Sunday, 23 December 2018

Χριστουγεννιάτικη Εγκύκλιος Θυατείρων


Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου προς τον Ιερόν Κλήρον, τους Λαϊκούς Ἀρχοντες και το Χριστεπώνυμο Πλήρωμα της Βιβλικής Επαρχίας του Οικουμενικού Πατριαρχείου με την ευκαιρία της μεγαλώνυμης εορτής της Γεννήσεως του Σωτήρος ημών Χριστού


Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Θα κτυπήσουν και φέτος χαρμόσυνα οι Καμπάνες των Εκκλησιών της ανά την Οικουμένη Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας για να μας υπενθυμίσουν ότι «Ιδού η παρθένος εν γαστρί έξει και τέξεται υιόν και καλέσουσι το όνομα αυτού Εμμανουήλ, ο εστι μεθερμηνευόμενον μεθ’ ημών ο Θεός» (Ματθ. Κεφ. 1, 23).

Αυτό το ανεπανάληπτο Γεγονός, αυτή η προαιώνιος βουλή του εν Τριάδι Προσκυνουμένου Θεού έγινε πραγματικότητα πριν από δύο χιλιάδες χρόνια ο απόηχος του οποίου συνεχίζει να εμπνέει, να φωτίζει, να καθοδηγεί και να συγκινεί τα βήματα της ψυχής και του σώματος της ανθρώπινης οικογένειας. Η Εκκλησία σαν τους Μάγους της Ανατολής συνεχίζει να προσφέρει δόξαν και λατρείαν πνευματικήν εις το Θείον Βρέφος, τον Χριστόν, ο Οποίος γεννήθηκε στην Βηθλεέμ της Ιουδαίας «Αυγούστου μοναρχήσαντος επί της γης, η πολυαρχία των ανθρώπων επαύσατο και σου του Εναθρωπήσαντος εκ της Αγνής, η πολυθεΐα των ειδώλων κατήργηται και εις μίαν Δεσποτείαν Θεότητος τα Έθνη επίστευσαν» (δοξαστικόν Μ. Εσπερινός Χριστουγέννων).

Ο Χριστιανισμός άλλαξε τον ρουν της ανθρώπινης ιστορίας και διαχώρισε τον κόσμον σε προ και μετά Χριστόν. Έτσι επιβεβαιώνεται ο λόγος του Κυρίου προς τους Ιερούς Αποστόλους «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος· και ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας τας ημέρας έως της συντέλειας του αιώνος» (Ματθ. Κεφ. 28, 19-20).

Το Μυστήριον των Χριστουγέννων συνεχίζει να αγιάζει και να απασχολεί την Ανθρωπότητα και να ελκύει  την προσοχή της γιατί ο Χριστός είναι το Άλφα και το Ωμέγα, η Αρχή και το Τέλος της Δημιουργίας, χάριν της οποίας «εσαρκοφόρεσεν και τοις ανθρώποις συνανεστράφη». Όπως χαρακτηριστικά ψάλλει ο υμνωδός «η βασιλεία Σου Χριστέ ο Θεός, Βασιλεία πάντων των αιώνων, και η Δεσποτεία σου, εν πάση γενεά και γενέα» (Ύμνος Μ. Εσπερινού Χριστουγέννων). Για το Γεγονός των Χριστουγέννων συνυπούργησαν και συμμετείχεν όλη η Δημιουργία «η γη (έδωκεν) το σπήλαιον, η έρημος την φάτνην, οι Άγγελοι τον ύμνον, οι ουρανοί τον αστέρα, οι μάγοι τα δώρα και ημείς δε (άνθρωποι) Μητέρα Παρθένον» (Ύμνος Μ. Εσπερινού Χριστουγέννων).

Εορτάζομεν και εφέτος οι Χριστιανοί, και μαζί μας όλη η Οικουμένη το ανυπέρβλητο τούτο Γεγονός, και συνεχίζομεν σαν τους Αποστόλους και τους Μάρτυρες και τους Αγίους τη ζωή μας, παρά τις δυσκολίες και τα λυπηρά που καθημερινά μας φέρνει η ζωή στο δρόμο μας. Τα Χριστούγεννα είναι το άλας που νοστιμίζει την πρόσκαιρη ζωή μας και μας θυμίζει του Παραδείσου τα Κάλλη και την Βασιλεία του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού, όπως χαρακτηριστικά μας διδάσκουν οι Ιεροί συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, οι Διδάσκαλοι και Πατέρες της Εκκλησίας, οι Άγιοι και οι Μάρτυρες και όλοι Εκείνοι οι οποίοι εβίωσαν το Μυστήριον των Χριστουγέννων στο χρόνο της ζωής τους. Γι’ αυτό τούτες οι Άγιες Μέρες των Χριστουγέννων, της Περιτομής του Θείου Βρέφους, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων,- τις οποίες, συν Θεώ, ιεροπρεπώς και με ευλάβεια καλούμαστε να εορτάσουμε,- ας γίνουν η απαρχή της ανανέωσης της Πίστης μας σε Εκείνον, τον Χριστόν, ο οποίος είναι το Φως και η Χαρά και η ακαταίσχυντη ελπίδα της ζωής και της ιστορίας του Ανθρωπίνου Γένους. Να ετοιμαστούμε να κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων, του Σώματος και του Αίματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Να ανανεώσουμε τις προσδοκίες μας για την αγάπη και το έλεος του Χριστού για την δική μας προσωπική και οικογενειακή ζωή, την επέκταση της αγάπης μας για τους άλλους, τους φίλους και τους εχθρούς μας. Να προσευχώμεθα για την ειρήνην του σύμπαντος κόσμου και την ευστάθεια των Αγίων του Θεού Εκκλησιών, για την επούλωση των πληγών που πλήττουν καθημερινά την ζωή της Εκκλησίας. Η χάρη του Θεού να γεφύρωσει τις διαφορές των ανθρώπων με την αύρα της Αγάπης εκείνης η οποία υπερέχει πάντα νουν και με την επιείκεια μαλακώνει τα τραύματα και τους πειρασμούς της κακίας και των παθών τα οποία εμφωλεύουν στην ψυχή και στην καρδία μας και ψυχραίνουν την Αγάπην εκείνην η οποία έκλινεν ουρανούς και κατέβη στη γη για να θεραπεύσει τις πληγές της ψυχής και του σώματός μας. Σαν τον Απόστολον Παύλον, αδελφοί και πατέρες, να παρακαλούμε να γίνουν πραγματικότητα και τρόπος ζωής για τον καθένα μας: «όσα εστιν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, ει τις αρετή και ει τις έπαινος ταύτα λογίζεσθε» (Φιλιπ. Κεφ. Δ, 8).
           
Ο Μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο Χριστός, εσαρκώθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εγεννήθη εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, να είναι πάντα μαζί μας. Αυτού η Δόξα και το άπειρον Έλεος εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Λονδίνο, Χριστούγεννα 2018

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

No comments: