Sunday, 4 October 2020

Κυριακή Β’ Λουκά 2020


Κοντάκιον Ἀναστάσιµον.
Ἐξαναστάς τοῦ µνήµατος, τούς τεθνεῶτας ἥγειρας, καί τόν Ἀδάµ ἀνέστησας, καί ἡ Εὔα χορεύει ἐν τῇ σῇ Ἀναστάσει, καί κόσµου τά πέρατα πανηγυρίζουσι, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου Πολυέλεε.Ὁ Οἶκος.
Τά τοῦ ᾍδου σκυλεύσας βασίλεια, καί νεκρούς ἀναστήσας Μακρόθυµε, Γυναιξί Μυροφόροις συνήντησας, ἀντί λύπης, χαράν κοµισάµενος, καί Ἀποστόλοις σου ἐµήνυσας τά τῆς νίκης σύµβολα, Σωτήρ µου ζωοδότα, καί τήν κτίσιν ἐφώτισας φιλάνθρωπε· διά τοῦτο καί κόσµος συγχαίρει, τῇ ἐκ νεκρῶν Ἐγέρσει σου πολυέλεε.Συναξάριον. Τοῦ Μηναίου.
Τῇ Δʹ τοῦ αὐτοῦ µηνός µνήµη τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρός ἡµῶν Ἱεροθέου, Ἐπισκόπου Ἀθηνῶν.

No comments: