Sunday, 3 August 2014

Ο Δεκαπενταύγουστος


Με την χάρη και την ευλογία του εν Τριάδι Προσκυνουμένου Θεού, μπαίνουμε στην ιερή, χαρμόσυνη και πανηγυρική περίοδο του Δεκαπενταυγούστου. Γι’ αυτό, η Μάνα Εκκλησία μας καλεί σε νηστεία και προσευχή και περισυλλογή, να προετοιμαστούμε, ψυχή τε και σώματι, για να γιορτάσουμε την Κοίμηση της Παναγίας Θεοτόκου, την οποία μνημονεύουν όλοι οι Χριστιανοί της Οικουμένης στις 15 Αυγούστου κάθε χρόνο.

Κάθε γιορτή, κάθε χαρά και κάθε καλή και ιερή πράξη, χρειάζεται προετοιμασία εσωτερική και εξωτερική. Η ανθρώπινη φύση χρειάζεται καθαρότητα και του σώματος και του πνεύματος. Χρειάζεται καθαρότητα της ψυχής, του νού, της καρδιάς, των σκέψεων, των λογισμών, των παθών, της κακίας, της υπερηφάνειας, του εγωισμού, της φιλαυτίας, της πλεονεξίας και των  λυπηρών επαγωγών που καθημερινά βασανίζουν την ύπαρξή μας.


Σ’ αυτόν τον τιτάνιον, πνευματικό και σωματικό αγώνα η Εκκλησία συστήνει την προσευχή, τελεί καθημερινά στους Ναούς και στα Μοναστήρια την Παράκληση της Παναγίας, την Μικρή και τη Μεγάλη, τις οποίες κατά παράδοση ψάλλουμε κατανυκτικά αυτές τις άγιες μέρες του Δεκαπενταυγούστου. Στις προσευχές μας αυτές έχουμε συν-κοινωνό και συμμέτοχο και μυστικόν ιερό συνοδοιπόρο την Παναγία Θεοτόκον και Μητέρα του Κυρίου και Θεού ημών. Αυτή είναι η μάνα του Σωτήρος ημών Χριστού, η οποία μπήκε στην ιστορία της Ανθρωπότητος γιατί συν-υπούργησε στο μυστήριο της Θείας Οικονομίας, να φέρει δηλαδή στον κόσμο, σε μορφή και σχήμα ανθρώπου, τον Μονογενή Υιόν και Λόγον του Θεού. Και το Μυστήριο τούτο πραγματοποιήθηκε “εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου” πριν δυο χιλιάδες χρόνια.

Γι’ αυτό η Μάνα του Χριστού, έγινε η Μάνα του ανθρώπου που γεννιέται στον πλανήτη μας. Έγινε “η κεχαριτωμένη” που εδέχθη με ταπείνωση τον αγγελικόν χαιρετισμόν «ιδού η δούλη Κυρίου, γένοιτο μoι κατά τα το ρήμα σου». Υμνήθη από το πλήθος με τους γνωστούς λόγους «ἐπάρασά τις γυνή φωνήν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καί μαστοί οὕς ἐθήλασας» (Λουκ. ΙΑ, 27). Αυτή την παράδοση ακολουθεί η Εκκλησία: Να τιμά και να ζητά, μετά δακρύων και στεναγμών ιερής εμπιστοσύνης προς το χιλιοτραγουδημένο πρόσωπο της Παναγίας Θεοτόκου, βοήθεια, παράκληση, παρηγοριά και μεσιτεία μητρική στις δοκιμασίες, και τα λυπηρά τούτου του Βίου. Πολύ δε εύστοχα ο εστεμμένος Ποιητής της Μεγάλης Παρακλήσεως ικετευτικά προσεύχεται και δέεται και παρακαλεί το Θεοτίμητον πρόσωπο της Παναγίας, να του δώσει χείρα βοηθείας, να τον ενισχύσει στις αγωνίες του βίου και να τον ελευθερώσει από τους ορατούς και αοράτους εχθρούς του και από τις ζάλες του βίου, οι οποίες σαν τις μέλισσες τον περιβάλλουν για να τον πνίξουν. «Εκύκλωσαν αι του βίου μου ζάλαι, ὠσπερ μέλισσαι κηρίον, Παρθένε, και την εμήν κατασχούσαι καρδίαν βέλη των θλίψεων, αλλ’ εύροιμι σε βοηθόν και διώκτην και ρύστην πανάχραντε».

Μη λησμονούμε, αδελφοί και πατέρες, ότι εκείνος που καταφεύγει με πίστη εις την χάριν του Θεού και από καρδίας ζητεί τις πρεσβείες της Παναγίας Θεοτόκου και τις προσευχές των Αγίων, ευρίσκει ειρήνην, και ιεράν αναψυχή και αναπτέρωση της μακαρίας ελπίδος: «Παράκλησιν, εν ταις θλίψεσιν οίδα, και των νόσων ιατρόν σε γιγνώσκω, και παντελή συντριμμόν του θανάτου, και ποταμόν της ζωής ανεξάντλητον, και πάντων των εν συμφοραίς, ταχινήν και οξείαν αντίληψιν.»

Εύχομαι όπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, δια πρεσβειών της Παναγίας Θεοτόκου, μας χορηγήσει πίστιν ακράδαντον, να καθοδηγήσει τα βήματά μας ώστε με υγείαν, ειρήνη και χαράν να εορτάσουμε τις Άγιες Μέρες του Δεκαπενταυγούστου, «το καλοκαιρινό Πάσχα των Ελληνορθοδόξων Χριστιανών». Να μεταβούμε στην Εκκλησία, να ψάλλουμε τους θαυμαστούς και κατανυκτικούς ύμνους εις τιμήν και μνήμην της Παναγίας Θεοτόκου και να ζητήσουμε να μεσιτεύει στον Μονογενή Υιό της για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, για την ευστάθεια των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, και για τη σωτηρία των ψυχών μας. Να αξιωθούμε δε όπως μετά πίστεως και φόβου Θεού μεταλάβουμε των Αχράντων Μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Στον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν αυτόν ανήκει η δόξα και η Βασιλεία και το μέγα έλεος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αύγουστος, 2014

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωσθεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Κυριακή 27 Ιουλίου ή την Κυριακή 3 Αυγούστου.

No comments: