Sunday, 6 September 2020

Κυριακή ΙΓ’ Ματθαίου 2020


Συναξάριον.
Τ Ϛʹ το ατο µηνός νάµνησις το γενοµένου παραδόξου θαύµατος ν Κολοσσας τς Φρυγίας παρ το ρχιστρατήγου Μιχαήλ.πολυτίκιον ναστάσιµον. χος δʹ.
Τ φαιδρν τς ναστάσεως κήρυγµα, κ το γγέλου µαθοσαι α το Κυρίου Μαθήτριαι, κα τν προγονικν πόφασιν ποῤῥίψασαι, τος ποστόλοις καυχώµεναι λεγον· σκύλευται θάνατος, γέρθη Χριστς Θεός, δωρούµενος τ κόσµ τ µέγα λεος.Κοντάκιον ναστάσιµον.
Σωτρ κα ύστης µου, π το τάφου, ς Θες νέστησεν, κ τν δεσµν τος γηγενες, κα πύλας δου συνέτριψε, κα ς Δεσπότης νέστη τριήµερος.

No comments: