Saturday, 5 July 2014

Εγκύκλιος για τα Σχολεία


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Στους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, Αξιοτίμους Προέδρους και τα Μέλη των Εκκλησιαστικών Επιτροπών και τους Δασκάλους και τους Γονείς των Ελληνικών Παροικιακών Σχολείων της Ομογένειας Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,
       
Με την βοήθεια του Αγίου Θεού και με την δική σας ενεργουμένη συμβολή ολοκληρώθηκαν κι εφέτος οι εργασίες των Ελληνικών Σχολείων της Ομογένειας Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας.  Τα Ελληνικά και Κατηχητικά Σχολεία διακόπτουν τα μαθήματά τους για τις καλοκαιρινές διακοπές. Απευθύνουμε, λοιπόν, την παρούσα για να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες και την ευαρέσκεια και ημών προσωπικώς και της καθ’  ημάς Ιεράς Αρχιεπισκοπής για την αφοσίωση, τον ζήλο, την αγάπη και το ειλικρινές ενδιαφέρον που έχετε δείξει ώστε τα Σχολεία μας αυτά να λειτουργήσουν αποδοτικά και χωρίς προβλήματα το σχολικό αυτό έτος 2013-2014.


Θα θέλαμε επίσης με την ευκαιρία του τέλους της σχολικής χρονιάς να επιστήσουμε την προσοχή όλων σας, στην παρατηρούμενη συνεχώς συρρίκνωση του αριθμού των παιδιών σχολικής ηλικίας που φοιτούν στα Σχολεία της Ομογένειας. Και η συρρίκνωση αυτή προβάλλει απειλητικά τον τεράστιο κίνδυνο αφελληνισμού των νεωτέρων γενεών της Ομογένειάς μας και την σταδιακή αλλά μόνιμη πια απορρόφησή τους στην αδηφάγο χοάνη της χώρας αυτής της Παροικίας μας.

Ένας κίνδυνος, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα, όπως όλοι πρέπει να γνωρίζουμε, ότι και ο Ελληνισμός του 19ου αιώνα είχε πλήρως απορροφηθεί από την φιλοξενούσα κοινωνία και χάθηκε για πάντα ως Ομογένεια, λόγω ακριβώς της ελλείψεως Ελληνικών Σχολείων.

Γι’ αυτό και καλούμε όλους και όλες σας, ο καθένας και η καθεμία σας να αναλάβετε μια οργανωμένη και έντονη σταυροφορία ώστε να μην υπάρξει παιδί σχολικής ηλικίας σε οικογένεια Ελληνικής και Ορθοδόξου καταγωγής που να μην φοιτά στο πλησιόχωρο στο σπίτι του Ελληνικό Σχολείο. Και θα το κατορθώσετε αυτό με προσωπικές επισκέψεις και με πειθώ να εξηγήσετε στους γονείς ότι η εκμάθηση και της  Ελληνικής Γλώσσας και της Ορθοδόξου παραδόσεως εγγυάται ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά τους. Παράλληλα, όμως, κρατά δεμένα τα παιδιά με την οικογένειά τους, με την γενέτειρα των γονιών και των προγόνων τους, με την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και με τον αθάνατο Ελληνικό μας Πολιτισμό.


Με την ευκαιρία, επίσης, αυτή, σας υπενθυμίζουμε ότι στο Λονδίνο λειτουργούν σήμερα και τρία ημερήσια Ελληνικά Σχολεία. Εκείνο της Ελληνικής Πρεσβείας (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο) και τα δύο Ομολογιακά μας Σχολεία, εκείνο στο Thornton Heath Croydon του ‘’Αγίου Κυπριανού’’ (Δημοτικό), και εκείνο στο Βόρειο Λονδίνο Finchley του ‘΄Αγίου Ανδρέα’’ (Γυμνάσιο). Σας συμβουλεύουμε δε πατρικά να εκμεταλλευτείτε αυτή τη μοναδικής σημασίας ευκαιρία που σας δίνεται να εγγράψετε τα παιδιά σας στο πιο προσιτό σ’ εσάς  από τα τρία αυτά Εκπαιδευτήρια, η φοίτηση στα οποία είναι μάλιστα, εντελώς δωρεάν.

Να μην λησμονείτε δε ότι εκεί που δεν υπάρχει Ελληνικό Σχολείο και Ελληνικός Ορθόδοξος Ναός, η Ομογένεια στην Αποδημία είναι καταδικασμένη να φθίνει σταδιακά, αλλά μόνιμα. Κάτι, δηλαδή, απευκταίο για όλους μας. Ταυτόχρονα, όμως, να μην ξεχνάτε ότι ο τακτικός εκκλησιασμός των παιδιών, μαζί με τους γονείς και όπου τούτο είναι, δυνατό και με τους δασκάλους τους, εγγυάται την καλύτερη δυνατή ασφάλεια για ένα μέλλον Ελληνοχριστιανικό, που θα τα κρατήσει άρρηκτα δεμένα με τις ρίζες μας.

Ευχόμενοι δε σ’ εσάς και τους Συνεργάτες σας καλό καλοκαίρι, υγεία και δύναμη ώστε με ζήλο και αφοσίωση αν δουλέψετε για την αναβάθμιση ποιοτικά    και ποσοτικά των σχολικών μας μονάδων, διατελούμε μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Ιούνιος 2014

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

No comments: