Friday, 6 August 2021

Προσευχή για τις πυρκαγιές

 
Η Πατρίδα μας Ελλάδα αντιμετωπίζει τις τελευταίες ημέρες μεγάλη δοκιμασία με τις πυρκαγιές, που απειλούν ανθρώπους, ζώα, κατοικίες, μοναστήρια και παντός είδους περιουσίες. Σκεφθήκαμε να αναρτήσουμε εδώ μια σύντομη προσευχή, για να συμμετάσχουμε με τον τρόπο αυτό όλοι μας, έστω και από μακριά, στην ανακούφιση των πληγέντων.
 

Εὐχή πρός Κύριον, διά τήν κατάσβεσιν τῶν πυρκαϊῶν
 
Ψάλλομεν τ ξς Προσόμια.
χος α΄. Τν ορανίων ταγμάτων.
 
Μ τος Σος δούλους άσς,
οκτίρμον Κύριε,
πυρ καταφλεχθναι
ζοφερ μαρτίας,
ν πίστει ατουμένους Σν ρωγν
κα ταχεαν βοήθειαν
κα μ ες πρ παραδώς μν δρυμος
τς πατρίδος, Στερ εσπλαγχνε.
 
Δόξα...
 
Φρούρει τ δάση πατρίδος
μν, Θεάνθρωπε,
ξ μπρηστν νόμων
κα πυρς λεθρίου,
Κτίστης τν πάντων κα Πλαστουργός,
νυστάκτ Σου μματι
πιβλέπων τ λση τ χλοερά,
προστατεύειν φείλομεν.
 
Και νυν...
 
Σβέσον πρ βρέμον, Παντάναξ,
Θε κα Κύριε,
τ κατακαον, ομοι,
τς πατρίδος τ δάση
μν τς ρθοδόξου δρόσ τς Σς
πρς μς γαπήσεως
κα αντισμ εσπλαγχνίας Σου τς πολλς
κα πείρου γαθότητος.
 

Ο Ιερεύς:
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος Σου, δεόμεθα Σου, επάκουσον και ελέησον.
 
Ο Χορός:  Κύριε, ελέησον. (3)
 
Ο Ιερεύς:
Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας και διαφυλάξεως των πληγέντων, ταλαιπωρηθέντων, εκτοπισθέντων και αγνοουμένων αδελφών ημών, εν ταις προσφάταις εν Ελλάδι πυρκαγιαίς και πάντων των βοηθούντων αυτούς.
 
Ο Χορός:  Κύριε, ελέησον. (3)
 
Ο Ιερεύς:
Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσαι Κύριον τον Θεόν ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσαι ημάς.
 
Ο Χορός:  Κύριε, ελέησον.
 
Ετα τν Εχήν.
 
Κύριε « Θες μν πρ καταναλίσκον» (βρ. ιβ΄ 29), συντηρν κα διακρατν τ σύμπαντα, δροσίζων κα γιάζων πάντας τος νθρώπους αραις τς Σς εσπλαγχνίας κα ντιλήψεως κα δηγν μς π πόας λοδρόσους κα λειμνας πανευφροσύνους, τος μολογοντας τ πρ πν νομά Σου κα ξαιτουμένους τν παναγίαν Σου χάριν κα ενοιαν, Θες το λέους κα τν οκτιρμν εσυμπάθητος κα θέλων πάντας νθρώπους σωθναι κα ες πίγνωσιν ληθείας λθεν, δεχόμενος τν μετάνοιαν μν ς τν Νινευϊτν κα ξαποστέλλων φ’ μς ορανόθεν δαψιλς τς εεργεσίας Σου, πάκουσον κα μν νν θερμς δεομένων Σου κα κατάπεμψον π τς αχμώσας καρδίας κ τν παθν μν ετν μετανοίας κα πιγνώσεως· κατάσβεσον τ βρέμον πρ τ κατακαον ανθρώπους, δάση, οκίας, οκόσιτα κτήνη κα πσαν τν χλωρίδα κα πανίδα τς πατρίδος μν· πυρ τς Σς γάπης κατάτηξον τν κακότητα κα μπάθειαν μν κα κτίσον ν μν καρδίαν καθαράν, πειγομένην φθσαι ες πάθειαν κα ρετς λοκλήρωσιν· Ναί, Κύριε, Υἱὲ κα Λόγε το Θεο το ψίστου, δέξαι μν τν μετάνοιαν ς τν Νινευϊτν κα σσον τν πατρίδα μν ξ λεθρίου πυρός, το φανίζοντος πν χνος ζως κ τς χθονς ατς κα πν ργον τν χειρν μν, ποιήσαμεν κοπιντες κα μοχθοντες τας δίαις μν χερσί· μ παραδειγματίσς μς ες τέλος, λλ κατάπεμψον μν ταχέως τ μβροφόρα νέφη τς γάπης κα φιλανθρωπίας Σου, το κατασβέσαι τ πρ τ ναλίσκον καθάπερ φρύγανα κα καλάμην τ λση κα τος δρυμος τς ρθοδόξου πατρίδος μν· ξακτίνωσον μν τν γάπην ο μόνον πρς Σ κα τος πλησίον λλ κα πρς τν περιβάλλοντα μς χρον, πρς τν κτίσιν, ν δωκας μν πρς κτσιν κα συντήρησιν κα πόλαυσιν μφω τς ραιότητος ατς κα τν ξ ατς καρπν πρς διατροφν κα διαιώνισιν το γένους μν, να ν φάτ χαρμον κα φων στεντορεί δοξάζωμεν τ πάντιμον κα μεγαλοπρεπς νομά Σου σν τ νάρχ Σου Πατρ κα τ παναγί κα γαθ κα ζωοποι Σου Πνεύματι νν κα ε κα ες τος αἰῶνας τν αώνων. μήν.


Ετα τν Εχήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός και Σωτήρ μας, τούτη την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας που διέρχεται ο τόπος μας εξαιτίας των πυρκαγιών που κατακαίουν τον φυσικό μας πλούτο, καταστρέφουν τις περιουσίες και αφαιρούν ανθρώπινες ζωές, αισθανόμεθα την ανάγκη να καταφύγουμε στην βοήθεια Σου, ζητώντας το έλεος σου για την σωτηρία μας. Συ Κύριε διαφύλαξες από την φωτιά τους Αγίους Τρείς Παίδας, και πολλούς Αγίους Μάρτυρές Σου εδόξασες, όταν διέταξες να μην τους εγγίσουν οι φλόγες τις καμίνου και τα πεπυρακτωμένα σίδερα των βασανιστών τους. Κατάπαυσε Κύριε τους ισχυρούς ανέμους που πολλαπλασιάζουν την καταστρεπτική δύναμη της φωτιάς και ενίσχυσε τους ανθρώπους που έχουν ως καθήκον τους την αντιμετώπισή της. Δώσε δύναμη καρτερίας σ΄εκείνους που επλήγησαν και έχασαν τις περιουσίες τους, και παρηγόρησε εκείνους που είχαν στην οικογένειά τους θύματα. Η Εκκλησία μας προσεύχεται γι΄ αυτούς που έχασαν την ζωή τους και για την ανάπαυση της ψυχής τους. Υπήρξαν αθώα θύματα μιας δραματικής τραγωδίας που έχει βυθίσει στο πένθος όλους μας. Δεν γνωρίζουμε Κύριε τις αιτίες αυτών των πυρκαγιών, αλλά είτε αυτές οφείλονται στον καύσωνα ή σε αμελή ενέργεια ανθρώπου, συγχώρησε τους αμελείς και διάσωσε τον λαό Σου και την κληρονομιά Σου από την απειλή, από τυχόν συνέχιση της καταστροφής και από αναζωπύρωση των εστιών. Κύριε είμεθα αμαρτωλοί και ομολογούμε τα πάθη μας. Όμως Κύριε «Σοι μόνο αμαρτάνομεν αλλά και σοί μόνο λατρεύομεν». Αναγνωρίζουμε τα λάθη μας και μετανοούμε γι΄ αυτά με δάκρυα. Συγχώρησέ μας τους αμαρτωλούς και δίδαξέ μας τα δικαιώματά Σου. Σ΄ αυτή τη δύσκολη ώρα με το ευλογημένο Χέρι Σου σκεπασέ μας και προστάτευσε τον τόπο μας, ρύσαι μας από πάσης περιστάσεως και ξανάδωσέ μας την χαρά της ευτυχίας και της ασφάλειας. Πρεσβευτές μας επικαλούμεθα την Πάναγνη Μητέρα Σου και όλους τους Αγίους Σου. Αμήν.
 
Τροπάριον δεητικόν.
χος πλ. α΄. Τν συνάναρχον Λόγον.
 
Βρέμον πρ ναλίσκον καθάπερ φρύγανα
μν πατρίδος τ δάση
Σ πανσθενε δεξι
σβέσον, Στερ, πολυέλεε φιλάνθρωπε,
θείας μητρός Σου προσευχας,
π Βάτου ν Σιν
φλέκτως τς καιομένης
προτυπουμένης, κα αραις
γιασμο Σου πάντας δρόσισον.

No comments: