Thursday, 14 September 2017

Διεθνές Συνέδριο για την Ποιμαντική της Υγείας

4ο Διεθνές Συνέδριο τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου
γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας

11-15 Ὀκτωβρίου 2017
Ῥόδος


Ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, μέ τήν εὐλογία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου, ἀποφάσισε τή διεξαγωγή τοῦ 4ου Διεθνοῦς Συνεδρίου τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας. Τό 4ο αὐτό Συνέδριο θά διεξαχθεῖ σύν Θεῷ ἀπό 11ης ἕως 15ης Ὀκτωβρίου 2017 στή Ῥόδο.

Τό θέμα τοῦ Συνεδρίου εἶναι:

«Ἀναθερμαίνοντας τήν λπίδα: Ἀνακαλύπτοντας τήν ἐλπίδα στίς δυσχέρειες τῆς ζωῆς». 

Τό θέμα αὐτό προέκυψε ἀπό τή διαπίστωση ὅτι ὁ σημερινός ἄνθρωπος, περισσότερο ἀπό ποτέ στή σύγχρονη ἱστορία, βρίσκεται σέ βαθειά ἀπόγνωση καί πάσχει ἀπό ἔλλειψη νοήματος. Γιά τόν λόγο αὐτό, δέν βρίσκει τίς δυνάμεις νά ἀντιμετωπίσει -καί νά ἀνακάμψει ἀπό- τίς  διάφορες δυσκολίες πού παρουσιάζονται στή ζωή του. Συνάμα, ἡ ἀντιμετώπιση αὐτῶν τῶν δυσκολιῶν περιπλέκεται, καθώς ὑπάρχει μέν μεγάλη συστοίχηση πρός τήν ἔννοια τῆς ἐλπίδας, σέ ἀντίθεση ὅμως πρός τόν τρόπο πού αὐτή κατανοεῖται στήν Ὀρθόδοξη ἀνθρωπολογία καί ἐκφράζεται στήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας.

Προσκεκλημένοι στό Συνέδριο εἶναι ἐκπρόσωποι τῶν Μητροπόλεων πού ἀνήκουν πνευματικά καί διοικητικά στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ἁπανταχοῦ της Γῆς, τῶν ἄλλων Πατριαρχείων, τῶν Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, τῶν Ὀρθοδόξων Θεολογικῶν Σχολῶν καί Ἐκκλησιαστικῶν Ἀκαδημιῶν τῆς Ἑλλάδος καί τοῦ ἐξωτερικοῦ, τῶν ἄλλων Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν, καί διεθνεῖς ὀργανώσεις,  ἰατροί, νοσηλευτές, καθώς καί ἄλλοι σχετιζόμενοι μέ τή διακονία καί τή φροντίδα τοῦ ἀσθενοῦς στόν εὐαίσθητο τομέα τῆς Ὑγείας.

Tό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο διεξάγει ἕνα Συνέδριο κάθε τρία χρόνια (2008, 2011, 2014), πού διοργανώνεται ἀπό τό Πατριαρχικό Δίκτυο γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας. Τά Συνέδρια αὐτά δίνουν τήν κατάλληλη εὐκαιρία στίς τοπικές Ἐκκλησίες καί τούς ἐπιστήμονες καί ἐπαγγελματίες διεθνῶς πού διακονοῦν τόν ἄρρωστο, νά ἀνταλλάσσουν τίς ἐμπειρίες τους καί νά συζητοῦν τίς δυσκολίες πού ἀντιμετωπίζουν. Ἐπιπλέον, τά Συνέδρια αὐτά ἀποτελοῦν τό ἔρεισμα καί τό ἐφαλτήριο ἀπό τό ὁποῖο οἱ Ἱ. Μητροπόλεις καί οἱ ἐπιστήμονες καί ἐπαγγελματίες τῆς Ὑγείας μποροῦν νά ὀργανώνουν παρόμοιες ἐπιμορφωτικές ἐκδηλώσεις καί προγράμματα.

Ομιλίες - Ομιλητές
      
Ἐναρκτήρια  Ὁμιλία: Μιά Ἀνατομία τῆς Ἐλπίδας
- Σταῦρος Ζουμπουλάκης,
Πρόεδρος τοῦ Ἐφορευτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐθνικῆς Βιβλιοθήκης τῆς Ἑλλάδος

«Ἡ γάρ δύναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται»
- π. Γεώργιος Παρσένιος,
Ἀναπληρωτής Καθηγητής Ἑρμηνείας τῆς Καινῆς Διαθήκης, Πανεπιστήμιο Princeton, ΗΠΑ 

Ὅταν ὁ Θεός σιωπᾶ
- Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Τύμπας,
Ἱ. Ναός Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ, Gospel Oak, London, Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας, Δρ Ψυχαναλυτικῶν Σπουδῶν

«Μόνος εἰμί ἐγώ» - Μοναξιά στή ζωή καί τήν ἀρρώστια
- Πρωτοπρ. Σταῦρος Κοφινᾶς,
Συντονιστής τοῦ Δικτύου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου γιά τήν Ποιμαντική Διακονία στόν Χῶρο τῆς Ὑγείας

Παρατεταμένη νοσηλεία
- Σεβ. Μητροπολίτης Βελγίου κ. Ἀθηναγόρας

Ἀπό τό σκοτάδι στό φῶς - Ἡ ἐλπίδα στήν ψυχική διαταραχή
- Πρωτοπρ.  Βασίλειος Θερμός,
Ἱ.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν Σχηματαρίου, Ἱ. Μητρόπολη Θηβῶν καί Λεβαδείας, Ἐπίκουρος Καθηγητής Ποιμαντικῆς, Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, Παιδοψυχίατρος

Ὑπάρχει ἐλπίδα γιά τούς νέους;
- Σεβ. Μητροπολίτης Δαρδανελλίων κ. Νικήτας,
Διευθυντής τοῦ ἐν Berkeley Η.Π.Α. Πατριαρχικοῦ Ὀρθοδόξου Ἰνστιτούτου «Πατριάρχης Ἀθηναγόρας», Πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς ἐπί τῆς Νεότητος τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου

- Κατερίνα Πεκρίδου,
Ὑπεύθυνη τοῦ Γραφείου Διαλόγου τοῦ Συμβουλίου Εὐρωπαϊκῶν Ἐκκλησιῶν (Κ.Ε.Κ.)

Διακονώντας  ἄτομα πού βρίσκονται στό περιθώριο τῆς ζωῆς
- Ἀρχιμ. Χρύσανθος Παπαποστόλου,
Ἱ. Ναός Ἁγ. Γεωργίου, Χαλάνδρι, Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν, Διευθυντής τοῦ Ἱδρύματος Ψυχοκοινωνικῆς Στήριξης «Διακονία» τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν

- Ἀθηνᾶ Μαρούδα-Χατζούλη,
Ἐπίκουρη Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Τμῆμα Ἐπικοινωνίας καί Μ.Μ.Ε., Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν

Σύγχρονη δουλεία καί μετανάστευση
-Ἡ ἐλπίδα στόν τρόμο τοῦ πολέμου
Πρωτοπρ. Bassam Nassif,  
Ἀναπληρωτής Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Πανεπιστήμιο τῆς Balamand, Λίβανος.
-Παραβιάσεις σχετικά μέ τήν προστασία παιδιῶν καί οἱ προκλήσεις στήν Λέσβο (Βίντεο)
Jacqueline Bhabha, Βασιλεία Διγιδίκη
-Δράσεις ὑγείας γιά τίς ἀνάγκες τῶν Προσφύγων/Μεταναστῶν
Παρασκευή  Φελέκη,
Τομεάρχης Νοσηλευτικῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ

«Ἴασαί με, Κύριε, ὅτι ἐταράχθη τά ὀστᾶ μου, καί ἡ ψυχή μου ἐταράχθη σφόδρα» -  Ἀντιμετωπίζοντας τίς χρόνιες παθήσεις
- Anne Vandenhock,
Καθηγήτρια Ποιμαντικῆς τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Πανεπιστημίου τῆς Λουβαίν, Βελγίου  

«Καί οἱ κωφοί ἀκούουσι» - Διακονώντας τούς κωφούς
- Πρωτοπρ.  Σπυρίδων Καλαϊτζόγλου,
Ἱ. Ναός «Παναγία ἡ Ἀχειροποίητος», Ἱ. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης 

Ὅταν ἡ μητέρα ἀσθενεῖ 
- (Μητέρα - Σύζυγος)  Μάρη Κουτούζου
- (Σύζυγος - Πατέρας) Πρωτοπρ. Νικόλαος Κουτοῦζος  
- (Θυγατέρα) Γιούλη Κυριαζῆ  

Πνευματική διάσταση καί βιωσιμότητα ἐν μέσῳ κοινωνικῶν προκλήσεων
- Σεβ. Μητροπολίτης Καμερούν κ. Γρηγόριος
- Σταῦρος Σ. Φωτίου,
Καθηγητής στό Τμῆμα Ἐπιστημῶν τῆς Ἀγωγῆς, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Ἡ ἀπογοήτευση τῶν θεραπόντων: διαχείριση προβλημάτων καί διέξοδοι
- Σεβ. Μητροπολίτης Ἀλεξανδρουπόλεως κ. Ἄνθιμος
- Δημήτρης Κυριαζῆς
Ψυχίατρος-Παιδοψυχίατρος, Ψυχαναλυτής, Ψυχοθεραπευτής, τ. Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ψυχαναλυτικῆς Ψυχοθεραπείας,  Ἱδρυτικό Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ἑταιρείας Ὁμαδικῆς Ἀνάλυσης καί Οἰκογενειακῆς Θεραπείας

Παρουσιάσεις Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Προγραμμάτων
St. Sampson Medical Clinic, Holy Trinity Greek Orthodox Church, Nashville, TN, USA   
Dr. Jim Gore     
- ΕΔΑΝΙ : Ἐθελοντική Διακονία Ἀσθενῶν, Ἱ. Ἀρχιεπισκοπή Ἀθηνῶν
Πρωτοπρ.  Βασίλειος Κοντογιάννη

No comments: