Sunday, 28 July 2013

Εγκύκλιος Δεκαπενταυγούστου

Εγκύκλιο Γράμμα του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων & Μ. Βρετανίας κ. Γρηγορίου
 με την είσοδό μας εις τον Δεκαπενταύγουστο

Προς τους Άρχοντες και τον Λαό της βιβλικής αυτής Επαρχίας του
Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως.

Αγαπητοί μας εν Κυρίω και τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,
Μας καλεί και πάλιν η Μάνα Εκκλησία να γιορτάσουμε την Κοίμηση της Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και Μητέρας του Θεού ημών. Τα Γεγονότα που συνδέονται με την ζωή των Αγίων, είναι γεγονότα χαράς, ιερής περισσυλογής, είναι ευκαιρίες προσευχής και δοξολογίας του εν Τριάδι προσκυνουμένου και δεδοξασμένου Θεού.

          Ο μήνας Αύγουστος είναι μήνας ξεχωριστός για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας γιατί μνημονεύουμε δυο μεγάλα, κοσμοϊστορικά Γεγονότα.

Το πρώτο, είναι η εορτή της Μεταμορφώσεως του Χριστού, ένα γεγονός που συνδέεται άρρηκτα και υπαρξιακά με την άμωμη πίστη μας γιατί μας υπενθυμίζει την δική μας μεταμόρφωση, την δική μας αλλαγή, την δική μας άρρηκτη σχέση με τον Σωτήρα Χριστό. Ο υμνωδός της Εκκλησίας μας υπενθυμίζει: “Τὴν τῶν βροτῶν ἐναλλαγήν, τὴν μετὰ δόξης σου Σωτήρ, ἐν τῇ δευτέρᾳ καὶ φρικτῇ, τῆς σῆς ἐλεύσεως δεικνύς, ἐπὶ τοῦ ὄρους Θαβὼρ μετεμορφώθης, Ἠλίας καὶ Μωσῆς συνελάλουν σοι, τοὺς τρεῖς τῶν Μαθητῶν συνεκάλεσας, οἳ κατιδόντες Δέσποτα τὴν δόξαν σου, τῇ ἀστραπῇ σου ἐξέστησαν, ὁ τότε τούτοις, τὸ φῶς σου λάμψας, φώτισον τὰς ψυχὰς ἡμῶν” (ύμνος Μεταμορφώσεως).

Το Γεγονός της Μεταμορφώσεως του Χριστού αναφέρεται από τους Ιερούς συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, σαν θαύμα που έγινε στο όρος Θαβώρ και φανέρωσε τα μεγαλεία της θεότητος του Χριστού και οι τρεις μαθητές μαζί με τους θεόπτες προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, τον Μωϋσή και τον Ηλία, εγεύθηκαν το θείο φως και τις άκτιστες ενέργειές Του, όντες ακόμη ντυμένοι με την ανθρώπινη σάρκα και συνδεδεμένοι με τα γήινα πράγματα. Δικαιολογημένα οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί γιορτάζουμε πανηγυρικά το Γεγονός και θεολογούμε μετά προσευχής και χαράς και ιεράς προσδοκίας γιατί ο Θεάνθρωπος κατ’ αυτόν τον τρόπο, αποκάλυψε την θεότητά Του και μας δίδαξε ότι και μεις θα γίνουμε κοινωνοί και συμμέτοχοι των δωρεών της ουρανίου δόξης και τιμής που ο ίδιος υποσχέθηκε σε όσους Τον πιστεύσουν και γίνουν μέλη της Εκκλησίας Του και κληρονόμοι της ουρανίου Βασιλείας Του.

Το δεύτερο Γεγονός, είναι η εορτή της Κοιμήσεως της Παναγίας. Το Γεγονός της ανόδου της Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας στους ουρανούς, συνοδεύεται με παράκληση-προσευχή εκτενή, χαροποιό και ελπιδοφόρο βεβαιότητα στη δύναμη της πίστεως στον Χριστό και την υπαρξιακή σχέση των ζώντων και των κεκοιμημένων με τον Δημιουργό τους.

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μήνας που διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στη ζωή και την Εκκλησία των Ορθοδόξων Χριστιανών, και μάλιστα των Ελλήνων, οι οποίοι εορτάζουν περιχαρώς την Κοίμηση της Θεοτόκου. Εξυμνούν με χαρμολύπη το γεγονός του θανάτου, το οποίο δοκιμάζει όχι μόνον η φύση και η αμαρτωλή και πεπτωκυία ανθρωπότητα, αλλά, το δοκιμάζουν και οι Άγιοι, όπως η Παναγία Μάνα του Θεανθρώπου Χριστού.

Οι Ιερές Παρακλήσεις του Δεκαπενταύγουστου είναι μοναδικά, ανεπανάληπτα πνευματικά δημιουργήματα, είναι ποιήματα θρησκευτικά που ευωδιάζουν το άρωμα της πίστεως στον Θεό και της ιερής ελπίδος ότι Αυτός και ακούει και δέχεται και απαντά στους στεναγμούς της καρδίας και τις κραυγές της ανθρώπινης αδυναμίας και αμαρτωλότητος. Μας θυμίζουν ότι η Μάνα του Χριστού είναι η ακαταίσχυντος προστασία των Χριστιανών, “ἡ ἀμετάθετος μεσιτεία πρός τόν Ποιητή”, είναι η παράκληση στις θλίψεις και ιατρός των νόσων και των συμφορών του βίου “ταχινή καί ὀξεῖα ἀντίληψις”. Οι μεσιτείες και οι πρεσβείες των Αγίων για το ανθρώπινο Γένος, είναι μέρος-χώρος του ιερού και του αγίου, στο οποίο κατά χάριν μετέχουν οι φίλοι του Θεού, όπως η Παναγία, που αξιώθηκε να δεχθεί στα αγιασμένα σπλάχνα της την Θεότητα και κατά τρόπον μυστικό και υπέρ-λόγον να μπει ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, όπως μας διδάσκει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: “Καὶ ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας” (Ἰωάν. α’ 14).

Σ’ αυτήν την δόξα και την χάρη συμμετέχουμε και μεις που έχουμε το προνόμιο να δεχθούμε και να κληρονομήσουμε το Μήνυμα του Ευαγγελίου, το Μήνυμα της χαράς της εν νεκρών Αναστάσεως του Χριστού, την οποία πρώτη εδέχθη και υπαρξιακά εγεύθη η Παναγία Μάνα Του, της οποίας αυτές τις μέρες γιορτάζουμε, οι ανά την οικουμένη Χριστιανοί, την Κοίμηση, την ιερή ανάβασή της στους ουρανούς.

Η Μάνα Εκκλησία, αγαπητοί μας αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, μας θυμίζει την αγάπη του Θεού προς τα δημιουργήματά Του και λατρευτικά μας καλεί να συνοδεύσουμε την Παναγία Θεοτόκο, πορευομένη στους ουρανούς. Έτσι έπραξαν οι άγγελοι, και οι ιεροί Απόστολοι, οι οποίοι, από τα πέρατα της οικουμένης,  κατέφυγαν στη Γεθσημανή για να λάβουν την ευχή και της ευλογία της. Μαζί τους δε  και μεις, ιεροπρεπώς να καταφύγουμε στον Σωτήρα και Λυτρωτή της ανθρωπότητος, Θεάνθρωπο Χριστό, να καταθέσουμε τις προσευχές και τα αιτήματά μας ως θυμίαμα ευωδίας πνευματικής και να ζητήσουμε να μας κάμει κοινωνούς της δόξας και της Βασιλείας Του. Να παρακαλέσουμε την Παναγία να προσεύχεται για μας, να ειρηνεύει την ψυχή μας και να μας ελαφρώσει από τις μέριμνες του βίου, ιδιαίτερα τούτη την περίοδο που η ανεργία και η οικονομική κρίση δέρνουν πολλές χώρες και λαούς και δημιουργούν σύγχυση και ανασφάλεια στην κοινωνία, στις οικογένειες, στους νέους ανθρώπους, οι οποίοι προσπαθούν να φτιάξουν τη ζωή τους και να δημιουργήσουν ένα καλύτερο, πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό και πιο ανθρώπινο μέλλον.

Συ, Παναγία Δέσποινα του κόσμου, παρακάλεσε τον Μονογενή Υιό σου για την ειρήνη του σύμπαντος κόσμου, για την οικογένεια, για τα παιδιά, για τους αρρώστους και τους φτωχούς, για κείνους που στερούνται τα στοιχειώδη αγαθά της ζωής, για τους εμπόλεμους, τους αιχμαλώτους και τους αγνοουμένους. Φώτισε τους Άρχοντες και τους λαούς να έχουν υπομονή, να καλλιεργούν την δικαιοσύνη, την ομόνοια, την ειρήνη, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, να προστατεύουν τους αδυνάτους και να στηρίζουν τα ορφανά και τις χήρες και όλους εκείνους που καταφεύγουν κοντά σου για να εύρουν ανάπαυση και παρηγορία και απάντηση μητρική στα αιτήματα και τις καθημερινές ανησυχίες τους. Οδήγησε τους ανθρώπους να εμπιστεύονται τη ζωή τους στο Μονογενή σου Υιο που έφερε στη γη το Μάννα του Ουρανού και το Ευαγγέλιο της θείας Αγάπης και φιλανθρωπίας για να μας επανενώσει με τον Πατέρα και Δημιουργό μας.

Υπενθυμίζουμε πατρικά και αδελφικά στους Ορθοδόξους Χριστιανούς να καταφύγουν στην Εκκλησία, να ψάλλουν τις Ιερές Παρακλήσεις και με όλη την ψυχή τους να ζητούν βοήθεια και παρηγορία από την Παναγία Θεοτόκο, η οποία πάντα ακούει και δέχεται τα δάκρυα και τις δεήσεις μας και γοργά και πάντοτε τις μεταφέρει μητρικά στον Θρόνο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Να ετοιμαστούμε σωματικά και ψυχικά να εορτάσουμε το καλοκαιρινό Πάσχα των Ορθοδόξων με τη συμμετοχή μας στις Παρακλήσεις, με τον εκκλησιασμό, με την ταπεινή και θεοπρεπή μας προσευχή, τη νηστεία, την προετοιμασία και την συμμετοχή μας στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και της παγκόσμιας χαράς των Αγίων τούτων Ημερών του Δεκαπενταύγουστου.

Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του ζώντος, διά πρεσβειών της Κυρίας Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου, ελέησε και σώσε πάντας ημάς και τον Λαόν σου, ως μόνος αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αμήν.
Δεκαπενταύγουστος 2013

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων & Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

No comments: