Tuesday 30 June 2020

Στο παλιό Ουαλικό παρεκκλήσι


Το κεντρικό Κοιμητήριο της πόλης Newport στο Πριγκιπάτο της Ουαλίας είναι εκείνο που ονομάζεται St. Woolos Cemetery και ιδρύθηκε το 1854. Σε αυτό βρίσκονται τέσσερα παρεκκλήσια και πολλά περίτεχνα μνημεία της πρώϊμης Βικτωριανής περιόδου.


Ένα από εκείνα είναι κι αυτό που παρουσιάζεται στην παρούσα ανάρτηση, το οποίο ονομάζεται Non-conformist (προτεσταντικό) παρεκκλήσι, κι είναι δομημένο σε Ρωμανικό αρχιτεκτονικό στυλ.


Σε επίσκεψή μας στο εν λόγω Κοιμητήριο θαυμάσαμε αυτό το εξαιρετικό οικοδόμημα, με την υπέροχη εξωτερική όψη και τα θαυμαστά σημεία του στο εσωτερικό, κάποια από τα οποία αποτυπώνονται στις εδώ δημοσιευόμενες φωτογραφίες μας.


Καθώς παρατηρήσαμε οι ίδιοι κι όπως μας διαβεβαίωσε υπάλληλος του Κοιμητηρίου, το παρεκκλήσι αυτό δεν αξιοποιείται δυστυχώς για τη λατρεία, αλλά χρησιμοποιείται σήμερα ως αποθήκη.


Πάντως, πολλά σημεία και στοιχεία του, όπως το εγγεγραμμένο σταυροειδές σχήμα, ο κωνικός του τρούλος, το κίτρινο και το μπλε χρώμα, τα όμορφα κιονόκρανα, μας θύμισαν πολύ ελληνικά και Ορθόδοξα χαρακτηριστικά.


Αυτό φυσικά μας χαροποίησε ιδιαίτερα και μας προσέφερε διαβεβαίωση για το γεγονός ότι το ελληνικό και το Ορθόδοξο πνεύμα έχουν εμπνεύσει και επηρεάσει πολύ σύνολη τη χριστιανική ιστορία και ιδιαίτερα τη χριστιανική αρχιτεκτονική.

Monday 29 June 2020

Νοσταλγική ἔκθεση φωτογραφίας


Στ ρχοντικ χωρι το νησο μας, τ Γλώσσα, παρουσιάζεται ατν τν καιρ μι πολ νδιαφέρουσα κθεση φωτογραφίας. χι τς φωτογραφίας πο λοι ξέρουμε κα μ μεγάλη εκολία παθανατίζουμε: πρόσωπα, γεγονότα, τοπία κι λλες δραστηριότητες το βίου μας. Γιατ στς μέρες μας,  που τεχνολογία μς προσφέρει χίλια δυ μέσα, στε ν φωτογραφίζουμε -ετε μ σύγχρονες ψηφιακς φωτογραφικς μηχανές, ετε μέσω το φορητο μας τηλεφώνου- χουν λείψει πι τ φιλμ τ «γυαλι» παλαιότερα, πο παιτοσαν γνώσεις κα προπάντων πομον κα καλλιτεχνία, στε ν παρουσιαστε να ποτέλεσμα τέλειο σχεδν τέλειο, πο θ μποροσε ν θεωρηθε κειμήλιο μ τ χρόνα πο θ περνοσαν.


Τέτοιες, λοιπόν, παλις κα καλλιτεχνικς φωτογραφίες,  σπρόμαυρες κα χλωμς πι π τ χρόνια πο πέρασαν, εχε τν εγένεια κα τν εαισθησία ν παρουσιάσει Πολιτιστικς Σύλλογος τς Γλώσσας στος συγχωριανούς του κι χι μόνο. Κα τς παρουσίασε π τ Δευτέρα 22 ουνίου, στε ν τς πισκεφτον ο Γλωσσιτες κα ο φίλοι κα ο πισκέπτες το χωριο ατο, γι ν ξαναζήσουν παλιές, μορφες κα πασπαλισμένες μ ερ νοσταλγία στιγμές. Ν ξανεπισκεφτον, δηλαδή,  πρόσωπα κα γεγονότα πο μπορε ν πέρασαν, μως κρυσταλλωμένος Χρόνος, πο διασώζει φωτογραφία, τος χαρίζει τ δυνατότητα ν τ νακαλέσουν μ συγκίνηση στν ψυχή τους. Κι εναι ντως να γιασμένο, φωτειν νάκλημα τς Μνήμης ατ προσπάθεια το Συλλόγου, στε ν δώσουν τ δυνατότητα στος συγχωριανούς του, ν «ξαναεπισκεφτον» -στω κα γι λίγες στιγμς, λους κείνους πο ετε ναχώρησαν π τν κόσμο ατόν, ετε τ γερατει χάραξαν πάνω στ νεανικ τους πρόσωπα τς στοιβάδες τν χρόνων πο διάβηκαν.

Καθς κλείνω ατ τ βιαστικ γραφτό μου θέλω π καρδις ν συγχαρ τν Πολιτιστικ Σύλλογο το γειτονικο μου χωριο, τν δραστήρια Πρόεδρό του, τν κ. Βιργινία Σιδέρη κα λους σους μόχθησαν ν παρουσιάσουν ατν τν ντιμη κθεση, πο καλ θ εναι ν τν παναλάβουν κα το χρόνου, φο θ πάρχουν σφαλς κι λλες κόμα φωτογραφίες, πο περιμένουν ν βγον στ φς. Λς κα θέλουν μιν κόμα πικοινωνία μ τος συγχωριανούς τους.

π. Κ.Ν. Καλλιανός

Υ.Γ. Γι περισσότερες πληροφορίες παραπέμπω τν ναγνώστη μου στν κλεκτ σελίδα: https://www.dromenatoutopoumas.gr/2020/06/e.html

Sunday 28 June 2020

Κυριακή Γ’ Ματθαίου 2020


Κοντάκιον Ἀναστάσιµον.
Ἀνέστης Σωτήρ, ἐκ τάφου Παντοδύναµε καὶ ᾍδης ἰδών, τὸ θαῦµα ἐξεπλήττετο, καὶ νεκροὶ ἀνίσταντο, καὶ ἡ κτίσις ἰδοῦσα συγχαίρει σοι, καὶ ὁ Ἀδάµ συναγάλλεται, καὶ κόσµος Σωτήρ µου ἀνυµνεῖ σε ἀεί.Ὁ Οἶκος.
Σὺ εἶ τὸ φῶς τῶν ἐσκοτισµένων, σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις πάντων καὶ ἡ ζωὴ τῶν βροτῶν καὶ πάντας συνανέστησας, τοῦ θανάτου τὸ κράτος Σωτὴρ σκυλεύσας, καὶ τοῦ ᾍδου τὰς πύλας συντρίψας Λόγε, καὶ οἱ θνητοὶ κατιδόντες τὸ θαῦµα ἐθαύµαζον, καὶ πᾶσα κτίσις συγχαίρει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, Φιλάνθρωπε. Διὸ καὶ πάντες δοξάζοµεν, καὶ ὑµνοῦµεν τὴν σὴν συγκατάβασιν, καὶ κόσµος Σωτήρ µου ἀνυµνεῖ σε ἀεί.Συναξάριον. Τοῦ Μηναίου.
Τῇ ΚΗʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τῆς εὑρέσεως τῶν τιµίων Λειψάνων τῶν Ἁγίων καὶ θαυµατουργῶν Ἀναργύρων, Κύρου καὶ Ἰωάννου.

Saturday 27 June 2020

Ποίηση Φάνη Λελεμψή - 20


Εκεί που η ιστορία συναντάται με τον λόγο, εκεί που το μυστήριο της ζωής στεφανώνει την Παιδεία, εκεί που η Πίστη διαλέγεται με την Ποίηση, εκεί βρίσκεται η λύση του γόρδιου δεσμού και η διέξοδος του είναι...


Στο σημείο εκείνο βρίσκεται ως μάρτυρας ο Άρχοντας Ποιητής του Αναπλιού, ο άξιος Δημιουργός και φίλος Φάνης Λελεμψής, για να αποτυπώσει στο λευκό χαρτί ομολογία και παράδειγμα ζωής, με στόχο την αποκάλυψη του κρυφού, γιατί «οὐ γάρ ἐστι κρυπτὸν ὃ οὐ φανερὸν γενήσεται, οὐδὲ ἀπόκρυφον ὃ οὐ γνωσθήσεται καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ» (Λουκ. 8, 17).Κάθε κρυφό σχολειό
Έχει
τη μαγεία της Ποίησης
και το μυστήριο
της Πίστης.

Friday 26 June 2020

Λύκε, λύκε...


Ναι, είναι οξυγόνο η Θεία Μεταλαβιά! Χωρίς οξυγόνο επέρχεται ασφυξία και νέκρωση. Ιδού οι νεκροζώντανοι που περιέγραψε ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιό Του. Όταν το οξυγόνο του Ζωντανού Θεού αφαιρείται απ’ την ψυχή μας, τότε όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σε μια από τις ευχές της Θείας Μεταλήψεως, θα γίνουμε βορρά στα δόντια του νοητού λύκου, δηλαδή του διαβόλου, όταν απέχουμε πολύ καιρό από την Θεία Κοινωνία …καὶ ἵνα μή, ἐπὶ πολὺ ἀφιστάμενος τῆς κοινωνίας σου, θηριάλωτος ὑπὸ τοῦ νοητοῦ λύκου γένωμαι.


Έλεγε ο Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων αυτός ο μεγάλος και ανυποχώρητος Πατέρας της Ορθοδοξίας ότι η Θείας Κοινωνία δωρήθηκε από τον Θεό στον άνθρωπο για καθημερινή συμμετοχή και κατήντησε ενιαύσιος… Δόθηκε για κάθε μέρα! Τον Άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον! Να ο Άρτος της αιωνίου Ζωής που φτάσαμε στο σημείο να λαμβάνουμε για το καλό δυο, τρείς φορές τον χρόνο… Υπό αυτήν την συχνότητα διόλου δεν ενοχλεί κάποιους αυτό το… δια νόμου αφιστάμενοι. Μα από την άλλη πως είναι δυνατόν να κηρύττεται και να διδάσκεται ότι προορισμός του ανθρώπου είναι ο αγιασμός χωρίς την αδιάλειπτη μετοχή στο μυστήριο που αγιάζει και Θεοποιεί; Και φυσικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε ως παράδειγμα κορυφαίους στις χορείες των Αγίων που μετέλαβαν μια φορά στην ζωή τους. Επειδή χρησιμοποιήθηκε πλειστάκις το παράδειγμα της άπαξ Θείας Μεταλήψεως της Αγίας Μαρίας της Αιγυπτίας, ας αναρωτηθούμε όλοι, εμείς αφενός αν έχουμε βιώσει έργω έστω και ένα δευτερόλεπτο απ τα 47 αδιάλειπτα χρόνια μετανοίας της Αγίας Μαρίας και αφετέρου όπως επισημαίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, αν η Αγία είχε ανεμπόδιστη πρόσβαση σε Άρτο Ζωής αιωνιζούσης φυσικά και δεν θα στερείτο ούτε μια μέρα των αχράντων μυστηρίων. Μια διαρκής προτροπή με την χάρη του Αγίου Θεού τούτη η εκπομπή, να σπεύδουμε στο πετραχήλι του πνευματικού και με την ευχή του να μεταλαμβάνουμε όσο πιο συχνά, θαρρούντες τω ελέει Του Φιλανθρώπου Χριστού μας.

Μόνο που σε τούτους τους καιρούς αποκτά μια αλλιώτικη διάσταση αυτή η σειρά των εκπομπών. Καθημερινά πληροφορούμαστε ότι προστίθενται ολοένα και άλλες χώρες στην «παγκόσμια γειτονιά» μας που νομοθετούν την καθολική απαγόρευση του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας. Γερμανία, Λουξεμβούργο… Μικρό κράτος θα πουν κάποιοι, ελάχιστοι εκεί οι Ορθόδοξοι… Κατ’ αρχάς έστω και ένας να στερείται το οξυγόνο αυτό της ψυχής, εμείς οι υπόλοιποι πρέπει να κλαίμε και να πονάμε όπως όταν διαβάζουμε τον βίο ενός και μόνο μάρτυρος, στο ευλογημένο συναξάρι. Για εκείνους όμως που κάπως γνωρίζουν τα της Ε.Ε., το Λουξεμβούργο δεν είναι διόλου αμελητέα μονάδα μέσα στο Ευρωπαϊκό Ενωσιακό γίγνεσθαι… Το αντίθετο μάλιστα! Είναι ακρογωνιαίος λίθος… Οπότε Γερμανία, Λουξεμβούργο… βγάλτε συμπέρασμα για που οδηγείται το πράγμα… Ένας δεσμευτικός κανονισμός αρκεί… Μη γένοιτο!

Νώντας Σκοπετέας

Thursday 25 June 2020

«Ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντός ὑμῶν ἐστιν»


Το Ινστιτούτο Ορθόδοξων Χριστιανικών Σπουδών του Κέϊμπριτζ οργανώνει προσεχώς ενδιαφέρουσα εκδήλωση  στο πλαίσιο των Ημερών Διαλόγου. Η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής:


We are pleased to announce a special Conversation Day organized jointly with our friends from the University of Saint Katherine (USK), California, on 7 July 2020, from 6.30 pm BST / 10.30 am PST. The title of the event is ‘The Kingdom of God is in our midst. Rediscovering sacred spaces past and present.’ The two speakers in conversation are Father Dragos Herescu (Principal IOCS) and Dc David-John Williams (Assistant Professor of History, USK).

This event also marks the beginning of our Institute's formal co-operation with the University of Saint Katherine - which is a nationally recognized American university founded and rooted in the life of the Orthodox Christian tradition. We very much hope to further materialize this co-operation through a jointly taught MA course and similar events in the near future.

To join the Zoom Meeting please follow this link: https://zoom.us/j/91711480845 (Meeting ID: 917 1148 0845).

Wednesday 24 June 2020

Ο Ηλίας Μηνιάτης και οι Έλληνες


Ο Κεφαλλήν Επίσκοπος Κερνίκης και Καλαβρύτων Ηλίας Μηνιάτης (1669-1714) είναι ζωντανή απόδειξη της θελήσεως των Ελλήνων του 17ου και των αρχών του 18ου αιώνα να απελευθερωθούν από τον τουρκικό βάρβαρο ζυγό και τα βάσανα που υπέστησαν για να διατηρήσουν την ταυτότητά τους.


Το ευχάριστο για την Ιστορία είναι πως διασώθηκαν ομιλίες του, τις περισσότερες από τις οποίες εκφώνησε ως Αρχιμανδρίτης στο Ναό του Αγίου Γεωργίου Βενετίας, στον οποία υπηρέτησε, πιθανόν το 1698. Σε λόγο του πανηγυρικό εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου είπε, μεταξύ άλλων: «Έως πότε, πανακήρατε Κόρη, το τρισάθλιον γένος των Ελλήνων έχει να ευρίσκεται εις τα δεσμά μιας ανυποφέρτου δουλείας; Έως πότε να του πατή τον ευγενικόν λαιμόν ο Βάρβαρος Θραξ; (Σημ. Έτσι αλληγορικά ονομάζει τον Τούρκο)... Αχ! Παρθένε! Ενθυμήσου πως εις την Ελλάδα πρότερον, παρά εις άλλον τόπον, έλαμψε το ζωηφόρον φως της αληθινής πίστεως. Το ελληνικόν γένος εστάθη το πρώτον οπού άνοιξε τας αγκάλας και εδέχθη το θείον Ευαγγέλιον,... το πρώτον οπού αντεστάθη των τυράννων, οπού με μύρια βάσανα εγύρευαν να εξερριζώσωσιν από τας καρδίας των πιστών το σεβάσμιόν σου όνομα. Τούτο έδωσε εις τον κόσμον Διδασκάλους, οι οποίοι, με το φως της διδασκαλίας των εφώτισαν τας ημαυρωμένας διανοίας των ανθρώπων... Και αν ετούται μας αι φωναί δεν σε παρακινούσι εις σπλάγχνος, ας σε παρακινήσωσι τα πικρά δακρυα, οπού μας πέφτουσιν από τα ομμάτια. Αλλά ανίσως και ετούτα δεν φθάνουσιν, ας σε παρακινήσωσιν αι φωναί και αι παρακλήσεις των αγίων σου... από όλα τα μέρη της τρισαθλίου Ελλάδος. Φωνάζουν ο Ανδρέας από την Κρήτη, ο Σπυρίδων από την Κύπρον, ο Ιγνάτιος από την Αντιόχειαν, ο Διονύσιος από τας Αθήνας, ο Πολύκαρπος από την Σμύρνην, η Αικατερίνα από την Αλεξάνδρειαν, ο Ι. Χρυσόστομος από την βασιλεύουσαν πόλιν...» (Ηλία Μηνιάτη «Διδαχαί και λόγοι», Εκδ. «Φως», 17η Εκδοση, Αθήναι 1960).

Ο Επίσκοπος Ηλίας Μηνιάτης έζησε και έγραψε για την ελευθερία των Ελλήνων πριν από τον Διαφωτισμό, του οποίου οι περισσότεροι εκφραστές έζησαν ή/και έγραψαν μετά από αυτόν, πλην του Τζον Λοκ (1632-1704). Ενδεικτικά αναφέρονται οι Ρουσώ (1712-1778), Βολταίρος (1694-1778), Καντ (1724-1804). Ο Χομπς γράφει τον «Λεβιάθαν» το 1651. Η εποχή ήταν δύσκολη μετά τον 30ετή πόλεμο (1618-1648) και την μοναρχία - απόλυτη εξουσία που κυριαρχούσε στη Γαλλία υπό τον Λουδοβίκο ΙΔ΄ (1639-1715).

Επομένως ΟΥΔΕΙΣ διαφωτισμός επηρέασε τη σκέψη του Μηνιάτη για να ζητήσει από την Παναγία ελευθερία στους Έλληνες. Η σκέψη του προερχόταν από την δική του Ελληνική  Παράδοση. Όταν μελέτησε τα έργα και τις ημέρες των αρχαίων και  μεσαιωνικών Ελλήνων δεν του χρειαζόταν τίποτε άλλο. Είναι λυπηρό ότι ξένοι ιστορικοί, μας παρατηρούν ως ανωτέρας  φυλής ανθρωπολόγοι, που έχουν να κάνουν με εμάς, τους «συμπαθείς  ιθαγενείς». Κάποιοι συμμετέχουν στην κρατική Επιτροπή για τον εορτασμό των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821. Να τους χαίρονται όσοι τους διόρισαν και όσοι τους έδωσαν παράσημα για την «προσφορά τους στον Ελληνισμό».

Ένας από αυτούς εξύβρισε τους Έλληνες, ότι επί τουρκοκρατίας ήσαν «εθελόδουλοι» και τους ξύπνησαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι άλλοι «πολιτισμένοι» και όταν ρωτήθηκε πού μπορεί ένας Έλληνας να βρει τα όσα υποστηρίζει απάντησε αόριστα «διαβάζοντας...». Ο ίδιος όμως αποδεικνύεται ότι δεν έχει διαβάσει τον Σεφέρη, πόσο μάλλον τους Μηνιάτη, Σάθα, Δέφνερ, Ζαμπέλιο, Μακρυγιάννη, Νικόδημο τον Αγιορείτη, Κοσμά τον Αιτωλό, Νεκτάριο Τέρπο...

Ο Σεφέρης στη διάλεξη που έδωσε στη Σουηδική Ακαδημία, στις 11 Δεκεμβρίου 1963, με την ευκαιρία της απονομής του βραβείου Νόμπελ λογοτεχνίας σε αυτόν, τονίζει ότι οι Έλληνες διατήρησαν τα δημοτικά τραγούδια μαζί με τους θρύλους τους, που «μας κάνουν να δούμε πως σε όλους αυτούς τους αιώνες οι ίδιες στάσεις απέναντι στον μόχθο και στον πόνο, στη χαρά στον έρωτα και στον θάνατο επαναλαμβάνονταν αδιάκοπα. Όμως συνάμα έχουν εκφράσεις τόσο φρέσκες, τόσο οριστικές, τόσο ελεύθερες και ένα μέτρο τόσο ανθρώπινο, ώστε μας δείχνουν χειροπιαστά πόσο το πνεύμα του Έλληνα μένει πάντοτε “όμοιον εαυτώ”». Το ατύχημα για τον Έλληνα είναι πως το εποικοδόμημα της χώρας  έχει δύναμη πολιτική και κοινωνική, ενώ έχει συμπλέγματα κατωτερότητας έναντι των ξένων «διανοούμενων» και έπαρση έναντι των συμπολιτών του, που πηγάζει από την ιδεολογική του τύφλωση και την γνωστική του ημιμάθεια.

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Tuesday 23 June 2020

Οἱ ψυχαναλυτικές διαστάσεις τῆς κηπουρικῆς


(Προσωπικς διαπιστώσεις)

Μνήμη  ερ προγόνων, Παναγιώτου κα Ορανίας Γιακείμ


ν κα σ λλο κείμενό μου ναφερόμουν στν μορφι πο χαρίζει στν ψυχ καλλιέργεια νς κήπου, δ θ προσπαθήσω, μ σο γίνεται λιτ τρόπο, ν κφράσω τ βιώματά μου. Βιώματα, πο ξάπαντος ποτελον κα εναι ποτέλεσματα μις μακρς νασχόλησής μου μ τ καλλιέργεια τς γς. Γιατ στ περιθώριο τν ποιμαντικν καθηκόντων τ διακόνημα ατ τς καλλιέργειας το κήπου γίνεται ατόματα γι τν ποιμένα πο πιθυμε ν τ διακονήσει,  να λλο σχολεο, που μαθητεύει: τ λλο π τ μεγαλεα το Θεο, καθς παρατηρε μ πομον κα καρτερία, ργασία κα κόπο ν μεταποιεται τ χέρσο δαφος σ μι σιωπηλ κοινωνία φυτν πο μέρα τ μέρα, στιγμ τ στιγμ αξάνονται, νθοφορον, καρποφορον, λλ κα φθίνουν, χλομιάζουν, μαραίνονται κα στ τέλος ξηραίνονται. να μεγαλεο εναι λη ατ διαδικασία πο δν περιγράφεται μ λόγια, στόσο μολογεται, γιατ καταννοε κάθε πιστός -πόσο μλλον ποιμένας- τ χέρι το Δημιουργο ν στεφανώνει τς πράξεις ατς κα σχολίες του. ντως, «ς μεγαλύνθη τ ργα Σου, Κύριε...» (Ψαλμ. 103, 24).

στόσο, δν θ πρέπει ν λησμονηθε κα λλη παράμετρος τς κηπουρικς νασχόλησης. Ατς δηλαδ πο σχετίζεται μ τν θεραπεία τς ψυχς, τν ποφόρτωσή της καί, κυρίως, τν ερήνευσή της. Γιατ καλλιέργεια ταν συνοδεύεται π τν προσευχή, τότε γίνεται δοξολογία φωτεινή, πο διανοίγει τος κλειστος τος πόρους τς ψυχς κα τς χαρίζεται φειδώλευτα τ ξυγόνο τς θείας ελογίας.


Θυμμαι δ μ συγκίνηση τν Γέροντα Μωυσ πο μς διηγετο κάποτε γι να νάρετο γιορείτη μοναχό, πο ζοσε στ Σκήτη τους κι ποος, ταν καλλιεργοσε τν κπο του,  φοροσε πάντα τ κουκούλι του, γι ν αύτοσυγκεντρώνεται κα ν μν περισπται.

Ατ τν ατοσυγκέντρωση βιώνει κι κάθε πιστς καλλιεργητής - κηπουρς μέσα στ σιωπηλ κοινωνία το κήπου του. Γιατ φοσιώνεται στ ντικείμενό του κα μ σπουδή, φιλοτιμία κι έργατικότητα προσπαθε ν καλλιεργήσει κα φροντίσει τ φυτά του. Κι εναι ναμφίβολα τούτη διακονία μάθημα θεοδίδακτο, φο μέσα π ατν τ διαδικασία πληροφορεται κα διδάσκεται να πλθος ποιμαντικν θεμάτων, πο τν ψυχωφελον κα συνάμα τν συνδράμουν. Μ λίγα λόγια, δν εναι κα μικρ τ παράδειγμα το επρεπισμο ρχικ το χωραφιο, πρν σκαφτε κα στ συνέχεια φυτευτε. Γιατ κάπως τσι συμβαίνει κα στν δια τν ψυχ το ποιμένα κα κατ᾿ πέκταση το κάθε πιστο μέλους τς νοριακς του κοινότητας. ν, δηλαδή,  τ χωράφι δν καθαριστε π τ ξεράδια, τς πέτρες κα γρια τ χόρτα, τότε δν εναι δυαντ ν γίνει τ πρτο τ βμα: τ προσεχτικ τ σκάψιμο, μ φροντίδα στε τ χμα ν γίνει πι εφορο, γι ν δεχτε τ σπόρια κα τ φυτά. Κα γι ν καταστε εφορη γ, θ πρέπει ν πομακρυνθον τυχν ρίζες πο πόμειναν στ χμα, κρυμμένα λιθαράκια, κόμα κα λειωτοι σβόλοι π χμα. (Κάπως τσι δν τ δίδαξε κι Χριστς στν ποδειγματική Του παραβολ το σπορέως; [βλ. Λκ. 8, 5-15] , γι λέμε τ πράγματα μ τ᾿ νομά τους, ν δν ρχίσει σωστ καλλιέργεια τς ψυχς, τότε εναι δύνατο ν καταστε δεκτικ τς γιοπνευματικς χάριτος).

Στ συνέχεια, φο λιπανθε κπος κι αλακιαστε, ρχίζει τ φύτεμα, πο δν εναι κα εκολη ργασία, φο παιτεται μεγάλη προσοχή, πιμέλεια κα πομονή. Τ φύτεμα κολουθε τ πότισμα, πο κι ατ χρειάζεται ν γίνει μ φροντίδα κι χι βιασύνη. Γιατ τ μέτρο πρέπει ν πρυτανεύει κα στν περίπτωση ατή, πειδ τ πότομο νερ μπορε ν καταστρέψει τ νεόφυτα. (Γι᾿ ατ κα στν πνευματικ ζω παιτεται μ προσεχτικ κα πιμελημμένο τρόπο ν προσλαμβάνουμε τ σα διδασκόμαστε κα ν τ φροντίζουμε, στε ν αξάνεται μέσα μας ρετ κα θεοσέβεια. Μόνο πο παιτεται πομον  κι χι πότομες κινήσεις. Κινήσεις, δηλαδή, πιζήμιες, πως βιασύνη κα γωνία, συνοδευμένες ξάπαντος π τ γχος ν φανομε «τος νθρώποις» τι τάχα προκόψαμε στ πνευματικά. Γιατ τότε λα καταστρέφονται). 


μως διαδικασία τς καλλιέργειας δ σταματ μ τ φύτεμα κα τν ναμον γι λήψη τν καρπν. παιτεται συνεχς πίβλεψη, στε ν φροντίζονται τ φυτά. τσι χουμε τ σκάλισμα, τ ξεφύλλισμα, τν τοποθέτηση στηριγμάτων, στε τ φυτό, καθς μεγαλώνει κα ψώνεται, ν προφυλάσσεται π τος βιαίους νέμους κα ν εναι, κατ τ δυνατ στερεωμένο κα δεμένο προσεχτικά.

Γι τν νάπτυξή του τώρα παιτεται τ πότισμα κατ τ θέρος,  τροφή του μ ζωϊκ λίπανση (κοπριά), λλ κα προφύλαξή του π τυχν σθένειες. τσι, κατ τακτ διαστήματα θειαφίζεται, γι ν πομακρύνονται τ μικρόβια. Φυσικ κάθε τόσο θ πρέπει ν «βοτανίζεται» κπος, δηλαδή, ν ποβάλλονται τ ζιζάνια, τ γριοχόρταρα, τ ποα αξάνονται μ πιθετικ τρόπο, στε ν κινδυνεύουν τ φυτ ν σθενήσουν κα ν τονήσουν μ δίδοντας καρπ στ μέλλον. Κι δ ρχεται στ νο, γι᾿ λλη μι φορά, πέροχη παραβολ το σπορέως, στν ποία πάρχουν λες ο παραπάνω ποδείξεις. ποδείξεις πο χρειάζεται ν τς ναγνώσει κάθε πιστς μ λεπτομερ τρόπο, στε ν καταστε κπος τς ψυχς του καρποφόρος κι ποροφόρος.

ταν, τώρα, τ φυτ ρχίζουν ν μεγαλώνουν χρειάζονται κα στήριγμα, γι ν μν κινδυνέψουν ν ξερριζωθον σ περίπτωση πο θ ξεσπάσει κάποια θύελλα ραγάνι, γι᾿ ατ κα φροντίζει κηπουρς ν τ προφυλάξει μ τν τρόπο ατ κα ν τ στηρίξει. Γι’ ατ διαλέγει γερ γύλα χοντρ καλάμια, στε ν δεθε τ φυτ κα ν’ ναρριχηθε κα ν «δέσουν» πι καλύτερα ο καρποί του. Κυρίως στς γγουριές, στς ντοματιές, στς φασολιές.

Εναι ντως να μεγαλεο κηπουρική, πο σ ποτοξινώνει π περιττος λογισμούς, π γχωτικς καταστάσεις κα π κάθε εδους «δαιμονίων», πο σωρηδν εσέρχονται στ νο ν σ πειράξουν... Κα τ καταφέρνουν τόσο, ταν χεις πνεμα ργίας...

π. Κ.Ν. Καλλιανός