλογήσουν και να στηρίξουν τα έργα μας. Να προσεύχεστε για την οικογένεια, για τα παιδιά, για τους Γονείς και τους Δασκάλους και όλους εκείνους οι οποίοι κοπιάζουν με ζήλον και αυταπάρνηση για τα Σχολεία και τα παιδιά μας.
          Με τούτες τις σκέψεις και με αυτή την ελπίδα και προσδοκία για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, τη Νέα Γενεά της Αποδημίας, σας χαιρετίζω όλους μετά πολλής αγάπης και βαθείας εκτιμήσεως και διατελώ μετά θερμών ευχών εν Χριστώ Ιησού τω Κυρίω και Θείω Παιδαγωγώ της ανθρωπότητος, εις το έλεος και την αγάπη του Οποίου εναποθέτουμε την Οικογένεια, τη διακονία μας και πάντας τους Ορθοδόξους Χριστιανούς του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας.

Αύγουστος 2014

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων & Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

No comments: