Sunday, 29 September 2013

Νέο Ελληνορθόδοξο Σχολείο στο Λονδίνο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

          Όπως ασφαλώς όλοι θα γνωρίζετε, στο Βόρειο Λονδίνο, και συγκεκριμένα στη διεύθυνση «North London Business Park, Barnet N11 1NP», τηλ. 020-31955444, άνοιξε τις πύλες του και λειτουργεί κανονικά το πρώτο Ημερήσιο Ελληνικό Ορθόδοξο Ομολογιακό Σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης «Απόστολος Ανδρέας», το οποίο μάλιστα επισκέφθηκα και τέλεσα Αγιασμό την Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013, έμεινα δε απόλυτα ικανοποιημένος με την οργάνωση, την διεύθυνση και το διδασκαλικό προσωπικό, όπως, επίσης, και με το σχολικό κτίριο, το οποίο διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την άνετη και πρόσχαρη εξυπηρέτηση των παιδιών μας που φοιτούν σ’ αυτό.


          Απευθύνουμε, λοιπόν, την παρούσαν αφ’ ενός για να τονίσουμε την πολύ μεγάλη σημασία που έχει για μας τους αποδήμους Έλληνες Χριστιανούς Ορθοδόξους η ίδρυση και η κανονική λειτουργία ενός τέτοιου Εκπαιδευτηρίου. Αφ’ ετέρου δε να συστήσουμε σε όλους και όλες, όσοι έχετε παιδιά γυμνασιακής ηλικίας, να φροντίσετε να τα εγγράψετε στο Σχολείο αυτό, το οποίο, είμαστε βέβαιοι, θα παράσχει στους μαθητές και τις μαθήτριές του τα αναγκαία εφόδια όχι μονάχα για την μελλοντική σταδιοδρομία τους, αλλά και θα τα κρατήσει άρρηκτα δεμένα με τις διαχρονικές παραδόσεις του Γένους και της Ορθοδοξίας.

          Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός ημών Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, πληροφορηθείς διά γράμματός μας την ίδρυση και τη λειτουργία του Σχολείου μας αυτού, απέστειλε μακράν συγχαρητήρια επιστολή, στην οποία, μεταξύ άλλων, τονίζει και τα εξής: «Πεποίθαμεν όντως ότι οι διδάσκοντες εις το υπό την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Ελληνορθόδοξον Ημερήσιον Ομολογιακόν Σχολείον θα παρέχουν αληθή παιδείαν, παιδείαν λογικήν, εις τους παραδίδοντας τας πλάκας της εαυτών αγνής καρδίας μαθητάς και μαθητρίας, εγγράφοντες δακτύλω Θεού νέον διάλογον, εγγράφοντες σύντομον σωτηρίαν. Διακαώς ευχόμεθα όπως ο γνωσιολογικός προσανατολισμός του υμετέρου Σχολείου εμπνέηται διαχρονικώς υπό των αξιών και των παραδόσεων της αμωμήτου Ορθοδόξου ημών πίστεως, ώστε η παρεχομένη υπ’ αυτού παιδεία να είναι «αγωγή τις ωφέλιμος τη ψυχή, επιπόνως πολλάκις των από κακίας κηλίδων αυτήν εκκαθαίρουσα... καρπόν ειρηνικόν τοις δι’ αυτής γεγυμνασμένοις αποδίδωσιν εις σωτηρίαν» (Μεγάλου Βασιλείου, "Εις την Αρχήν των Παροιμιών").

          Συμβουλεύουμε δε πατρικά όλους και όλες σας όπως φροντίσετε να προμηθευθείτε τα σχετικά έντυπα πληροφοριών για τη  λειτουργία του Σχολείου μας αυτού, την δε Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2013, μπορείτε να επισκεφθείτε αυτοπροσώπως το Σχολείο από τις 6 - 8:30 μ.μ. για να μιλήσετε με τους υπεύθυνους. Επίσης, όσοι θέλετε να εγγράψετε τα παιδιά σας για φοίτηση στο Σχολείο κατά το επόμενο σχολικό έτος 2014-2015, πρέπει να υποβάλετε αίτηση, το αργότερο μέχρι την 31ην Οκτωβρίου 2013, στη διεύθυνση του Σχολείου, «St Andrew the Apostle Greek Orthodox School, North London Business Park, Barnet, N11 1NP».

          Ευχόμενοι δε σε όλους και όλες σας υγεία και την επιστασία του Αγίου Θεού στα έργα σας, διατελούμε μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, 26 Σεπτεμβρίου 2013

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος


Σημείωση: Να αναγνωσθεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος τις Κυριακές 29 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου 2013.

No comments: