Monday, 14 August 2017

Δεκαπενταύγουστος μέ τά ἄλλα ἄνθη εὐλαβείας

, νασαίνοντας εωδίες γνήσιας φιερωματικς πρακτικς

Στν Παναγιώτη τ Γιατρό γι τ νομαστήριά του κα στν ξενιτεμενο Στάθη, φορμ νοερς πιστροφς γι συνεορτασμό

να π τ πλέον πολύτιμα κειμήλια πο σώζεται σ καλή, λαμπρτυχς- κατάσταση στν νοριακ να τς Κοιμήσεως τς Θεοτόκου στ Γλώσσα εναι κι λοκέντητη ποδι/ στολίδι γι τ δισκέλιο, στν ποο τοποθετεται όρτιος εκόνα γι προσκύνηση π τος πιστούς. (βλ. εκ)


πως φαίνεται δ στ φωτογραφία πο παρατίθεται,  να κόσμημα εναι ατ ργόχειρο, τ ποο φιερώθηκε δ κα κατν δέκα χρόνια στ Χάρη Της. Γιατ  πως μαρτυρε   χρονολογία πο πάρχει πάνω στ κέντημα, προσφορά του γινε  τν Δεκεπενταύγουστο το 1906, γι ν στολίσει τσι τ πέροχο ατ ργόχειρο τν Πανήγυρι τς πανσέπτου Κοιμήσεως τς τν Ορανν ψηλοτέρας, καί, φυσικ ν τ λαμπρύνει.

Εναι, λοιπόν, τοτο τ πρόσφορο να π τ προσωπικ νθη ελαβείας κάποιας ταπεινς ψυχς, κάποιας Γλωσσιώτισσας, πο μήτε τ νομά της ξέρουμε, μήτε τ σκοπ τς φιερωματικς πρακτικς θ μάθουμε ποτέ. Κι δ πο τ λέμε, δν πειράζει, γιατ ατ τ γνωρίζει πολ καλ Θες κα μαζί Του « ν πρεσβείας κοίμητος Θεοτόκος κα προστασίαις μετάθετος λπίδα»: κείνη δηλ. στν ποία κα προσφέρθηκε.

μως τ όρτιο ατ γραπτ λλο θέλει ν προσανατολίσει τ λόγο του κα ν κεντρίσει τ νδιαφέρον το ποιου φιλέορτου κα φιλότεχνου Γλωσσιώτη, Σκοπελίτη, φίλου τν νησιν μας κα τν παραδόσεών τους.

ν προσέξουμε καλύτερα τ κέντημα ατ θ παρατηρήσουμε τ ξς:

Πρτα πρώτα τι εναι να γνήσιο ργόχειρο μις Γλωσσιώτισσας καλλιτέχνιδος κα μ βαθύτατη εαισθησία ποτισμένη στν ψυχ κα στ εναι. Κι ατ τ μαρτυρε μ μφαση μοναδικ κα  πέροχο διδακτικ τρόπο πουσία κάθε στοιχείου προβολής κα δή, ατοπροβολς. Δν τ νοιάζει δηλ. τν ξεπέραστη ατ κεντίστρα ν εσπράξει συγχαρητήριες εχς κα λλα τέτοια κοσμητικ πίθετα... δ χουμε να τεκμήριο φιερωματικς πρακτικς, τ ποο περιτράνως ποδεικνύει τ σχέση νθρωπίνου κα θείου, λλ κα κάτι κόμα: δ ρμηνεύεται σ λο του τ μεγαλεο κα σ λη του τν επρέπεια τ, «Τ σ κ τν σν...» τς Θείας Λειτουργίας.

Τ λλο πάλι πο καλεται ν προσέξει φιλότεχνος ναγνώστης εναι τ ζωνταν χρώματα. Χρώματα χλωρ λς, μόλις βγαλμένα π τ χέρι το Δημιουργο. Χρώματα πο ντέχουν στ χρόνο, γιατ εναι λα γνήσια, φο τόσον ο κλωστς σο κα ο βαφς ταν ργα τν χειρν τν ντόπιων. λα γνήσια, πως γνήσιοι ταν κι ο νθρωποι, λλ κα προσφορά τους.

Μ τ τεχνο ατ γραπτό, πο συντάχθηκε γι ν τιμηθε μεγάλη γιορτ το Θερινο το Πάσχα, συγκινητική, φορτισμένη μ μνμες ελογημένες Γιορτ τς Παναγις, τιμται κα τ πρόσωπο ατς τς γνωστης Γλωσσιώτισσας πο μς φησε κληρονομι πολύτιμη ατ τ θάνατο κέντημα, γι ν μς θυμίσει κα κάτι κόμα: πώς Γλώσσα εχε πολιτισμό, γιατ εχε νθρώπους εαίσθητους, καλλιτεχνικ ριμους κα δεμένους ρρηκτα μ τς παραδόσεις το τόπου τους. Ατ τ θεμέλια δηλ. πάνω στ ποα στήνονται ο γιες κα ντιμες κοινωνίες.

Ελογημένο Δεκαπενταύγουστο.

Περισσότερα βλ. στ μελέτη μου, ψεις το Πολιτισμο στ Γλώσσα τς Σκοπέλου (18ος - ρχς 20ου α), περ. Θεσσαλικ μερολόγιο, τ. 71 (2017, σελ. 245- 254).

π. Κ.Ν. Καλλιανός

No comments: