Sunday, 18 October 2020

Μνήµη Ἁγ. Ἀπ. & Εὐαγγ. Λουκᾶ 2020

 

Κοντάκιον. Το Εαγγελιστο. χος δʹ. πεφάνης σήµερον.

Μαθητς γενόµενος το Θεο Λόγου, σν τ Παύλ πασαν, φωταγώγησας τν γν, κα τν χλν πεδίωξας, τ θεον γράψας, Χριστο Εαγγέλιον.

 Οκος.

ς ατρς κα µαθητς Λουκ γαπηµένος, µυστικ χειρουργί τ πάθη τς ψυχς µου, κα τ το σώµατος µο ασαι, κα δς µοι κατ πάντα εεκτεν, κα σο τν παναοίδιµον γηθόµενος γεραίρειν πανήγυριν, µβροις τε δακρύων, ντ µύρων τ σεπτόν σου κα πάντιµον σµα καταβρέχειν· ς στήλη γρ ζως γγεγραµµένη τ να τ θαυµαστ τν ποστόλων πσιν κφώνει, καθάπερ κα σ τ πρτον, τ θεον γράψας Χριστο Εαγγέλιον.

 Συναξάριον.

Τ ΙΗʹ το ατο µηνς µνήµη το γίου ποστόλου κα Εαγγελιστο Λουκ.

No comments: