Monday, 24 May 2021

Μιά ἀξιομνημόνευτη ἐπιστολή

 
Στ Μνήμη το Γιατρο Εσταθίου Βλουχάκη
 

Στ ρχεο το Μητροπολίτη Κορυτσς Ελογίου Κουρίλα, το Λαυριώτου, σώζεται μεταξ τν λλων κα τ ντίγραφο τς παρακάτω πιστολς, πο στειλε λόγιος εράρχης στὸν είμνηστο Γιατρ Εστάθιο Βλουχάκη, πο τν φιλοξένησε στ σπίτι του.
 
Σύμφωνα δ μ τ σα μο νάφερε ρχιερατικός μας πίτροπος π. Νικόλαος Κασσανδριανός, Κορυτσς λθε τν Σεπτέμβριο το 1959 στ Σκόπελο, γι ν δε ν πάρχουν γνωστα χειρόγραφα το Σκοπελίτη λογίου Καισαρίου Δαπόντε. Μάλιστα, τν καιρ κενον βρίσκονταν στ Σκόπελο γι ποιμαντικ πίσκεψη κα Μητροπολίτης Χαλκίδος, στιαίας κα Βορείων Σποράδων Γρηγόριος Πλειαθός.
 
Τελονταν, λοιπόν, στ να το γίου Νικολάου σπερινός, στν ποο χοροστατοσε Χαλκίδος, ταν συναντήθηκαν κε κα μετ φιλοξενήθηκαν στ ρχοντικ το Γιατρο, πο βρισκόταν κοντ στ ναό.
 
Δεχόμενος τν βραμιαία φιλοξενία Κορυτσς, ταν φθασε στν θήνα θεώρησε πρέπον ν ταχυδρομήσει στ Γιατρ τν παρακάτω εχαριστήριο πιστολή, τν ποία κα παρουσιάζω στ συνέχεια ες μνημόσυνον τν δύο ρχιερέων, το Γιατρο κα τς εγενικς μακαριστς συζύγου του Ορανίας.
 
θναι Ψυχικόν τ 18-9 1959
 
γαπητ φίλε κ. ατρέ,
 

Ες τν φιλοθήκην τ νομά Σας κατέλαβε θέσιν, δι τν λαμπρν φιλοξενίαν, ν μς προσφέρατε ες τ ρχοντικόν. μολογ τι δν νέμενον ες μίαν νσον ν συναντήσω τν τελευτααν λέξιν τς πιπλώσεως κα τν ξαίρετον φιλοκαλίαν. Τν πλοτον το καταλύματος, που κα Ξένιος Ζες εχαρίστως θ πέθετε τ σκήπτρον του, περέβαινεν πλοτος τς καρδίας κα τ κδηλωθέντα ασθήματα, προαχθέντα ες τ μ περαιτέρω π το ξενιζομένου πίσης Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος. Οτος ληθς πεκάλυψεν τν θησαυρν τς γάπης, τις μοι πενθύμισε τ το Παύλου «χομεν δ τν θησαυρν τοτον ν στρακίνοις σκεύεσιν, να περβολ τς δυνάμεως το Θεο κα μ ξ μν» (πόστολος Παλος).
 
Τοιαύτη ραία νσος, ν ξύμνησεν ποιητικς κάλαμος το Καισαρίου Δαπόντε, τ γκαλλώπισμα τν φυσικν δώρων, δι’ ν θεία Πρόνοια προίκισεν, πρεπε κατ’ κολουθία ν’ ντιπροσωπεύηται κα π τοιτων οκητόρων, να ες οδν στερε τ πίκεντρον το πολιτισμο τν Βορείων Σποράδων. ς προσέξωσι ο πολυπληθες θαυμασταί, ο κατ φάλαγκας περιηγούμενοι τν ρατεινν νσον κα τ τε λλα κα τν τεραστίαν κοινωνικν τν κατοίκων ξέλιξιν, τ κατόρθωμα το λληνοχριστιανικο πολιτισμο, στις ς σφαλς περιθρίγκωμα κα χυρν φρούριον χει τ μοναστήρια κα ες τν βωμν τς πατρίδος καίει φθονον λιβανωτν ν τος ναος. Κα τί σύμπτωσις; ν τας τολύπαις τούτου εσέδυσα «ν τος πυκάζουσιν ως τν κεράτων το θυσιαστηρίου, κατ τ σπέρας κενο». πόλις προσηύχετο!
 
Ες τν υγενεστάτην κυρίαν κα τ τέκνα μν κα τν μετέραν ξοχότητα εχς κα ελογίας.
 
Κορυτσς Ελόγιος Κουρίλας 
 
φωτ. το Κορυτσς, πο παραθέτω, εναι π τό https://el.wikipedia.org κα το Χαλκίδος π τ μερολόγιο τς Ι. Μ. Χαλκίδος το 2013.
 
π. Κ.Ν. Καλλιανός

No comments: