Sunday, 3 September 2017

Πατριαρχικό μήνυμα για Προστασία Περιβάλλοντος

† Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕΩι ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΧΑΡΙΝ, ΕΙΡΗΝΗΝ ΚΑΙ ΕΛΕΟΣ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΠΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΙΣΕΩΣ ΚΥΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

δελφο κα τέκνα ν Κυρί, 

Χάριτι Θεο εσερχόμεθα σήμερον ες τ νέον κκλησιαστικν τος, συνεχίζοντες «δι το γαπήσαντος μς» συμμαρτυρεν κα λόγον διδόναι «περ τς ν μν λπίδος», ζντες ν κκλησί, ν Χριστ κα κατ Χριστόν, ποος πηγγείλατο ν εναι μαζί μας «πάσας τς μέρας ως τς συντελείας το αἰῶνος». 

Παρλθον εκοσιοκτ τη π τήν, συνοδικ ποφάσει, καθιέρωσιν π το Οκουμενικο Πατριαρχείου, τς ορτς τς νδίκτου ς «μέρας προστασίας το περιβάλλοντος», κατ τν ποίαν ν τ ερ Κέντρ τς ρθοδοξίας ναπέμπονται εχα κα κεσίαι «πρ τς λης δημιουργίας». σχετικ πατριαρχικ γκύκλιος κάλεσε σύμπαντα τν ρθόδοξον κα τν λοιπν χριστιανικν κόσμον, πως ναπέμπ κατ τν μέραν ατν εχαριστηρίους δεήσεις πρς τν Κτίστην τν λων δι τ «μέγα δρον τς Δημιουργίας» κα κεσίας δι τν προστασίαν ατς.

κφράζομεν τν χαρν κα τν κανοποίησιν τς μετέρας Μετριότητος δι τν πήχησιν κα τν πλουσίαν καρποφορίαν τς ν λόγ πρωτοβουλίας τς Κωνσταντινουπολίτιδος κκλησίας. νεδείξαμεν τς πνευματικς ρίζας τς οκολογικς κρίσεως κα τν νάγκην μετα-νοίας κα πανιεραρχήσεως τν ξιν το συγχρόνου νθρώπου. βεβαιώθη, τι κμετάλλευσις κα καταστροφ τς κτίσεως ποτελον διαστρέβλωσιν κα κακν λλοίωσιν το χριστιανικο θους κα χι ναγκαίαν συνέπειαν τς βιβλικς ντολς «αξάνεσθε κα πληθύνεσθε…», τι ντιοικολογικ συμπεριφορ εναι προσβολ το Δημιουργο κα θέτησις τν ντολν Του, κα τι λειτουργε κατ το ληθος προορισμο το νθρώπου. Δν εναι δυνατν ν πάρξ βιώσιμος νάπτυξις ες βάρος τν πνευματικν ξιν κα το φυσικο περιβάλλοντος. 

γία το Χριστο Μεγάλη κκλησία προέβαλε κα προβάλλει τ οκοφιλικν δυναμικν τς ρθοδόξου μν πίστεως, ναδεικνύουσα τν εχαριστιακν χρσιν τς κτίσεως, τν λειτουργίαν το πιστο ς «ερέως» τς Δημιουργίας,  ποος διαλείπτως ναφέρει ατν ες τν Κτίστην τν πάντων, κα τν νυπέρβλητον ξίαν το σκητικο πνεύματος, ς ντιδότου κατ το συγχρόνου εδαιμονισμο. ντως, σεβασμς τς δημιουργίας νήκει ες τν πυρνα τς ρθοδόξου παραδόσεως. 

Προκαλε διαιτέραν νησυχίαν τ γεγονς τι, ν εναι βέβαιον τι οκολογικ κρίσις συνεχς πιτείνεται, νθρωπότης, ν νόματι τς οκονομικς ναπτύξεως κα τν τεχνολογικν φαρμογν, κωφεύει ες τς πανταχόθεν κκλήσεις πρς ριζικν λλαγν συμπεριφορς πέναντι ες τν κτίσιν. Εναι προφανς τι προϊοσα λλοίωσις το φυσικο περιβάλλοντος ποτελε συνέπειαν νς συγκεκριμένου προτύπου οκονομικς ναπτύξεως, τ ποον διαφορε δι τς ντιοικολογικς πιπτώσεις του. Τ βραχυπρόθεσμα φέλη π τν νοδον το βιοτικο πιπέδου ες ρισμένας περιοχς τς φηλίου, πλς πικαλύπτουν τν λογίαν τς κμεταλλεύσεως κα συλήσεως τς δημιουργίας. οκονομικ δραστηριότης, ποία δν σέβεται τν οκον τς ζως, εναι οκο-ανομία κα χι οκο-νομία. κρατος οκονομισμς τς παγκοσμιοποιήσεως συμπορεύεται σήμερον μ τν λματώδη νάπτυξιν τς πιστήμης κα τς τεχνολογίας, ποία, παρ τ πολλ εεργετήματά της, συνοδεύεται π παρσιν ναντι τς φύσεως κα δηγε ες ποικιλομόρφους κμεταλλεύσεις ατς. σύγχρονος νθρωπος γνωρίζει, λλ δρ ς ν μ γνώριζε. Γνωρίζει τι φύσις δν ατοανακαινίζεται ες τ διηνεκές, διαφορε μως δι τς ρνητικς συνεπείας το «τεχνοπωλίου» δι τ περιβάλλον. Ατ τ ντως κρηκτικν μγμα το κράτου οκονομισμο κα το πιστημονισμο, τοι τς περιορίστου μπιστοσύνης ες τν δύναμιν τς πιστήμης κα τς τεχνολογίας, πιτείνει τος κινδύνους δι τν κεραιότητα τς δημιουργίας κα δι τν νθρωπον. 

γία κα Μεγάλη Σύνοδος τς ρθοδόξου κκλησίας, σοφς κα σαφς κατωνόμασε τος κινδύνους τς «διονομίας τς οκονομίας», τς ατονομήσεως ατς π τς ζωτικς νάγκας το νθρώπου, α ποαι πηρετονται μόνον ντς βιωσίμου φυσικο περιβάλλοντος, κα προέτεινε μίαν οκονομίαν «τεθεμελιωμένην ες τς ρχς το Εαγγελίου» κα τν ντιμετώπισιν το συγχρόνου οκολογικο προβλήματος «π τ βάσει τν ρχν τς χριστιανικς παραδόσεως». παράδοσις τς κκλησίας παιτε, νώπιον τν συγχρόνων πειλν, «ριζικν λλαγν νοοτροπίας κα συμπεριφορς» πέναντι ες τν κτίσιν, πνεμα σκητισμο, «λιγαρκείας κα γκρατείας», ναντι τς «πληστίας», τς «θεοποιήσεως τν ναγκν κα τς κτητικς στάσεως». γία κα Μεγάλη Σύνοδος νεφέρθη μετ᾿ μφάσεως κα ες τς «κοινωνικς διαστάσεις κα τς τραγικς πιπτώσεις τς καταστροφς το φυσικο περιβάλλοντος». 

κολουθοντες τς ποφάσεις τς Συνόδου ταύτης, πογραμμίζομεν, ες τν παροσαν γκύκλιόν μας, τν στενν συνάφειαν τν περιβαλλοντικν κα τν κοινωνικν προβλημάτων κα τν κοινν ρίζαν ατν ν τ χωρς Θεν «φρονι καρδί», ν τ πτώσει κα μαρτί, ν τ κακ χρήσει τς θεοσδότου λευθερίας το νθρώπου. Τς καταστροφς τς φύσεως κα τς κοινωνίας προηγεται πάντοτε μία σωτερικ «νατροπ τν ξιν», μία πνευματικ κα θικ καταστροφή. ταν τ χειν κυριεύσ τν νον κα τν καρδίαν μας, τότε στάσις μας τόσον ναντι το συνανθρώπου, σον κα πρς τν κτίσιν, εναι ναποφεύκτως κτητικ κα νοίκειος. Τ «σαπρν δένδρον» ποιε, κατ τ Βιβλικόν, πάντοτε «καρπος πονηρούς». 

Τονίζομεν, ντιστοίχως, τι κα σεβασμς πρς τν κτίσιν κα πρς τν νθρωπον χουν τν ατν πνευματικν πηγν κα φετηρίαν, τν ν Χριστ δηλαδ νακαίνισιν το νθρώπου κα τν κεχαριτωμένην λευθερίαν του. ς καταστροφ το περιβάλλοντος κα κοινωνικ δικία συμπορεύονται, τσι κα οκοφιλικ συμπεριφορ κα κοινωνικ λληλεγγύη εναι διαίρετοι.

Εναι ατονόητον, τι δι τν ντιμετώπισιν τς συγχρόνου πολυδιαστάτου κρίσεως το νθρώπου, το πολιτισμού του κα το οκου του, παιτεται πολύπλευρος κινητοποίησις κα κοιν προσπάθεια. πως λα τ μεγάλα προβλήματα, οτω κα α σοβοσαι λληλοπεριχωρούμεναι κρίσεις το φυσικο περιβάλλοντος κα τς κοινωνίας, εναι δύνατον ν ντιμετωπισθον χωρς τν διαχριστιανικν κα διαθρησκειακν συνεργασίαν.  διάλογος εναι δ πρόσφορος χρος δι ν ναδειχθον α πάρχουσαι οκοφιλικα κα κοινωνικα παραδόσεις, δι οκολογικν κα κοινωνικν εαισθητοποίησιν, καθς κα δι ποικοδομητικν κριτικν τς ποκλειστικς τεχνολογικς κα οκονομικς προόδου κα τν τομοκεντρικν κα κοινωνιοκρατικν προτύπων, ες βάρος τς κτίσεως κα το πολιτισμο το προσώπου. 

Κατακλείοντες, πογραμμίζομεν κα πάλιν τ διαίρετον το σεβασμο πρς τν δημιουργίαν κα πρς τ νθρώπινον πρόσωπον, καλομεν πάντας τος νθρώπους καλς θελήσεως ες τν καλν γνα δι τν προστασίαν το φυσικο περιβάλλοντος κα τν δραίωσιν τς λληλεγγύης, κα δεόμεθα πρς τν γαθοδότην Κύριον, πρεσβείαις τς Παναγίας τς Παμμακαρίστου, ν χαρίζ ες τ τέκνα ατο «κασιν καρδίας πρ πάσης τς κτίσεως» κα «παροξυσμν γάπης κα καλν ργων».

βιζ’ Σεπτεμβρίου α’
Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος
διάπυρος πρς Θεν εχέτης πάντων μν

No comments: