Friday, 16 November 2018

Εγκύκλιος Σαρακοστής Χριστουγέννων


Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου
με την είσοδο μας εις την περίοδον των Χριστουγέννων,
15 Νοεμβρίου-25 Δεκεμβρίου 2018


Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Εν πρώτοις απευθύνω προς όλους σας θερμόν και εγκάρδιον χαιρετισμόν αγάπης και τιμής. Θέλω να σας ευχαριστήσω και δημόσια για τη συμμετοχή σας εις τα γεγονότα που διοργανώθηκαν για την ταπεινή και μακρά διακονία μου σε αυτή τη βιβλική Επαρχία του Οικουμενικού Θρόνου, η οποία κατοικοεδρεύει εις στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία.

Δεύτερον θέλω να σας υπενθυμίσω ότι από την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου τρέχοντος μηνός, -εόρτιον μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αβίβου, Γουρίου και Σαμωνά- εμπήκαμεν εις την ιεράν και σεβάσμιαν περίοδον της Νηστείας των Χριστουγέννων και προετοιμαζόμαστε ιεροπρεπώς να υποδεχθούμε τον Μονογενή Υιόν και Λόγον του Θεοῦ σαρκοφορημένο και εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας «γεννηθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου», κατά τας Γραφάς.

Η Μάνα Εκκλησία μας υπενθυμίζει το παναθρώπινο τούτο Γεγονός και μας καλεί να προετοιμαστούμε για να υποδεχθούμε -με την ψυχή μας, με την οικογένειά μας και με όλους τους Χριστιανούς,- το Θείον Βρέφος προς το οποίον η Ανθρωπότητα έχει εστραμμένα τα βλέμματα της για να εύρει την ειρήνη, να καλλιεργήσει τη συνεργασία και την ομόνοια και την κατά Θεόν συμφωνία των Εθνών,  για την επικράτηση της ουρανίου βασιλείας Του εις τη Δημιουργία -την οποίαν Εκείνος εδημιούργησεν και την εμπιστεύτηκε εις τη δική μας σοφία, τη δική μας φρόνηση και την αγάπη-.

Αυτές τις μέρες μνημονεύουμε την κατάπαυση του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (11-11-1918), ο οποίος είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων, ανδρών, γυναικών και παιδιών, με τις αναρίθμητες καταστροφές εναντίον του περιβάλλοντος και ολόκληρης της Δημιουργίας, επικεφαλής της οποίας είναι ο άνθρωπος «σαν εικόνα του Θεού του Αοράτου» και της οποίας προστάτης και κυρίαρχος παραμένει το Ανθρωπίνον Γένος.  Η Δημιουργία, το περιβάλλον και όλα όσα βλέπομεν και δεν βλέπομεν, αποτελούν κοινήν περιουσίαν και ταυτόχρονα ιδιοκτησίαν όλων ημών και  των επερχόμενων Γενεών για τις οποίες ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός «ἐλθών εὐηγγελίσατο εἰρήνην, ὑμῖν τοῖς μακράν και τοῖς ἐγγύς» (Ἐφ. Κεφ. 2, 17).
           
Καλούμαστε λοιπόν όλοι, Άρχοντες και Λαός να καλλιεργούμε την ειρήνη, να προσευχώμεθα για αυτήν «εν εἰρήνη του Κυρίου δεηθώμεν». Μη λησμονούμε ότι ο Θεάνθρωπος Χριστός  «Αυτός γάρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν, ὁ ποιήσας τά ἀμφότερα ἕν και τό μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, ἵνα τούς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἔνα καινόν ἄνθρωπον ποιῶν εἰρήνην» (Ἐφ.  Κεφ. 2, 15). Αυτόν λοιπόν τον "καινόν", τον νέον άνθρωπον ζητά από ημάς ο σαρκοφορεμένος και Δεσπότης του κόσμου, Χριστός, του οποίου προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τη Θεία Γέννηση.

Επανερχόμενος εις την κατάπαυσιν του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου (1914-1918) τονίζω τη σπουδαιότητα του αγαθού της ειρήνης, την οποία έδωσεν ο Θεάνθρωπος Χριστός με τη συγκατάβαση και την άκραν ταπείνωση Του «γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυροῦ»  (Β΄ Φιλ., Κεφ. 2, 8). Η ειρήνη και η επικράτηση της Βασιλείας του Κυρίου ημών Ιησούν Χριστού εις τον κόσμον,  προϋποθέτει ταπείνωση, θέλει προσευχή, ζητά ιερή περισυλλογή και βίον ενάρετον και συμμετοχήν εις τη ζωή και τα Μυστήρια της Εκκλησίας. Γι’ αυτό να εκκλησιάζεστε τακτικά και σεμνά και ταπεινά να ζητάτε τη Θείαν Χάριν και το άπειρον έλεος του Θείου Βρέφους, την μεγαλώνυμον εορτήν και πανήγυριν, του Οποίου οι Χριστιανοί μαζί με τους Αγίους και τους Αγγέλους προγευόμεθα με ευφροσύνη και αγαλλίασιν.

Ευχόμενος  όπως με υγείαν και χαράν Θεού περάσετε αυτές τις μέρες όπου η Εκκλησία μας θυμίζει το μυστήριον της σαρκοφορεμένης Αγάπης του εν Τριάδι Προσκυνουμένου Θεού, διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, 14 Νοέμβριου 2018

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να διαβαστεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Κυριακή 18 Νοεμβρίου 2018.

No comments: