Thursday, 18 June 2020

Μια έκκληση: Όχι σε νέο διχασμό


Η διχόνοια είναι μια βαριά ενδημική νόσος των Ελλήνων. Αυτό είναι το συμπέρασμα της μακράς ιστορικής μας εμπειρίας. Τις ένδοξες στρατιωτικές επιτυχίες κατά των Περσών ακολούθησε ο εμφύλιος Σπάρτης - Αθηνών... Την επιτυχημένη εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου ακολούθησαν οι εμφύλιες συγκρούσεις μεταξύ επιγόνων του, που έφεραν και την ρωμαιοκρατία... Το Βυζάντιο στα μέσα του 14ου αιώνα και ενώ απειλείτο από κάθε κατεύθυνση, από Τούρκους, Βούλγαρους, Σέρβους, Γενουάτες, Ενετούς, Φράγκους ξεκίνησε ο Ιωάννης Καντακουζηνός μακροχρόνιο εμφύλιο πόλεμο κατά του νομίμου αυτοκράτορα Ιωάννη Ε΄ Παλαιολόγου, με την βοήθεια τουρκικών στρατευμάτων...
           

Στους νεότερους χρόνους, κατά την Επανάσταση του 1821 οι άφθαστοι ηρωισμοί και οι στρατιωτικές επιτυχίες κινδύνευσαν να πάνε χαμένες από τη θανατηφόρα διχόνοια. Ο διχασμός των Ελλήνων στη δεκαετία του 1910-1920 προκάλεσε την Μικρασιατική καταστροφή και ο Εμφύλιος 1946-1949 έφερε την Ελλάδα σε όλους τους τομείς πολύ πίσω, σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
           
Η διχόνοια συγκλόνισε τον εθνικό μας ποιητή Διονύσιο Σολωμό, που με τους στίχους του 144-150 στον «Ύμνο εις την Ελευθερίαν», γραμμένους τον Μάϊο του 1823, όταν ξεκινούσε αυτή η κατάρα του Ελληνισμού, θέλησε να μας νουθετήσει. Τους θυμίζουμε: «Η διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή, καθενός χαμογελάει, πάρτο, λέγοντας, και συ. Κειο το σκήπτρο που σας δείχνει έχει αλήθεια ωραία θωριά, μην το πιάστε, γιατί ρίχνει δάκρυα θλιβερά. Από στόμα οπού φθονάει, Παλληκάρια, ας μην ΄πωθή, πως το χέρι σας χτυπάει του αδελφού την κεφαλή... Τέτοια αφήστενε φροντίδα, όλο το αίμα οπού χυθή για θρησκεία και για πατρίδα όμοιαν έχει την τιμή. Στο αίμα αυτό που δεν πονείτε για Πατρίδα για Θρησκειά, σας ορκίζω αγκαλιασθήτε σαν αδέλφια γκαρδιακά. Πόσον λείπει, στοχασθήτε, πόσο ακόμη να παρθή. Πάντα η νίκη αν ενωθήτε πάντα εσάς θ’ ακολουθή».
           

Μια έκκληση εν όψει της Επετείου των 200 ετών από την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Ας μιμηθούμε τους αγωνιστές στο ηρωικό τους πνεύμα, στην Πίστη τους, στις θυσίες τους και στις ικανότητές τους. Ας τους δείξουμε ότι τα παθήματά τους μας έγιναν μαθήματα και λέμε όχι στη διχόνοια. Ας υπερβούμε  διχαστικές αντιλήψεις, εγωισμούς και προκαταλήψεις. Στο 2021 θα εορτάσουμε μιαν ΕΘΝΙΚΗ επέτειο, μην την χαλάσουμε, μετατρέποντας την σε Επέτειο ιδεολογική και διχαστική. Μη δείξουμε ότι έχουμε πακτώσει τη σκέψη μας στη φυλακή του Κολοκοτρώνη, στη δολοφονία του Ανδρούτσου και στα Κόμματα με τις ξένες προς τον Ελληνισμό σημαίες και ιδέες.
           
Το 2021 δεν πρέπει να είναι μια αφορμή για μιαν ακόμη φορά οι Έλληνες να τσακωθούμε και να διχασθούμε. Η ευθύνη για το μήνυμα που θα στείλει η σημερινή επίσημη και επώνυμη Ελλάδα στους Έλληνες και στη διεθνή κοινή γνώμη είναι του Πρωθυπουργού και της Επιτροπής που όρισε, των πολιτικών αρχηγών, των πρώην Προέδρων της Δημοκρατίας, των πρώην πρωθυπουργών και αρχηγών Κομμάτων, των Πατριωτικών Συλλόγων και Πρωτοβουλιών.

Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

No comments: