Tuesday, 17 August 2021

+ Καθ. Γεώργιος Π. Πατρώνος

 
Διακονώντας δια βίου τον Λόγο
(24/2/1935 - 15/8/2021)
 

Στις 15 Αγούστου 2021 κοιμήθη μία μεγάλη, μά σεμνή καί θόρυβη, μορφή τς σύγχρονης λλάδας καί τς ρθόδοξης κκλησίας, Γεώργιος Πέτρου Πατρνος, μότιμος Καθηγητής τς Θεολογικς Σχολς το Πανεπιστημίου θηνν, ρχοντας Διδάσκαλος το Εαγγελίου τς Μεγάλης το Χριστο κκλησίας.
 
ταν κορυφαος, ξεπέραστος, χαρισματικός δάσκαλος πού σέ συνέπαιρνε μέ τήν πλότητα καί τήν μεσότητα το λόγου του. Μύησε στή Θεολογική πιστήμη χιλιάδες νέους πιστήμονες, κληρικούς καί λαϊκούς, στή Θεολογική Σχολή τς θήνας καί, ταυτόχρονα, πί σειρά τν, δίδαξε στήν νωτέρα κκλησιαστική Σχολή θηνν καί σέ πλθος λλες Σχολές, Φροντιστήρια Κατηχητν καί ερατικές Συνάξεις πολλν ερν Μητροπόλεων στήν λλάδα καί στό ξωτερικό, ν ποτέ δέν παψε νά διακονε μέ τίς γνώσεις καί τήν μπειρία του Κατηχητικές μάδες, νοριακές Συνάξεις, πολιτιστικούς Συλλόγους κ.λπ.
 
Γεννήθηκε στό Λέχοβο τς Δυτικς Μακεδονίας τόν χειμνα το 1935. Μεγάλωσε μέ πολύ δύσκολες συνθκες σέ μία ξαιρετικά ταραγμένη περίοδο τς λληνικς στορίας. Τό σπίτι του πυρπολύθηκε πό τούς Γερμανούς, κινδύνευσε κατά τόν μφύλιο, πατέρας του φυλακίστηκε δίκως καί διος ζησε στίς παιδουπόλεις τς Θεσσαλονίκης. Τελείωσε τό Δημοτικό Σχολεο το χωριο του καί μέ μύριες στερήσεις τό Γυμνάσιο Καστορις.
 
πρώτη του παφή μέ τή διδασκαλία ρθε ν κόμη ταν μαθητής στό Γυμνάσιο. Δραστήριος, φιλομαθής, ξυπνος, μέ θάρρος καί ντυπωσιακή προσωπικότητα πρωτοστατοσε στήν κίνηση τν Κατηχητικν τς Καστορις, διοργανώνοντας διάφορες δράσεις καί ναλαμβάνοντας νά κάνει κατηχητικά μαθήματα στούς συμμαθητές του.
 
ν καί μλλον κλίση του ταν πρός τίς θετικές πιστμες, ποφάσισε νά γίνει θεολόγος ντασσόμενος, παράλληλα, ς δόκιμο μέλος, στήν κμάζουσα τότε δελφότητα Θεολόγων « Ζωή», ργαζόμενος σκληρότατα στά γραφεα καί στό κατηχητικό ργο καθ᾿ λη τήν παραμονή του σέ ατή.

Στίς ρχές τς δεκαετίας το ᾿60 ποχώρησε πό τήν δελφότητα. Θέλησε νά νισχύσει τίς προσπάθειες τς εραποστολς στήν φρική. Μέ ατή τήν προοπτική φυγε γιά μεταπτυχιακές σπουδές στήν γγλία που παρέμεινε πό τό 1963 μέχρι τό τέλος το 1965 ντρυφώντας στό πεδίο τς εραποστολικς καί τν Βιβλικν Σπουδν, ργαζόμενος ντατικότατα στίς βιβλιοθκες τν Σχολν, στίς ποες σπούδαζε, καί συγκεντρώνοντας λικό γιά διδακτορική διατριβή μέ προσανατολισμό στά θέματα το ποστολικο κηρύγματος.
 
δη πό κείνη τήν περίοδο εχε στραφε στήν ρευνα τς σχατολογίας, νός πεδίου πού στή Δυτική Ερώπη ταν στό πίκεντρο το νδιαφέροντος, ν ντιθέσει πρός τήν λλάδα καί, γενικότερα, τόν ρθόδοξο κόσμο πού ταν γνωστο καί στό ποο γινε εσηγητής τς σχετικς προβληματικς. Μέ μιά φράση ο σχατολογικές σπουδές στήν λλάδα χωρίζονται στήν πρό καί μετά τόν Πατρνο ποχή.
 
Τόν Δεκέμβριο το 1965 διέκοψε τίς σπουδές του στήν γγλία καί παρουσιάστηκε στήν Καστοριά, που διορίσθηκε Καθηγητής στή Μέση κπαίδευση. Τά τέσσερα χρόνια πού παρέμεινε στή θέση ατή φησε εδιάκριτο τό ποτύπωμά του, χι μόνο στό σχολεο καί στόν μαθητικό χρο, λλά σέ λόκληρη τήν τοπική κοινωνία διοργανώνοντας τίς περίφημες Μαθητικές Διαλέξεις, στίς ποες παρουσίαζε σειρά συγχρόνων κοινωνικν, λογοτεχνικν, πολιτιστικν, θεολογικν καί λλων θεμάτων, μέ προοδευτικό πνεμα καί σεβασμό στόν κροατή. Τό ποτέλεσμα ταν ο διαλέξεις το νεαρο θεολόγου Πατρώνου νά ποτελον τό πολιτιστικό γεγονός τς πόλεως καί διος, δίχως νά τό πιδιώκει, νά βρίσκεται στό πίκεντρο τς προσοχς.
 
Κατά τή διάρκεια τς θητείας του στό Γυμνάσιο Καστορις ξεκίνησε νέο κύκλο μεταπτυχιακν σπουδν στό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ξιοποιώντας τήν μπειρία καί τό λικό πού εχε συγκεντρώσει στήν γγλία.
 
Τό 1970, γγαμος πλέον, κατέβηκε στήν θήνα ργαζόμενος δίπλα στόν Καθηγητή Σάββα γουρίδη, τόν ποο σεβόταν καί τιμοσε μέχρι τό τέλος. Τό 1975 ναγορεύθηκε διδάκτωρ μέ διατριβή πού πραγματεύεται τό θέμα στορία καί σχατολογία στή Βασιλεία το Θεο (πετέλεσε τομή στή σχετική ρευνα) καί τό πόμενο τος διορίσθηκε πιμελητής. πίκουρος γινε τό 1984, ναπληρωτής τό 1987 καί Τακτικός τό 1991. φυπηρέττησε τό 2002.
 
Κατά τήν πανεπιστημιακή θητεία του διακρίθηκε γιά τήν κανότητα τς διδασκαλίας, τήν εθύτητα καί τήν εγένειά του. ταν πολύ γαπητός στούς φοιτητές, προσηνής, φιλικός, πάντοτε μέ τό χαμόγελο καί τόν καλό λόγο.
 
ξυδερκής ρμηνευτής, κούραστος ρευνητής, πολυγραφότατος μελετητής. Τά βιβλία του εναι δεκάδες, τά ρθρα του κατοντάδες, τά κηρύγματα καί ο μιλίες του χιλιάδες. χεις τήν ασθηση τι ποτέ δέν λεγε χι σέ κανέναν ποδεχόμενος μέτρητες προσκλήσεις σέ συνέδρια, ερατικές συνάξεις, κύκλους μελέτης γίας Γραφς, νοριακές συντροφιές, φροντιστήρια κατηχητν, παρέες φίλων καί παλαιν μαθητν του.
 
Τό γραφεο του ταν πάντοτε νοικτό καί γεμτο φοιτητές. Ποτέ δέ κουραζόταν νά μιλ, νά συζητ, νά ξηγε… Εχε πάθος γιά τή διδασκαλία, πόλυτο σεβασμό στόν συνομιλητή του, νοχή στούς συναδέλφους του καί λεγε μέ θάρρος καί σοβαρότητα τή γνώμη του.
 
ναμφίβολα, τό πιό δυνατό του σημεο ταν διδασκαλία· παρουσία του στό μφιθέατρο. Τρέχαμε νά τόν κούσουμε μέ πάθος. Σέ κάθε μάθημα περιμέναμε κάτι καινούργιο νά μς πε. Δέν μενε ποτέ στά βιβλία του, τά ποα ταν πρωτότυπα καί πολύ νδιαφέροντα, λλά πάντοτε κανε να παράλληλο μάθημα στηριγμένο στίς πιό πρόσφατες μελέτες καί στά τελευταα συμπεράσματά του. τσι φοιτητής πωφελονταν διπλά: στό μφιθέατρο πό τήν προφορική διδασκαλία καί στίς ξετάσεις πό τή μελέτη το συγγράμματος.
 
Τά θέματά του ταν πάντοτε σύγχρονα καί κρως νδιαφέροντα: εραποστολή, σχέσεις δύο φύλων, γάμος καί γαμία, θεολογία στήν καθημερινότητά μας, σχατολογία καί στορία, στορία τς Καινς Διαθήκης κ.λπ.
 
Τό διο κριβς καί στό μεταπτυχιακό! Στίς συναντήσεις νιωθες τι βρισκόσουν σέ μία μορφη παρέα, που ασθανόσουν νετα οκεα καί νθρώπινα, λλά ταυτόχρονα νώπιόν σου νοιγόταν να ντατικό ργαστήρι μελέτης, πεδίο συζητήσεων καί συνεχος νταλλαγς πόψεων καί θέσεων. Πατρνος βαζε βαθμούς, πως σέ λους ταν γνωστό, λλά στό τέλος το ξαμήνου, μαζί μέ τόν βαθμό, εχες ποκτήσει πολλά περισσότερα μέ νθρώπινο τρόπο, δίχως καλά καλά νά τό καταλάβεις, σχεδόν χωρίς νά τό πιδιώξεις…
 
Γι᾿ ατόν τόν λόγο γεμίζαμε, πί δεκαετίες, κατά χιλιάδες τά μφιθέατρα καί τόν κούγαμε κρεμασμένοι πό τά χείλη του.
 
Σημαντικότατο διδακτικό, κατά κυριολεξία εραποστολικό, ργο νέπτυξε στήν φρική, που διακόνησε σέ συνεργασία μέ τόν ναστάσιο Γιαννουλτο, σημερινό ρχιεπίσκοπο λβανίας. Τό πέρασμά του πό κε ταν καθοριστικό γιά τόν διο. φάρμοσε στήν πράξη σα διάβαζε, σα εχε μελετήσει, σα γνώριζε τι ποτελον τήν καρδιά τς ζως τς κκλησίας. ταν μως καθοριστικό καί γιά σους κατήχησε, γιά σους γνώρισε, γιά σους τόν κουσαν νά μιλ καί νά παρουσιάζει μία κκλησία τς γάπης καί το σεβασμο.
 
μβωνας, δρα ταν τό σπίτι του. ταν φυσικός του χρος. Τά διακόνησε, μέ τόν να τόν λλο τρόπο περισσότερο πό βδομήντα χρόνια μέ πάθος, μέ συνέπεια, μέ σεβασμό στόν κροατή. νέπνεε τούς φοιτητές του, συνέπαιρνε τό κοινό του, κρατοσε μείωτο τό νδιαφέρον το κκλησιάσματος.
 
Παρουσίαζε μία εκόνα γιά τή συζυγία καί τήν οκογένεια ντελς διαφορετική πό ατή πού ο περισσότεροι θεολόγοι καί εροκήρυκες παρουσιάζουν. Μέ πίκεντρο τήν γάπη το ζεύγους, γιά τήν ποία πάντοτε μιλοσε ς κάτι τό ερό, πέρα πό γκυλώσεις καί στείρα θικολογία πού τόσα χει κοστίσει στήν ποιμαντική μας καί τόσα δεινά χει πιφέρει στό κκλησιαστικό σμα καί τήν κοινωνία, κατόρθωνε νά μς νοίγει τά μάτια, νά διευρύνει τούς πνευματικούς μας ρίζοντες μέ τρόπο πλό, πρακτικό καί νθρώπινο.
 
Πολλά το χρωστμε, λοι μες πού εχαμε τή χαρά καί τήν τιμή νά μαθητεύσουμε κοντά του καί ατές ο στιγμές, ο πρτες μετά τήν κδημία του εναι κάπως περίεργες, καθώς κυριαρχον ασθήματα, δέν θά λεγα μόνο θλίψεως, μλλον θά λεγα χαρμολύπης. Κι ατό διότι σέ λη του τή ζωή γωνίστηκε μέ πίστη στόν Θεό, σεβασμό καί φοσίωση πρός τόν μαθητή/φοιτητή/κροατή, συνέπεια στήν ποστολή του, γάπη πρός τήν Παναγία τήν ποία θεωροσε προστάτιδά του. Καί πράγματι, πως καί κ τν στέρων ποδεικνύεται ταν!
 
Τόν προστάτευε πό τή γέννησή του, στίς σπουδές του, τόν στήριζε στίς δυσκολίες πού ντιμετώπισε καί δέν ταν λίγες. Πίσω πό κάθε κρίσιμη καμπή το βίου του βρισκόταν Χάρη της. φηνόταν στά χέρια της μέ μπιστοσύνη κι κείνη ποτέ δέν τόν πογοήτευσε. Τό διο συνέβη καί στό τέλος προσφέροντάς του τό σχατο δρο: τόν πρε μαζί της στούς ορανούς κατά τήν Κοίμησή της καί λοκληρώθηκε τσι μία ζωή διάκοπου γνα, συνεχος προσφορς, κάματου μόχθου καί ζωντανς γάπης.
 
ς χει νάπαυση μετά τν γίων!
 
ς εναι λαφρύ τό χμα τς πατρίδας του πού θά τόν σκεπάσει!
 
λ. Ζαρίφη καί θ. Μουστάκης
 

No comments: