Friday, 14 April 2017

Πασχαλινή Εγκύκλιος Θυατείρων

Εγκύκλιος του Αρχιεπισκόπου με την ιεράν και σωτήριον Εορτήν της εκ νεκρών Αναστάσεως του Κυρίου προς τον Ιερόν Κλήρον και το Ευσεβές Πλήρωμα της Βιβλικής Επαρχίας Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας και Ιρλανδίας

 «Ότε εν τάφω σαρκικώς, θέλων συνεκλείσθης ο φύσει, τη της θεότητος, μένων απερίγραπτος και αδιόριστος, τα θανάτου απέκλεισας, ταμεία και Άδου, άπαντα εκένωσας, Χριστέ βασίλεια»

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Photo by Alexios Gennaris

Ύστερα από την μακράν και αιδέσιμον περίοδον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής αξιωθήκαμε και φέτος να εορτάσουμε, την εκ νεκρών Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι’ αυτό απευθύνω προς όλους σας, τους Άρχοντες και τον Λαόν, εγκάρδιον πατρικόν χαιρετισμόν αγάπης και τιμής και μοιράζομαι μαζί σας την χαράν των Αποστόλων και των Μυροφόρων και των Φίλων του εκ Νεκρών Αναστάντος Χριστού, ο οποίος νικητής και τροπαιούχος και θριαμβευτής Θεός, μας καλεί όλους να πανηγυρίσουμε και με καρδίαν καθαράν να τον δοξολογήσουμε διά το άπειρον αυτού έλεος και την αγάπη του προς το Ανθρώπινον Γένος. Ο Θεάνθρωπος Χριστός εμοιράσθη την αμαρτωλή ανθρώπινη φύση μας, και με την Ανάστασή του εμοιράστηκε μαζί μας την δόξαν του και την θεότητά του. Το  Γεγονός της Αναστάσεως είναι γεγονός και χαράς και ελπίδος και πίστεως σε Κείνον ο οποίος «ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος». Όπως δε χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Αύτη δε η υπόθεσις –το Γεγονός της Αναστάσεως του Χριστού – ποικίλη τις εστίν, ομού και εις δόγματα ημάς διορθούσα, και του βίου ημών ρυθμίζουσα» (Τ.2 σελ. 33). Η Ανάσταση του Χριστού είναι ένα παγκόσμιον και πανανθρώπινον γεγονός που γεμίζει τις ψυχές μας με την μακαρίαν ελπίδα της δικής μας αναστάσεως και της δικής μας εν Χριστώ σωτηρίας. Οι Χριστιανοί όλου του κόσμου καλούμαστε να αναβιώσουμε την αγάπη του Θεού με όλη την ύπαρξή μας και να αναβιώσουμε το Μήνυμα της Αναστάσεως στην καθημερινή μας ζωή για να μπορέσουμε να επανέλθουμε στις πνευματικές τους ρίζες και να απαλλαγούμε από την πλημμύρα του κοσμικού φρονήματος και της σύγχρονης αποστασίας που ταλανίζει όλες τις κοινωνίες, Χριστιανικές και μη. «Το παρ’ ημίν επιτελούμενον Πάσχα απάντων ανθρώπων σωτηρίας εστιν αίτιον, αρξάμενον από του πρωτοπλάστου ος εν άπασιν εστι σωζόμενος και ζωοποιούμενος» (Χρυσόστομος Τ8).

Τα Γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος απετέλεσαν την κινητήρια δύναμη των Αγίων Αποστόλων να μεταβούν στα πέρατα του κόσμου και να διακηρύξουν την Ανάσταση του Χριστού και την φανέρωση της θείας αγάπης προς τα πλάσματά Του και σ’ ολόκληρη την Δημιουργία Του. «Ούτως ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον ὠστε τον υιόν αυτού τον μονογενή έδωκεν, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται, αλλ’ έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 3, 1).

Η Εκκλησία και γιορτάζει και μεταφέρει και διαφυλάσσει από γενεά σε γενεά το Μήνυμα και τα σύμβολα της Αναστάσεως και καλεί τους Πιστούς κάθε εποχής να γίνουν κοινωνοί του μυστηρίου της σωτηρίας μας. Ο τακτικός και ενσυνείδητος εκκλησιασμός, η συμμετοχή στην θεία Λειτουργία και την κοινωνία του σώματος και του αίματος του Χριστού βεβαιοί και μαρτυρεί την συμμετοχή μας εις την ζωήν και τον θάνατον και την Ανάστασή του. Η οικογένεια, η Χριστιανική ορθόδοξη Παιδεία, η προστασία των Παιδιών και της Νεολαίας, η συμμετοχή μας εις την φιλανθρωπία και την στήριξη των αδυνάτων, η έμπρακτη αγάπη και η φροντίδα μας για την διοίκηση των Εκκλησιών και των Σχολείων μας και την  προώθηση του Ευαγγελίου της Αναστάσεως και η προσευχή μας για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού είναι αναστάσιμα αιτήματα και υποχρεώσεις όλων μας.

Αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, μετέχουμε στη χαρά της Αναστάσεως με την αλληλοσυγχώρηση, την συμφιλίωση με τους αδελφούς μας, την ομόνοια, την ειρήνη, και την αγάπη προς τους άλλους, να «συγχωρήσωμεν πάντας τη Αναστάσει». Ευχόμενος υγεία και χαρά και ειρήνη σε σας και τους οικείους σας και στην Εκκλησία του Χριστού ταπείνωση και αδελφοσύνη, διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Χριστώ εκ Νεκρών Αναστάντι αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Πάσχα 2017

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωστεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Μεγάλη Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017

No comments: