Sunday, 1 January 2017

Πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Αρχιεπ. Θυατείρων

Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου επί τη ευκαιρία της εισόδου μας εις τη Νέα Χρονιά 2017

Προς τον Ιερόν Κλήρον, τους Άρχοντες και το Πλήρωμα της Βιβλικής Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας.

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,


Με την ωραία και ιερά ευκαιρία της εισόδου μας εις την νέα χρονιά 2017 απευθύνω προς όλους σας θερμόν και εγκάρδιον χαιρετισμόν και ευχές. Να έχει όλος ο κόσμος και εμείς ειρηνική και ευλογημένη τη Νέα Χρονιά. Ο χορηγός τούτου του  χρόνου και κάθε χρόνου, ο εν Τριάδι Προσκυνούμενος Θεός, να επισκιάζει τα πλάσματα του κι όλη την Δημιουργία του με την χάρη και το άπειρον έλεος του το οποίον «πολυμερώς και πολυτρόπως» έχει επιδείξει προς το Ανθρώπινο Γένος και ολόκληρη τη Δημιουργία του. Μαζί δε με τον Θείον Παύλον επαναλαμβάνουμε «ευλογητός ο Θεός και πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν τοις επουρανίοις εν Χριστώ καθώς και εξελέξατο ημάς από καταβολής κόσμου» (Εφες. Κεφ. Α3-5).

Γι’ αυτό να ευχαριστήσουμε εν δοξολογία τον Κύριον γιατί μας αξίωσε να γιορτάσουμε τούτες τις Άγιες Ημέρες. Πριν λίγες ημέρες εορτάσαμε τα Χριστούγεννα, σήμερα γιορτάζουμε την Πρωτοχρονιά και σε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε τα Άγια Θεοφάνεια. Όλα τα μεγάλα αλλά και τα μικρά γεγονότα πραγματοποιούνται, εξελίσσονται μέσα στην ροή του χρόνου, γιατί ο Δημιουργός είναι ο χορηγός του χρόνου. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα και γεμίζει η ύπαρξη μας από αγαλλίαση όταν γιορτάζουμε, όταν είμαστε καλά και στο σώμα και στην ψυχή και συμμετέχουμε με όλη μας την ύπαρξη στις πλούσιες ευεργεσίες του πανσόφου και παντοδυνάμου Θεού προς τα δημιουργήματα του. Ο άνθρωπος ως εικόνα του Θεού του αοράτου και ως οικονόμος και φύλακας της Δημιουργίας έχει υποχρέωση και να σέβεται και να προστατεύει την Δημιουργία την οποίαν ο Θεός έπλασε «καλά λίαν» και την εμπιστεύθηκε σε εμάς.

Γι’ αυτό κάθε αρχή του Νέου Χρόνου ανανεώνουμε την πίστη και την ιερά υποταγή μας στο Δημιουργό και Σωτήρα και Ευεργέτη και Λυτρωτή ημών Κύριον Ιησούν Χριστόν και προστατεύουμε με σοφία και ταπείνωση την Δημιουργία, αλλά και τη δική μας προσωπική και οικογενειακή ζωή.

Αυτές τις μέρες είναι ευκαιρία να αναπτύξουμε βαθύτερα τις σχέσεις με το Θεό. Να επανατοποθετήσουμε τα έργα μας στα αιώνια και ιερά σχέδια του Θεού. Είναι λοιπόν μία λαμπρά ευκαιρία να συμφιλιωθούμε πρώτα με τον Δημιουργό μας, αναπτύσσοντας προσωπικές σχέσεις, να πιστεύουμε, να αγαπούμε τους άλλους έμπρακτα και ενεργούμενα κατά τρόπον θεϊκόν και γνήσιον. Να συμφιλιωθούμε με εκείνους οι οποίοι μας έβλαψαν και μας αδίκησαν χωρίς αιτία και απάνθρωπα, να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας και την αποστασία μας από το νόμο και την φιλανθρωπία του Θεού. Σαν τον άσωτο υιόν να επιστρέψουμε στην Εκκλησία και να γίνουμε ενεργά μέλη της κοινότητας και της κοινωνίας μας η οποία μας χαρίζει τα αγαθά της ελευθερίας, της δημοκρατίας και της ασφάλειας της καθημερινής ζωής μας.

Να φιλοσοφήσουμε γνήσια για το μέλλον της οικογένειας και της προσωπικής μας ζωής, να συνδέουμε καθημερινά τη ζωή με τον θάνατο, στοιχεία υπαρξιακά του ανθρωπίνου βίου για να μας καθοδηγούν στο δρόμο μας, πάντοτε βέβαια να έχουμε κατά νού την χάρι του Αγίου Πνεύματος, το οποίον είναι ο θησαυρός των αγαθών και ο χορηγός της χαράς και της ειρήνης.

Ο Άγιος Βασίλειος Αρχιεπίσκοπος Καισαρείας της Καππαδοκίας (330-379) δεν ήταν μόνο ένας πεπαιδευμένος και σοφός Ιεράρχης, ήταν επίσης και γνήσια πιστός άνθρωπος ο οποίος αφιέρωσε τη ζωή του στον Χριστό και στην Εκκλησία του όπως χαρακτηριστικά ψάλλει ο υμνωδός «Ο ουρανίαις συνων χοροστασίαις και συναυλιζόμενος πάτερ Βασίλειε ων και τον βίον εζήλωσας τη λαμπροτάτη ειλικρινεία της πολιτείας σου, γι’ αυτό της σοφίας εραστής γενόμενος Όσιε και πάντων των αγίων, την προς θεόν προκρίνας συμβίωσιν μελέτην θανάτου εικότως τω βίω κατέλιπες»

Αναφέρω ολίγα από τις  χαρακτηριστικές πράξεις του βίου του εν Αγίοις Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου για να υπενθυμίσω το γνήσιον Χριστιανικό φρόνημα που πρέπει να διέπει τη ζωή και την σκέψη των Χριστιανών και μάλιστα των Ορθοδόξων, μπροστά στη λαίλαπα του κοσμικού πνεύματος που έχει κατακλύσει κυριολεκτικά τις Χριστιανικές Κοινωνίες και όχι μόνον. Γι’ αυτό με την είσοδο μας στη Νέα Χρονιά, να επιστρέψουμε στις ρίζες της Χριστιανοσύνης και της γνησιότητας του ανθρώπου ως πλάσματος που έγινε «κατ' εικόνα και καθ’ ομοίωσιν» του Δημιουργού του, χάριν του οποίου εσαρκοφόρησεν ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού γεννηθείς εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας πριν δύο χιλιάδες χρόνια για να ανεβάσει τον άνθρωπον εις τους ουρανούς και να τον κάμει μέτοχον της Ουρανίου Βασιλείας του. Αυτά τα ιερά μηνύματα μας υπενθυμίζει η Μάνα Εκκλησία, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω και μας καλεί εις προσευχήν εκτενή και αδιάλειπτον και ανυπόκριτον και παροξυσμόν αγάπης προς τους αδελφούς μας και ιδιαίτερα προς την οικογένεια μας, τα παιδιά, τους νέους και τις νέες για την προστασία και την ασφάλεια και την κατά Θεόν παιδεία. Η Α.Θ.Π. ο Οικουμενικός ημών Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος ανεκήρυξε το νέον έτος 2017 έτος προστασίας των παιδιών όλου του κόσμου. Να προσευχηθούμε για τα παιδιά όλης της Οικουμένης και να συμπορευθούμε μετά του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου και όλων των καλής πίστεως ανθρώπων, των Αρχόντων και του λαού, για την διαφύλαξιν της ψυχής και του σώματος των παιδιών και την εγγύηση της ασφάλειας, της ελευθερίας και της ανάλογης εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του χαρακτήρος και της προσωπικότητος τους.

Μαζί με τις ολόθερμες ευχές μου για υγεία, ευτυχία και πρόοδον μικρών και μεγάλων, θα ήθελα να κλείσω τούτο το κήρυγμα με τους λόγους του υμνωδού. «Ο εν σοφία τα πάντα δημιουργήσας, προαιώνιε Λόγε του Πατρός, ευλογήσον τον στέφανον του εαυτού της χρηστότητός σου δια της Θεοτόκου και του εν αγίοις πατρός ημών Βασιλείου Αρχιεπισκόπου Καισαρείας, ουρανοφάντορος του Μεγάλου, του οποίου τιμούμε την μακαρία μνήμη και διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Πρωτοχρονιά 2017

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

No comments: