Sunday 2 August 2015

Αρχιεπ. Θυατείρων για 15-Αύγουστο


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΑΣ ΣΤΟ, ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Σε λίγες μέρες αρχίζει η κατανυκτική Περίοδος του Δεκαπενταυγούστου. Τούτη η περίοδος είναι περίοδος προσευχής, νηστείας και ιδιαίτερης χαράς ολόκληρη δε η Χριστιανοσύνη γιορτάζει και μας θυμίζει την Κοίμηση, και την μετάβαση της Κυρίας Θεοτόκου στους ουρανούς, όπως χαρακτηριστικά ψάλλει ο υμνωδός «Απόστολοι εκ περάτων συναθροισθέντες έσεσθε Γεσθημανή το χωρίον, κηδεύσατέ μου το σώμα, και συ Υιέ και Θεέ μου, παράλαβέ μου το Πνεῦμα».


Οι Χριστιανοί όλης της Οικουμένης γιορτάζουμε τούτο το Γεγονός την ίδια μέρα. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί και ιδιαίτερα ο Ελληνορθόδοξος κόσμος  και γιορτάζουμε μεγαλόπρεπα και πανηγυρικά τιμούμε την Ημέρα. Για δεκαπέντε μέρες από την πρώτη μέχρι την 15η Αυγούστου στους Ναούς, τα Μοναστήρια, και στα Παρεκκλήσια μας ψάλλουμε κατανυκτικά, την Μικρή και την Μεγάλη Παράκληση της Παναγίας, την οποίαν συνέταξαν με πολύ λυρισμό άγιοι  και εμπνευσμένοι Ποιητές της Εκκλησίας μας. Μέσα από τους στίχους τούτων των ιερών ύμνων ευρίσκομεν τον εαυτό μας. Βλέπουμε τα προβλήματα, τις δοκιμασίες, τους πειρασμούς και τους πολυποίκιλους φόβους που καθημερινά αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να παραμείνει πλησίον της παράδοσής του, να μείνει ενωμένος με τον Θεό και τους ιερούς νόμους Του. Να καταφεύγουμε στην Εκκλησία όπου ψάλλονται οι Ιερές αυτές Ακολουθίες για την υγεία μας, για την άφεση των αμαρτιών μας, για την προσωπική και συλλογική μας ειρήνη και κατά Θεό πρόοδο και περισυλλογή του νου και της ψυχής μας. Ο Θεός είναι η καταφυγή και η ελπίδα μας και η παρηγορία μας. Η Παναγία Θεοτόκος είναι σταθερή και βεβαία μεσίτριά μας προς τον Φιλάνθρωπον και Ελεήμονα Θεόν. Γι’ αυτό καταφεύγομεν κοντά Της, για να ζητήσουμε την βοήθεια και την επιστασία Της στις δοκιμασίες, τον πόνο, τον φόβο, την ανασφάλεια και την κακία. Όλα τα λυπηρά του βίου αποκτούν άλλη διάσταση όταν οι Χριστιανοί τα αντιμετωπίζουμε με το μάτι της ελπίδος όταν τα τοποθετούμεν στα πλαίσια της πίστεως εις τον Χριστόν, ο οποίος μας θυμίζει «δεύτε πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς» (Ματθ. Κεφ…IA΄28). Μην λησμονούμε εκείνα που γράφει ο Απόστολος ότι ο Χριστός κατά την επί γης παρουσία Του «διήλθεν πάσαν πόλιν και χώραν κηρύσσων το Ευαγγέλιον της Βασιλείας και θεραπεύων πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν εν τω λαώ» (Ματθ. Κεφ…Δ:23).

Αυτά τα ελπιδοφόρα και παρήγορα μηνύματα έχει κατά νουν η Εκκλησία και οι Ιεροί Yμνογράφοι της. O ποιητής ψάλλει με μεγάλην χαρά και αισιοδοξία: «Πολλοίς συνεχόμενος πειρασμοίς προς σε καταφεύγω σωτηρίαν επιζητών, ω μήτερ του Λόγου και Παρθένε, των δυσχερών και δεινών με διάσωσον». Αυτές τις μέρες ψάλλουμε την Παράκληση και μνημονεύουμε τους ασθενείς, τους φτωχούς, τους ξένους και ανέργους, μνημονεύουμε τους Χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και όλης της Χριστιανοσύνης. Όλοι αυτοί χρειάζονται την προσευχή και την έμπρακτη αγάπη μας για να σηκώσουν τον σταυρό τους, και να μην χάνουν τις ελπίδες τους στην πρόνοια και την προστασία του Τριαδικού Θεού. Αναφέρω αυτά για να υπογραμμίσω την αξία της προσευχής και την δύναμη της παρακλήσεως και της παρηγορίας που προσφέρει η δική μας έμπρακτη αγάπη και η σκέψη για τους άλλους, και προπάντων για εκείνους που υποφέρουν. Ο Χριστός μας υπενθυμίζει ότι «Εγώ είμι η οδός και η αληθεια και η ζωή» (Ιωαν. Κεφ…ΙΔ:6).

Θα κλείσω τούτο το Εγκύκλιον γράμμα μαζί με τις ευχές μου, σας συμβουλεύω να νηστεύσετε πνευματικά και σωματικά και να προετοιμαστείτε να κοινωνήσετε των Αχράντων Μυστηρίων, να προσευχηθείτε για τους άλλους και να μοιράζεστε τα αγαθά σας με τους φτωχούς και τους απόκληρους της ζωής. Να βοηθήσετε τους Έλληνες αδελφούς μας που πιέζονται από τη φτώχεια και την οικονομική κρίση. Με την ψυχή και με όλη την ύπαρξή μας να γιορτάσουμε το «Καλοκαιρινό Πάσχα», την γιορτή της Παναγίας, και σαν τον υμνωδόν να την παρακαλέσουμε «παράκλησιν εν ταις θλίψεσιν οίδα, και των νόσων ιατρόν σε γινώσκω, και παντελή συντριμμόν του θανάτου, και ποταμόν της ζωής ανεξάντλητον, και πάντων των εν συμφοραίς, ταχινήν και οξείαν αντίληψιν». Ο υμνωδός μας υπενθυμίζει ότι οι προσευχές των Αγίων και της Παναγίας είναι βάλσαμον παρηγορίας και ανάπαυσης της ψυχής και τους σώματός μας «Μεταβολή των θλιβομένων, απαλλαγή των ασθενούντων υπάρχουσα, Θεοτόκε Παρθένε σώζε πόλιν και λαόν των πολεμουμένων η ειρήνη, των χειμαζομένων η γαλήνη, η μόνη προστασία των Χριστιανών». Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, πρεσβείαις της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσαι τον κόσμον σου και ημάς, τους αμαρτωλούς ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αμήν.

Αύγουστος 2015

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να διαβαστεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Κυριακή 26 Ιουλίου και 2 Αυγούστου 2015

No comments: