Monday, 25 December 2017

Χριστ. Εγκύκλιος Οικουμ. Πατριάρχου

ριθμ. Πρωτ. 1123

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΟΙΣ

+ Β Α Ρ Θ Ο Λ Ο Μ Α Ι Ο Σ
ΕΛΕ ΘΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ,
ΝΕΑΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΠΑΝΤΙ Τ ΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΧΑΡΙΝ, ΕΛΕΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗΝ
ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΕΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΟΣ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
* * *

γαπητο ν Χριστ δελφο κα πεφιλημένα τέκνα,

Χάριτι Θεο ξιώθημεν ν φθάσωμεν κα πάλιν ες τν μεγάλην ορτν τς κατ σάρκα Γεννήσεως το Θείου Λόγου, το λθόντος ες τν κόσμον δι ν μς χαρίσ τ «ε εναι»[1], τν παλλαγν π τν μαρτίαν, π τν δουλείαν ες τ ργα το νόμου κα π τν θάνατον, ν μς δωρήσ δ τν κατ᾿ λήθειαν ζων κα τν χαρν τν μεγάλην, ν «οδες αρει φ᾿ μν»[2].

ποδεχόμεθα τν «παντέλειον Θεόν»[3], τν ποον «γάπη κεκόμικεν ες τν γν»[4], ποος καθίσταται μν «κα μν ατν συγγενέστερος»[5]. κενωθες Θες Λόγος συγκαταβαίνει ες τ πλανηθν πλάσμα ατο «συγκατάβασιν φραστόν τε κα κατάληπτον»[6]. «χώρητος παντ» χωρεται ν τ γαστρ τς Παρθένου, μέγας πάρχει ν σμικρος. Τ μέγα τοτο κεφάλαιον τς πίστεώς μας, τ πς περούσιος Θες «πρ νθρωπον γέγονεν νθρωπος»[7], παραμένει «νέκφαντον» μυστήριον. «Τ μέγα τς θείας νανθρωπήσεως μυστήριον, ε μένει μυστήριον»[8]

Ατ τ ξένον κα παράδοξον γεγονς «τ ποκεκρυμμένον π τν αώνων κα π τν γενεν»[9], εναι τ θεμέλιον τς κατ χάριν θεώσεως το νθρώπου. «Οκ στιν ν λλ οδεν σωτηρία∙ οδ γρ νομά στιν τερον π τν ορανν τ δεδομένον ν νθρώποις ν δε σωθναι μς»[10].

Ατ εναι ψίστη σωτηριώδης λήθεια δι τν νθρωπον. νήκομεν ες τν Χριστόν. Τ πάντα εναι νωμένα ν Χριστ. ν Χριστ ναπλάθεται φθαρεσα φύσις μας, ποκαθίσταται τ κατ᾿ εκόνα κα νοίγεται ες πάντας τος νθρώπους δς το καθ᾿ μοίωσιν. Δι τς προσλήψεως π το Θείου Λόγου τς νθρωπίνης φύσεως, δι το κοινο θείου προορισμο κα τς κοινς σωτηρίας θεμελιοται νότης το νθρωπίνου γένους. Δν σώζεται μως μόνον νθρωπότης, λλ σύμπασα κτσις. ς πτσις τν πρωτοπλάστων συμπαρασύρει λην τν πλσιν, οτω κα νανθρώπησις το Υο κα Λόγου το Θεο φορ ες λόκληρον τν δημιουργίαν. «λευθέρα μν κτσις γνωρίζεται, υο δ φωτς ο πρν σκοτισμένοι»[11]. Μέγας Βασίλειος μς καλε ν ορτάσωμεν τν γίαν το Χριστο  Γέννησιν ς τν «κοινν ορτν πάσης τς κτίσεως», ς « τ σωτήρια το κόσμου, τήν γενέθλιον μέραν τς νθρωπότητος»[12].

Τ «Χριστς γεννται» κούεται, δυστυχς, κα πάλιν ες να κόσμον πλήρη βιαιοτήτων, πικινδύνων νταγωνισμν, κοινωνικς νισότητος κα καταπατήσεως τν θεμελιωδν νθρωπίνων δικαιωμάτων. Τ 2018 συμπληρονται βδομήκοντα τη π τν Οκουμενικν Διακήρυξιν τν δικαιωμάτων το νθρώπου, ποία, μετ π τς φοβερς μπειρίας κα καταστροφς το Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, νέδειξε τ κοιν ψηλ δανικά, τ ποα φείλουν ν σέβωνται παρεγκλίτως λοι ο λαο κα τ κράτη. μως, θέτησις τς Διακηρύξεως ατς συνεχίζεται, ποικίλαι δ καταχρήσεις κα σκόπιμοι παρερμηνεαι τν δικαιωμάτων το νθρώπου ποσκάπτουν τν σεβασμν κα τν πραγμάτωσίν των. Συνεχίζομεν ν μ διδασκώμεθα π τν στορίαν ν μ θέλωμεν ν διδαχθμεν. Οτε α τραγικα μπειρίαι βίας κα καταρράκωσις το νθρωπίνου προσώπου, οτε διακήρυξις ψηλν δανικν, πέτρεψε τν συνέχισιν τς βίας κα τν πολέμων, τν ποθέωσιν τς σχύος κα τν κμετάλλευσιν το νθρώπου π τν νθρωπον. Οτε, βεβαίως, σχς τν τεχνικν μέσων κα α κπληκτικα κατακτήσεις τς πιστήμης, οτε οκονομικ πρόοδος, φερον κοινωνικν δικαιοσύνην κα τν πολυπόθητον ερήνην. Τοναντίον, ες τν ποχν μας εδαιμονισμς τν κατεχόντων αξάνεται κα παγκοσμιοποίησις καταστρέφει τος ρους τς κοινωνικς συνοχς κα ερήνης.

κκλησία εναι δύνατον ν γνοήσ ατς τς πειλς κατ το νθρωπίνου προσώπου. «Οδν γρ σον νθρωπος ερόν, κα φύσεως κοινώνησεν Θεός»[13]. γωνιζόμεθα δι τν νθρωπον, δι τν προστασίαν τς λευθερίας κα τς δικαιοσύνης, ν πιγνώσει τι « ντως ερήνη παρ Θεο»[14], τι τ πέρλογον μυστήριον τς σαρκώσεως το Θεο Λόγου κα τς κατ χάριν θεώσεως το νθρώπου ποκαλύπτει τν λήθειαν περ τς λευθερίας κα το θείου προορισμο το νθρώπου.

Ζμεν ν κκλησί τν λευθερίαν, κ Χριστο, ν Χριστ κα ες Χριστόν. Ες τν πυρνα ατς τς λευθερίας νήκει γάπη, τις «ο ζητε τ αυτς»[15], γάπη «κ καθαρς καρδίας»[16]. ν ατόνομος, ατογνώμων κα ατάρκης, ατοθεούμενος κα ατομακαριζόμενος νθρωπος περιστρέφεται γύρω π τν αυτν του κα τν τομικν του ατάρεσκον εδαιμονίαν κα βλέπει τν συνάνθρωπον ς περιορισμν τς λευθερίας του, ν Χριστ λευθερία χει κατεύθυνσιν πρς τν δελφν, κινεται πρς τν πλησίον, ληθεύει ν γάπ. Τ μέλημα το πιστο δν εναι διεκδίκησις δικαιωμάτων, λλ τ «ποιεν τε κα πράττειν τ δικαιώματα Χριστο»[17], ν ταπεινώσει κα εχαριστί.

Ατ λήθεια τς ν Χριστ ζως, τς λευθερίας ς γάπης κα τς γάπης ς λευθερίας, εναι θεμέλιος λίθος καί γγύησις δι τ μέλλον τς νθρωπότητος. Στηριζόμενοι π᾿ ατο το νθέου θους δυνάμεθα νά ντιμετωπίσωμεν τς μεγάλας προκλήσεις το παρόντος, α ποαι πειλον χι μόνον τ ε ζν, λλ κα ατ τοτο τ ζν τς νθρωπότητος.

Τν λήθειαν το «Θεανθρώπου» ς πάντησιν ες τν σύγχρονον «νθρωπο-θεν» κα πρς νάδειξιν το αωνίου προορισμο το νθρώπου, ξρε κα γία κα Μεγάλη Σύνοδος τς ρθοδόξου κκλησίας (Κρήτη, 2016): « ρθόδοξος κκλησία, ναντι το συγχρόνου «νθρωποθεο», προβάλλει τόν «Θεάνθρωπον» ς σχατον μέτρον τν πάντων: «Οκ νθρωπον ποθεωθέντα λέγομεν, λλ Θεν νανθρω-πήσαντα»[18]. ναδεικνύει δ τν σωτηριώδη λήθειαν το Θεανθρώπου κα τ Σμα Του, τν κκλησίαν, ς τόπον κα τρόπον τς ν λευθερί ζως, ς "ληθεύειν ν γάπ"[19] κα ς μετοχήν, δη π τς γς, ες τν ζων το ναστάντος Χριστο»[20].

Σάρκωσις το Θεο Λόγου εναι βεβαίωσις κα βεβαιότης τι τν στορίαν, ς πορείαν πρός τν Βασιλείαν τν σχάτων, κατευθύνει διος Χριστός. Βεβαίως, πορεία τς κκλησίας πρς τν Βασιλείαν, ποία δν συντελεται μακρν νεξαρτήτως τς στορικς πραγματικότητος, τν ντιφάσεων κα τν περιπετειν ατς, ποτ δν πρξεν νευ δυσκολιν. ν μέσ ατν κκλησία μαρτυρε περ τς ληθείας κα πιτελε τ γιαστικν, ποιμαντικν κα μεταμορφωτικν ργον ατς. « γρ λήθειά στι τς κκλησίας κα στλος κα δραίωμα...Στλός στι τς οκουμένης κκλησία...κα μυστήριόν στι, κα μέγα, κα εσεβείας μυστήριον»[21].
        
δελφο κα τέκνα ν Κυρί,
        
ς συνεορτάσωμεν, εδοκί το σκηνώσαντος ν μν  Λόγου το Θεο, ν γαλλιάσει κα χαρ πεπληρωμέν, τς ορτς το γίου Δωδεκαημέρου. Εχόμεθα κ Φαναρίου, πως σαρκωθες κα συγκαταβς τ γένει τν νθρώπων Κύριος κα Σωτρ μν, χαρίζηται ες λους κατ τν νέον νιαυτν τς χρηστότητος Ατο, γιείαν κατ᾿ μφω, ερήνην κα τν πρς λλήλους γάπην, διαφυλάττ δ καλς τν γίαν Ατο κκλησίαν κα ελογ τ ργα διακονίας ατς, να δοξάζηται τ περάγιον κα περύμνητον νομα Ατο.

Χριστούγενναβιζ΄
Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαίος
διάπυρος πρς Θεν εχέτης πάντων μν

ναγνωσθήτω π᾿ κκλησίας κατ τν Θείαν Λειτουργίαν τς ορτς τν Χριστουγέννων, μετ τ ερν Εαγγέλιον.[1] Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, Λόγος ΛΗ´, εἰς τὰ Θεοφάνια, εἴτουν τὰ Γενέθλια τοῦ Σωτῆρος, Γ’, PG 36, 313.
[2] Ἰωάν. ι´, 18.
[3] Δοξαστικὸν Ἀποστίχων Μεγάλου Ἑσπερινοῦ Χριστουγέννων.
[4] Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ´, PG 150, 657.
[5] Ὅ. π. , ΣΤ´, PG 150, 660.
[6] Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ, Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, Γ´, α´ PG 94, 984.
[7] Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ, Κεφάλαια διάφορα Θεολογικά τε καὶ Οἰκονομικὰ περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας, ἑκατοντὰς πρώτη, ιβ´, PG 90, 1184.
[8] Ὅ. π.
[9] Κολ. α´, 26.
[10] Πράξ. δ´,12
[11] Ἰαμβικὴ Καταβασία τῶν Θεοφανείων, ὠδὴ Η´.
[12] Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Ὁμιλία εἰς τὴν Ἁγίαν τοῦ Χριστοῦ Γέννησιν, PG 31, 1472-73.
[13] Νικολάου Καβάσιλα, Περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, ΣΤ´, PG 150, 649.
[14] Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Κορινθίους Α´, Ὁμιλία Α´, α´, PG 61, 14.
[15] Α´ Κορ. ιγ´, 5.
[16] Α´ Τιμ. α´, 5.
[17] Θεοτοκίον τῶν Ἀποστίχων τῶν Αἴνων 12ης Ὀκτωβρίου.
[18] Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ, «Ἔκδοσις ἀκριβὴς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως», Γ’, β’. PG 94, 988.
[19] πρβλ. Ἐφεσ. δ’, 15.
[20] Ἐγκύκλιος τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, § 10.
[21] Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Εἰς τὴν πρὸς Τιμόθεον Α´, Ὁμιλία ΙΑ´, PG 62, 554.

No comments: