Wednesday, 1 January 2014

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ

ΚΑΙ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

            Μας αξίωσε και φέτος ο εν Τριάδι προσκυνούμενος και δεδοξασμένος Θεός να εισέλθουμε στη Νέα Χρονιά 2014. Ευρισκόμαστε ακόμη στην ιερή εκκλησιαστική περίοδο του Δωδεκαημέρου, όπου εορτάζουμε την κατά σάρκα Γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού (την οποία ήδη έχουμε λαμπροπρεπώς εορτάσει ολόκληρη η ανά την Οικουμένη Χριστιανοσύνη). Σήμερα εορτάζουμε την αρχήν του Νέου Χρόνου, εορτάζομεν την κατά σάρκα περιτομή του Θείου Βρέφους και την ιεράν μνήμη του εν Αγίοις πατρός ημών Βασιλείου, ουρανοφάντορος του Μεγάλου, Αρχιεπισκόπου Καισαρείας της Καππαδοκίας.
            Η κατά σάρκα Περιτομή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού αποτελεί συνέχεια της Θείας οικονομίας για τη σωτηρία του ανθρωπίνου γένους.  Πολύ εύστοχα ο ποιητής της Εκκλησίας διερμηνεύει το γεγονός. «Συγκαταβαίνων Σωτήρ, τ γένει τν νθρώπων, κατεδέξατο σπαργάνων περιβολήν· οκ βδελύξατο σαρκς τν περιτομήν, κταήμερος κατ τν Μητέρα, ναρχος κατ τν Πατέρα. (εόρτιος ύμνος της ημέρας)
            Η μνήμη του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου και οικουμενικού Διδασκάλου της Μίας, Αγίας, Καθολικής, και Αποστολικής Εκκλησίας, παραμένει ορόσημο εις την ζωή και την παράδοση κυρίως του Ανατολικού Ορθόδοξου κόσμου. Γι’αυτό και την ημέρα αυτή πανηγυρίζουμε ποικιλότροπα και δοξολογούμε τον Θεό για τις πλούσιες δωρεές Του προς το ανθρώπινο Γένος. Με την αποστολή σοφών και ιερών προσώπων, όπως ήταν ο Μέγας Βασίλειος, του οποίου ο βίος και η διδασκαλία και, η κατά κόσμον και κατά Θεόν σοφία, απασχολούν και διαφωτίζουν τους ανθρώπους περί της αρετής, της αμαρτίας, της αγιότητος, του θανάτου και της αιώνιας ζωής. Πολύ εύστοχα ο υμνωδός της εκκλησίας, προφητικά και λυρικότατα περιγράφει την εν γένει βιωτήν τούτου του ιερού άνδρα, ο οποίος, ως διάττων αστέρας, έλαμψε εις το στερέωμα της Εκκλησίας τον 4ον αιώνα. «Σοφίας ραστής γενόμενος, σιε, κα πάντων τν ντων, τν πρς Θεν προκρίνας συμβίωσιν, μελέτην θανάτου, εκότως τ βί κατέλιπες, τ γρ σαρκς πάθη, γκρατείας πόνοις, σεαυτ περιελόμενος, κα θείου μελέτ Νόμου, δούλωτον τς ψυχς τηρήσας τὸἀξίωμα, ρετής περιουσί, λον τς σαρκς τ φρόνημα, καθυπέταξας τ πνεύματι, δι σάρκα μισήσας, καί κόσμον κα κοσμοκράτορα, παριστάμενος τ Χριστ, ατησαι τας ψυχας μν τ μέγα λεος».

            Επανερχόμενος εις την Αρχή του Νέου Έτους απευθύνω, προς το Πλήρωμα της βιβλικής  αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου, θερμόν και εγκάρδιο χαιρετισμό αγάπης και τιμής  προς όλους εσάς, Κληρικούς και Λαϊκούς, άνδρες και γυναίκες, επωνύμους και ανωνύμους, οι οποίοι αποτελείτε το Ορθόδοξο Ποίμνιο που διαβιώνει εις το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω την αφοσίωση ημών και υμών προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο και προς την Μητέρα Ορθόδοξον Εκκλησίαν, η οποία εμάς γαλουχεί και με τη θαλπωρή της μας συγκρατεί μέσα εις την ιερή παρεμβολή της Χριστιανοσύνης, την οποία κηρύσσουμε και μεταφέρουμε  από γενεάν εις γενεάν από τους απστολικούς χρόνους μέχρι σήμερα.
            Με την ευκαιρία του Νέου Έτους, μαζί με τις θερμές μου ευχαριστίες για την συνεργασία και την εμμονή σας στην Ορθόδοξη Χριστιανική παράδοση, την οποία εκφράζετε με την ευλάβεια, τη γενναιοδωρία και τη μαρτυρική αφοσίωσή σας, σήμερα θέλω να υπενθυμίσω την ιερότητα και τη σπουδαιότητα του θεσμού της οικογένειας: όλοι καλούμεθα να την διαφυλάξουμε ως κόρην οφθαλμού, γιατί η οικογένεια αποτελεί μικρογραφίαν ιεράν της Εκκλησίας, αλλά συγχρόνως και ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. «Και ὥρισεν ὁ Κύριος τήν συζυγίαν τοῦ ἄρρένος καί τοῦ θηλέος ἐν τῇ εὐλογημένῃ οἰκογενείᾳ. Αὐτός ὁ θεσμός τῆς χριστιανικῆς οἰκογενείας ἀποτελεῖ τό κύτταρον τῆς ζωῆς καί τήν θερμοκοιτίδα τῆς ὑγιοῦς ψυχικῶς καί σωματικῶς ἀναπτύξεως τῶν τέκνων» (πατριαρχική Απόδειξης Χριστουγέννων.) Μη λησμονούμε ότι το Γένος των ανθρώπων άρχισε με μια Οικογένεια, τον Αδάμ και τη Εύα, και διά μέσου των αιώνων εδημιουργήθησαν τα έθνη, οι Λαοί, οι Φυλές και Γλώσσες, σύμφωνα πάντοτε  με τα αιώνια σχέδια του Θεού. Η Εκκλησία αποτελεί εικόνα και τύπον της μεγάλης αυτής Οικογένειας και γι’ αυτό ο Χριστός την ευλόγησε, την αγίασε και τη συντηρεί με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και τη φιλανθρωπία Του, όπως χαρακτηριστικά ο υμνωδός υπενθυμίζει «Πντα χορηγε τ Πνεμα τ γιον.»( ύμνος Πεντηκοστής)
            Ευρισκόμενοι ήδη εις την δεύτερη δεκαετία της τρίτης χιλιετίας, συνεχίζουμε του βίου την θάλασσα, πάντοτε αποβλέποντες με εμπιστοσύνη εις την προστασία και την πρόνοια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό καλούμαστε να αυξήσουμε την κατά Θεόν πίστη μας, να καλέσουμε τον  Χριστό να σκηνώσει και να εισοικιστεί εις την ψυχή μας και την ύπαρξή μας. Μετά σοφίας και βαθείας πίστεως ανατρέφουμε τα παιδιά μας, συνεργαζόμαστε με τους άλλους, τους αδελφούς μας, ανεχόμαστε εκείνους που είναι διαφορετικοί από εμάς, καλλιεργούμε την αρετή της αλληλεγύηςτης ανθρωπιάς και της ειρήνης μεταξύ μας και με τους άλλους. Ενισχύουμε, με την προσφορά μας, την  ανακούφιση των φτωχών, των αδυνάτων, των ηλικιωμένων, των εμπολέμων και όλων εκείνων οι οποίοι είναι άξιοι της δικής μας ενεργουμένης αγάπης και στοργής. Μη λησμονείτε τον μακαρισμό «Μακάριοι ο λεήμονες τι ατο λεηθήσονται». Με την ωραία λοιπόν, και ιερή και χαρούμενη ημέρα της εισόδου μας εις τον Νέον Χρόνον, πατρικά υπενθυμίζουμε τον τακτικόν εκκλησιασμό και την οικονομική και ηθική βοήθεια προς την Παιδεία και την Εκκλησία. Η παιδεία, -την ευθύνη της οποίας έχει η Αποδημία, - όπως έιναι τα Σαββατιανά και Απογευματινά σχολεία, χρειάζεται από εμάς περισσότερη αγάπη και φροντίδα και οικονομική και εθελοντική προσφορά. Για να υπάρχει πρόοδος και να καλλιεργείται η αρετή και να αυξάνεται η συνοχή πνευματική και κοινωνική, της Εκκλησίας και της οικογένειας, χρειάζεται η αλληλεγγύη και η συμμετοχή όλων. Κάνουμε θερμή έκκληση προς τους νεώτερους άνδρες και γυναίκες να συστρατευθούν ενεργώτερα εις την ζωή και την διοίκηση της Εκκλησίας. Το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Παιδείας εξαρτάται από τους νεωτέρους. Για αυτό ενθαρρύνουμε τους νεωτέρους να αναλάβουν ενεργό μέρος εις την ευθύνη για την διοίκηση και την καλύτερη οργάνωση των Ιδρυμάτων μας, όπως είναι τα Σχολεία, η Εκκλησία και οι κατά τόπους Κοινότητες, οι Σύνδεσμοι και οι Οργανώσεις, οι οποίες εκφράζουν αυτό που λέγεται κοινόν, ενότητα, συνεργασία, ομόνοια, προσφορά, και ευαισθησία ιερή για τα έργα που τιμούν τον άνθρωπο και τον καταξιώνουν ως εικόνα του Θεού του αοράτου. Η αρχή του Νέου Έτους πρέπει να γίνει απαρχή νέων, ωραίων πνευματικών οραματισμών και αγώνων για να κτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο, έναν κόσμο ο οποίος έχει βάση το Ευαγγέλιο, το Μήνυμα των Χριστουγέννων, τον Πολιτισμό, ο οποίος δημιουργήθηκε με βάση τη Χριστιανοσύνη από τους αποστολικούς χρόνους μέχρι και σήμερα. Βέβαια, στις μέρες μας η ανθρωπότητα όλη και η Εκκλησία μαζι της αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα όπως είναι η οικονομική  κρίση που μαστίζει την Ελλάδα και την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρώπης και της Οικουμένης, η ανεργία, η έλλειψη σωστού προσανατολισμού εκατομμυρίων ανθρώπων και οι συνεχείς τοπικοί πόλεμοι που ταλανίζουν πολλούς λαούς, στη Μέση Ανατολή και αλλαχού. Η έλλειψη της ανεξιθρησκείας και της ανοχής απέναντι των άλλων, ο θρησκευτικός φανατισμός και η μισαλλοδοξία αποτελούν πληγές στο σώμα της Ανθρώπινης Οικογενείας. Γι΄ αυτό  και είμαστε μάρτυρες οργανωμένης καταδίωξης εναντίον των Χριστιανών και ιδιαίτερα σε χώρες όπου οι Χριστιανοί αποτελούν μειονότητα, είναι όμως αυτόχθονες, αλλά  θεωρούνται «ξένοι» στον Τόπο τους.
            Αναφέρω αυτά επί τη ευκαιρία του Nέου Χρόνου για να επισημάνω τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια ανθρώπων και υπάρχει φόβος να ευρυνθεί αυτός ο άδικος τρόπος του σκέπτεσθαι και ενεργείν. Γι΄ αυτό και χρειάζεται περισσότερη προσευχή, περισσότερη αγάπη, και περισσότερη υπομονή και ευρυχωρία αγάπης, συναδέλφωσης και ανοχής στις πράξεις και στις σκέψεις μας απέναντι των άλλων.
            Με αυτές τις σκέψεις αλλά και με ανανεωμένες τις ελπίδες εις τον Σωτήρα Χριστόν, σας χαιρετίζω όλους και όλες και μοιράζομαι μαζί σας τις αγωνίες και τις ανησυχίες σας για το μέλλον. Αλλά ως ακόλουθοι και μαθητές του Αρχηγού της ειρήνης, της χαράς, της αγάπης και του φωτισμού του νου και της καρδίας, δεν πτοούμεθα ποτέ. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία τη ζωή μας και ονειρευόμαστε και προσδοκούμε έναν καλύτερο κόσμο, μια καλύτερη κοινωνία, όπου θα βασιλεύει ο νόμος του Θεού, η ειρήνη, η συνεργασία, η αδελφοσύνη, η αλληλεγγύη και η αγάπη του Θεού, που φανερώθηκε με την ενανθρώπησή Του Χριστού, όπως λακωνικά ο ευαγγελιστής Ιωάννης «κα λόγος σάρξ γένετο κα σκήνωσεν ν μν».
Ευχόμενος ευλογημένη και ειρηνική τη Νέα Χρονιά και υγεία, ευτυχία, πρόοδο εις τη ζωή σας και την ευλογία του εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας γεννηθέντος Σωτήρος ημών Χριστού, διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Ιανουάριος 2014

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να αναγνωσθεί από Άμβωνος, αντί Κηρύγματος την Τετάρτη 1η  του νέου χρόνου 2014

No comments: