Sunday, 23 August 2020

Ἀπόδοσις τῆς Ἑορτῆς τῆς Κοιµήσεως τῆς Θεοτόκου


πολυτίκιον τς ορτς. χος αʹ.
ν τ Γεννήσει, τν παρθενίαν φύλαξας. ν τ Κοιµήσει, τν κόσµον ο κατέλιπες Θεοτόκε. Μετέστης πρς τν ζωήν, Μήτηρ πάρχουσα τς ζως, κατας πρεσβείαις τας σας λυτρουµένη, κ θανάτου τς ψυχς µν.Κοντάκιον τς ορτς. χος πλ. βʹ. Ατόµελον.
Τν ν πρεσβείαις κοίµητον Θεοτόκον, κα προστασίαις µετάθετον λπίδα, τάφος κα νέκρωσις οκ κράτησεν· ς γρ ζως Μητέρα, πρς τν ζων µετέστησεν, µήτραν οκήσας ειπάρθενον.Οκος.
Τείχισόν µου τς φρένας Σωτήρ µου· τ γρ τεχος το κόσµου νυµνσαι τολµ, τν χραντον Μητέρα σου· ν πύργ ηµάτων νίσχυσόν µε, κα ν βάρεσιν ννοιν χύρωσόν µε· σ γρ βος, τν ατούντων πιστς τς ατήσεις πληρον. Σ ον µοι δώρησαι γλτταν, προφοράν, λογισµν καταίσχυντον· πσα γρ δόσις λλάµψεως, παρ σο καταπέµπεται φωταγωγέ, µήτραν οκήσας ειπάρθενον.

No comments: