Sunday, 10 November 2013

O Τίμιος Σταυρός στην Αγγλία


Ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας έρχεται στην Αγγλία. Ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων & Μεγ. Βρετανίας κ. Γρηγόριος ενημερώνει σχετικά τη θεοφιλή Ομογένειά μας με την παρακάτω Εγκύκλιό του:

Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Αξιοτίμους Προέδρους και τα Μέλη του Διοικητικών Συμβουλίων, και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Ιεράς ημών Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Μετά πολλής χαράς επικοινωνούμε μαζί σας για να  σας γνωρίσουμε τα πιο κάτω χαρούμενα καί ιερά νέα. Ύστερα από παράκληση της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής, ως και της εν Ηνωμένω Βασιλείω Ορθοδόξου Ρωσσικής Εκκλησίας, η Αυτού Μακαριότης ο Πατριάρχης των Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος και η περί Αυτόν Αγία και Ιερά Σύνοδος της Αγιοταφικής Αδελφότητος απεδέχθη την αίτησή μας και ευλόγησε τον ερχομό του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού στο Ηνωμένον Βασίλειον για προσκύνηση και μυσταγωγία του Ποιμνίου των Ορθοδόξων Χριστιανών και όχι μόνον της Χώρας αυτής.


Το Πρόγραμμα της άφιξης εις το Ηνωμένο Βασίλειο και της μεταφοράς του εις τους διαφόρους Ναούς της Αρχιεπισκοπής Θυατείρων επισυνάπτεται στο παρόν γράμμα.

Καλούμε λοιπόν όλους τους ευσεβείς και Ορθοδόξους Χριστιανούς να προσέλθουν εις τους Ναούς να προσκυνήσουν, να μυσταγωγηθούν και να ζητήσουν την χάριν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού για την υγεία, την ευτυχία, την συγχώρηση και άφεση των αμαρτιών μας, την καθοδήγηση και προστασίαν των παιδιών τους, την ενίσχυση της οικογένειάς τους και τον κατά Θεόν φωτισμόν μικρών και μεγάλων.

Είναι περιττό να υπενθυμίσω ότι το Τίμιο Ξύλο είναι μέρος του Σταυρού όπου καθηλώθηκε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πάνω στον λόφο του Γολγοθά και έχυσε το πανάγιον αίμα Του για την σωτηρίαν του Ανθρωπίνου Γένους. Πολύ εύστοχα ο υμνωδός της Εκκλησίας ψάλλει: «Χαίροις το των πιστών φυλακτήριον θείον, απροσμάχητον τεύχος, Σταυρός ο του Κυρίου, δι’ ου από γης ήρθημεν». Ο ποιητής της Εκκλησίας με θεολογικόν βάθος προσκαλεί τον λαόν του Θεού εις προσκύνηση και προσευχή ενώπιον του Τιμίου και Ζωοποιού Ξύλου, «Δεύτε άπαντα τα έθνη, το ευλογημένον ξύλον προσκυνήσωμεν, δι’ ού γέγονεν η αιώνιος δικαιοσύνη. Αίματι Θεού ο ιός του όφεως αποπλύνεται και κατάρα λέλυται, καταδίκη δικαίων, αδίκων δίκη του Δικαίου κατακριθέντας. Δόξα Χριστέ Βασιλεύ, της περί ημάς σου φρικτής οικονομίας, δι ης έσωσας πάντας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος».

Θα σας αναμένωμεν όλους και όλες μετά πολλής χαράς, όπως προσέλθετε και μετ’ ευλαβείας και ιεράς κατανύξεως προσευχηθείτε και προσκυνήσετε το Τίμιον Ξύλον, το οποίον διά πρώτην φοράν μεταφέρεται εις το Ηνωμένον Βασίλειον για να ευλογήσει τους Άρχοντες και τον Λαόν και όλους εκείνους οι οποίοι με πίστη και πόθον θα ζητήσουν την σωτηρίαν και την λύτρωση της ψυχής τους από τον Σταυρωθέντα και Παθόντα διά την σωτηρίαν ημών Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Σ’ Αυτόν ανήκει η Βασιλεία και η δόξα και το άπειρον έλεος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Λονδίνο, 1 Νοεμβρίου 2013

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος


Επίσκεψη του Τιμίου και Ζοωποιού Σταυρού στο Ηνωμένο Βασίλειο
28.11.2013 – 12.12.2013

28.11.2013 Τρίτη Άφιξη του Τιμίου και Ζοωποιού Σταυρού

29.11.2013 Παρασκευή Καθεδρικός Ναός Αγίων Πάντων, Camden Town

30.11.2013 Σάββατον    Καθεδρικός Ναός Αγίου Ανδρέου, Kentish Town

1-2.12.2013 Σάββατον 3p.m. – Δευτέρα   Ρωσσικός Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίων Πάντων, Ennismore Gardens

3.12.2013 Τρίτη   Καθεδρικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Birmingham

4.12.2013 Τετάρτη        Καθεδρικός Ναός Αγίας Σοφίας, Bayswater

5.12.2013 Πέμπτη         Ναός Αγίων Παντελεήμονος και Παρασκευής, Harrow

6.12.2013 Παρασκευή   Καθεδρικός Ναός Αγίου Νικολάου, Shepherds Bush

7.12.2013 Σάββατον     Ναός Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Manchester (πρωί) Ρωσσική Εκκλησία, Manchester (απόγευμα)

8.12.2013 Κυριακή        Ναός Αγίου Νικολάου, Liverpool

9.12.2013 Δευτέρα        Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου, Camberwell (πρωί)
          Ναός Αγίου Νεκταρίου, Battersea (απόγευμα)

10.12.2013 Τρίτη          Ναός Αγίας Τριάδος, Oxford (πρωί)
Ρωσσική Εκκλησίας Αγίου Νικολάου, Oxford (απόγευμα)

11.12.2013 Τετάρτη      Καθεδρικός Ναός Αγίου Βαρνάβα, Wood Green (πρωί) Ναός Ιωάννου Βαπτιστού, Haringey (απόγευμα)

12.12.2013 Πέμπτη       Αναχώρηση του Τιμίου και Ζοωποιού Σταυρού

No comments: