Sunday, 5 July 2020

Κυριακή Δ’ Ματθαίου 2020


Συναξάριον.
Τῇ Εʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός, µνήµη τοῦ Ὁσίου καί θεοφόρου Πατρός µῶν Ἀθανασίου τοῦ ἐν τῷ Ἄθῳ.Ἀπολυτίκιον τοῦ Ὁσίου. Ἦχος γʹ. Τήν ὡραιότητα.
Τήν ἐν σαρκί ζωήν, σοῦ κατεπλάγησαν, Ἀγγέλων τάγµατα, πῶς µετά σώµατος, πρός ἀοράτους συµπλοκάς, ἐχώρησας πανεύφηµε, καί κατετραυµάτισας, τῶν δαιµόνων, τάς φάλαγγας· ὅθεν Ἀθανάσιε, ὁ Χριστός σε ἠµείψατο, πλουσίαις δωρεαῖς· Διό Πάτερ, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡµῶν.Κοντάκιον τοῦ Ὁσίου. Ἦχος πλ. δʹ. Τῇ ὑπερµάχῳ.
Ὡς τῶν ἀΰλων οὐσιῶν θεωρόν ἄριστον, καί πρακτικόν ὑφηγητήν παναληθέστατον, εὐφηµοῦµέν σε ἡ ποίµνη σου, καί βοῶµεν· Μή ἐλλίπῃς ἱκετεύειν πρός τόν Κύριον, λυτρωθῆναι πειρασµῶν καί περιστάσεων, τούς βοῶντάς σοι· Χαίροις Πάτερ, Ἀθανάσιε.

No comments: